Clock-Time

Chúa nhật XXIX Thường Niên C - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Tin Mừng Lc 18: 1-8 Cầu nguyện là sức sống của đời sống Kitô hữu, bởi cầu nguyện là một hồng ân lớn lao mà Chúa tặng ban

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN C

 
chúa nhật xxix thường niên c

Kiên nhẫn trong lời cầu
 
Tin Mừng Lc 18: 1-8

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? "

SUY NIỆM

Kiên nhẫn trong lời cầu

Cầu nguyện là sức sống của đời sống Kitô hữu, bởi cầu nguyện là một hồng ân lớn lao mà Chúa tặng ban, nhờ đó người tín hữu nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa để gặp gỡ,  hiệp thông với Ngài trong tình yêu, và để cầu xin những ơn cần thiết. Qủa thật, Cầu nguyện, “là cuộc gặp gỡ giữa sự khao khát của Thiên Chúa với sự khao khát của chúng ta. Thiên Chúa khát khao chúng ta và chúng ta khao khát Ngài”.

Vì thế, cầu nguyện như là con đường dẫn chúng ta tới chỗ hiệp thông với Thiên Chúa, và trong sự hiệp thông này chúng ta có cơ hội tỏ bày cho Ngài những nhu cầu khẩn thiết của chúng ta. Và như Đức Kitô đã khẳng định: chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Do đó, chúng ta không có lý do gì để thất vọng về những lời khẩn cầu của chúng ta dâng lên trước Thiên Nhan, trai lại chúng ta phải luôn vững tin, bởi Chúa sẽ mau chóng minh xét cho chúng ta.

Nhưng một thực tế đối với ngừi tín hữu là dễ nản chí trong lời cầu vì hình như không cảm nhận được hiệu quả của lời cầu, hoặc là hay chia trí trong khi cầu nguyện vì tình yêu dành cho Chúa thì quá yếu kếm, còn đối với thực tại trần thế thì lòng quá quyến luyến. Ngoài ra, người tín hữu cũng thường đối diện với cơn cám dỗ kín đáo nhất chính là thiếu đức tin. “Đây không phải là việc tuyên bố rõ ràng không tin Chúa, cho bằng một chọn lựa ưu tiên trong thực tế. Khi chúng ta khởi sự cầu nguyện, hàng ngàn công việc và lo toan, được coi là cấp bách, xuất hiện như những điều đòi được ưu tiên: một lần nữa, đây là lúc chúng ta thấy rõ lòng mình và tình cảm ưu tiên của nó. Có khi chúng ta quay về với Chúa như chỗ cậy dựa cuối cùng, nhưng liệu chúng ta có thật sự tin điều đó không? Có khi chúng ta nhận Chúa làm đồng minh, nhưng lòng vẫn còn tự cao tự đại. Trong mọi trường hợp, sự thiếu đức tin của chúng ta cho thấy rằng chúng ta chưa có một tâm hồn khiêm tốn: Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được (Ga 15,5)” (Sách GLHTCG số 273).

Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng ta một sự kiên tâm trong sự tín thác khi cầu nguyện. Để có thể được như thế, chúng ta phải chiến đấu loại trừ ra khỏi chúng ta “cái tôi”, môt cái tôi ích kỷ chỉ đòi hỏi chiều theo ý mình, hoặc là một thái độ kiêu căng trong khi cầu nguyện, coi đó như là một việc làm để đổ đầy cho tâm trí đang trống rỗng, hay xem đó chỉ là một nghi thức mang tính nghi lễ để làm đẹp mối tương giao xã hội. Chiến đấu loại trừ những cám dỗ đó để nhận rằng, cầu nguyện là một hồng ân, một hành động phát xuất từ Chúa Thánh Thần, nhờ đó chúng ta luôn kiên trì, tin tưởng và không bao giờ nản chí trong lời khẩn cầu.

Vâng,  Chúa sẽ nhận lời nguyện cầu của chúng ta, nếu chúng ta cầu nguyện với một “con tim không chia xẻ”, có nghĩa là với một con tim trọn vẹn yêu mến Chúa. Quả thật, Chúa không bao giờ làm cho người Chúa yêu thương thất vọng. Thánh Êvagriô Ponticô đã nhắc nhở: “Bạn đừng buồn nếu bạn không được Thiên Chúa ban ngay điều bạn xin; vì Ngài muốn cho bạn được nhiều ích lợi hơn nữa, nhờ bạn kiên trì trong cầu nguyện”, bởi “Ngài muốn tôi luyện những ước muốn của chúng ta trong cầu nguyện, để chúng ta có khả năng đón nhận những gì Ngài sẵn lòng ban” (Augustinô).

Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con để chúng con kiên vững trong lời cầu, và để chúng con luôn xác tín rằng, Chúa không bao giờ bỏ quên lời nguyện cầu của chúng con, nếu chúng con thực tâm tín thác vào Chúa. Amen

Lm. Antôn Hà Văn Minh