Clock-Time

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương xót nên đã chữa lành mười người phong cùi, nhưng chỉ có một người trở lại để tạ ơn Chúa...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 09-10-2016

chúa nhật XXVI thường niên C


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17: 11-19)

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! "14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."19 "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương xót nên đã chữa lành mười người phong cùi, nhưng chỉ có một người trở lại để tạ ơn Chúa. Nhưng điều đáng nói ở đây là người quay lại cám ơn Chúa Giêsu lại là một người xứ Samaria, một người dưới mắt người Do thái là một kẻ ngoại giáo. Điều này làm cho Chúa Giêsu buồn đến nỗi Ngài phải thốt lên rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch cả sao? còn chín người kia đâu?”

Lời của Chúa Giêsu có trở thành lời chất vấn dành cho tôi hôm nay không? Tôi có luôn sống một cuộc đời tạ ơn Thiên Chuá không? Hoặc là tôi chỉ biết tách móc, phàn nàn với Chúa?

Cuộc đời biết tạ ơn Thiên Chúa đó là dấu hiệu cho thấy một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, vì chính Chúa Giêsu nói với người quay lại cảm tạ Chúa: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Thật vậy, Chúa Giêsu luôn đặt trọn niềm tin và phó thác vào Chúa Cha, nên cả cuộc đời của Ngài ở trần gian là một bài ca tạ ơn Chúa Cha. Trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho mọi người (Ga  6, 11). Trong bữa Tiệc Ly, khi lập bí tích Thánh Thể, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ (Lc 22, 19). Đứng trước nấm mồ Lazarô, trước khi làm cho anh ta sống lại, Chúa Giêsu đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa (Ga 11, 41). Ngài tạ ơn Chúa cha vì đã mạc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn (Mt 11,25). Như thế, Cả cuộc sống của Chúa Giêsu là một lễ tạ ơn liên lỉ.

Mẹ Maria cũng thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa khi vang lên lời tạ ơn Thiên Chúa qua bài ca Magnificat, “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”.

Lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vừa thể hiện đức tin của chúng ta, và nhờ đức tin đó, Thiên Chúa lại chữa lành những căn bệnh nguy hiểm đến phần rỗi của chúng ta, để nhờ đó chúng ta được cứu rỗi.

Chúng ta hãy quỳ trước thánh nhan Chúa, hãy để lòng mình được lắng động, và nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta nhận thấy rất nhiều ân phúc Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy nhanh chạy đến và tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ân huệ Chúa đã thương ban, để chúng ta luôn được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa, và xứng đáng đón nhận được ơn cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn soi sáng, giúp chúng con biết nhận ra hồng ân của Thiên Chúa luôn bao phủ cuộc đời của chúng con, và luôn biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân Ngài tuôn ban trong suốt cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng chạy đến với Chúa để dâng hy tế tạ ơn Thiên Chúa Cha qua mỗi thánh lễ hằng ngày. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường