Clock-Time

Chúa Nhật XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 13:22-30: Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C


NGÀY 21-08-2016
 

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13: 22-30)

22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.27 Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

SUY NIỆM

Hành trình tiến về Giêrusalem của Chúa Giêsu và các môn đệ không chỉ hiểu về phương diện hải lý mà còn ở phương diện tâm linh. Hôm  nay, Chúa Giêsu cùng các môn đệ tiếp tục hành trình này. Các ngài đi qua nhiều làng mạc và thành phố để rao giảng. Được nếm trải nhiều hương vị khác nhau của cuộc sống, các môn đệ dần cảm thấu những lời dạy của Chúa Giêsu về Nước Trời. Câu hỏi của các trò với Chúa Giêsu thật ý nghĩa: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?". Tại sao các môn đệ lại đặt vấn đề này trên đường hướng về Giêrusalem?
Ơn cứu độ do ai mà có? Các môn đệ đã xác tín Thầy mình là Đấng Cứu Độ hay các ông chỉ thấy trên đường xuất hiện quá nhiều cách thờ phượng khác nhau, nên hỏi như vậy?

Dù sao Chúa Giêsu vẫn sẵn lòng trả lời mọi thắc mắc của các môn đệ. Ngài khuyên các ông hãy cố vào qua cửa hẹp… vì con đường thênh thang sẽ dẫn đến hư mất. Đường hẹp ít người đi nhưng lại là tiêu chuẩn để được cứu độ. Có thể, Chúa Giêsu muốn các môn đệ phân định rõ: Ơn cứu độ không đứng cùng sự dễ dãi, mà chỉ dành cho những ai nỗ lực không ngừng nên hoàn thiện.

Dẫn chứng về điều này, chúng ta tìm thấy ý nghĩa thật căn bản nơi sứ điệp của sách tiên tri Isaia và trong thư của thánh Phaolô gởi cho tín hữu Do thái rằng: Ai sinh ra cũng cần được nuôi dưỡng, được quan tâm sửa dạy thì mới nên hoàn thiện được. Khi được sử dạy, ai cũng cảm thấy buồn phiền, nhưng nó sẽ trổ sinh hoa trái là niềm vui ơn cứu độ: "Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con". Vì thế, chúng ta có qua cửa hẹp mà vào Nước trời thì cũng đâu phải tự thân chúng ta có thể mà do Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta vô điều kiện. Là Kitô hữu, chúng ta đã, đang và tiếp tục được tạo điều kiện để nên hoàn thiện, chúng ta có ý thức không?

Xin cho Lời Chúa nên ánh sáng, nên con đường cho chúng ta dấn bước, để một khi kiên tâm chịu đựng những thử thách gian nan do Lời Chúa mang đến, chúng ta vui mừng, hân hoan đón nhận ơn cứu độ Chúa ban. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường