Clock-Time

Đâu là sức mạnh của Giáo Hội? - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm A | Ga 14:15-21 | Lm Cao Nhất Huy

Sức mạnh của Giáo Hội, cách riêng nơi các Tông đồ, cũng như nơi các chứng nhân Tin Mừng, không đến từ sức mạnh và những hoạt động mang tính nhân loại, nhưng là đến từ Thiên Chúa: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi… Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14: 16-17). Các Tông đồ chỉ đạt được những thành quả đó khi các ngài tìm kiếm sức mạnh nơi Thiên Chúa: “Như cành nho gắn liền với thân nho”.

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh Năm A
Hiệp thông loan báo Tin Mừng

Ca nhập lễ: x. Is 48: 20

Hãy vui mừng loan báo cho mọi người được nghe. Rao truyền đi đến tận cùng cõi đất rằng: Chúa đã giải phóng dân Người. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1: Cv 8: 5-8.14-17

Các Tông Đồ đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Hồi ấy, ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành, người ta rất vui mừng.

Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.

Đáp ca: Tv 65: 1-3a.4-5.6-7a.16 và 20 (Đ. c.1) 

Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài!

Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ!

Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền, và dân Người đi bộ qua sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng hiển trị muôn đời.

Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.

Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Bài đọc 2: 1 Pr 3: 15-18 

Thân xác Đức Ki-tô đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

Anh em thân mến, Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.

Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi -Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.

Tung hô Tin Mừng: Ga 14: 23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 14: 15-21 

Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Ca hiệp lễ: Ga 14: 15-16

Chúa nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bào chữa khác đến ở với anh em luôn mãi”. Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM

ĐÂU LÀ SỨC MẠNH CỦA GIÁO HỘI?

“Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi

---/---

Khi được hỏi: “Đâu là sức mạnh của một quốc gia?”, chắc chắn người ta sẽ nói: Sức mạnh của một đất nước hệ tại việc trang bị hệ thống quốc phòng hiện đại và một nền kinh tế vững mạnh, hay một đường lối chính trị tài ba.

Vậy, khi hỏi: “Đâu là sức mạnh của Giáo Hội?”, chúng ta sẽ trả lời thế nào?

Chúng ta hãy nhìn vào bối cảnh nơi các Tông đồ trước khi Chúa Kitô sống lại thì sẽ có câu trả lời. Kinh Thánh cho chúng ta biết, sau khi Chúa Giêsu chịu chết, các Tông đồ sợ hãi và đóng kín cửa trốn trong phòng, thậm chí không dám để cho ai biết mình có liên hệ với Chúa Giêsu. Nhưng ngay sau khi Chúa Giêsu sống lại và Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ngài đã trở nên can đảm lạ thường. Đây cũng là thời điểm khai sinh ra Giáo Hội. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, các ngài đã đi ra khỏi phòng và công khai biểu lộ đức tin để làm chứng cho Đức Giêsu Phục Sinh, đến nỗi dám hy sinh cả tính mạng của mình. Đó cũng chính là thứ sức mạnh thúc đẩy các thánh tử đạo của mọi thời đại. Bài đọc 1 cho thấy nhiều thành quả lớn lao mà các Tông Đồ đạt được sau đó. Những thành quả đó có được là vì Chúa Kitô đã phục sinh ban cho các ngài sức mạnh, nhất là Chúa Thánh Thần được ban xuống để đồng hành và hướng dẫn các ngài tiếp tục những công việc mà Chúa Giêsu đã uỷ thác.

Nhìn từ bối cảnh đó, chúng ta khẳng định rằng: Sức mạnh của Giáo Hội, cách riêng nơi các Tông đồ, cũng như nơi các chứng nhân Tin Mừng, không đến từ sức mạnh và những hoạt động mang tính nhân loại, nhưng là đến từ Thiên Chúa: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi… Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14: 16-17). Các Tông đồ chỉ đạt được những thành quả đó khi các ngài tìm kiếm sức mạnh nơi Thiên Chúa: “Như cành nho gắn liền với thân nho”.

Đây là một xác tín căn bản và quan trọng cho đời sống đức tin của người Kitô hữu. Chỉ nơi Thiên Chúa mới có một sức mạnh trường tồn vĩnh cửu; còn nơi con người chỉ là tạm thời và chóng qua. Mọi kế hoạch, tư tưởng, lời hay ý đẹp của con người, ban đầu có thể nhận được sự hoan nghênh nhưng sau đó chìm nghỉm, như chính sinh mạng của con người vậy; nhưng những gì đến từ Thiên Chúa sẽ tồn tại muôn đời.

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khi chúng ta lại thích tìm sức mạnh của nhân loại nơi quyền lực, danh vọng và tiền tài hơn là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta thường sử dụng quyền lực để áp đặt người này người kia, sử dụng tiền của để mua chuộc sự thật, và sử dụng danh vọng để mua chuộc địa vị. Thế nhưng, chúng ta thấy, không ai có quyền lực mãi, không ai giữ được sắc đẹp mãi, sự nổi tiếng cũng mau qua… Vì thế, nếu chúng ta coi những thứ chóng qua đó là tất cả cho cuộc đời mình, để rồi sống lươn lẹo, luồn lách và gian lận bằng mọi giá để đạt được mục đích, thì coi chừng sẽ mất tất cả cho đời sau. Chúng ta hãy dùng thời gian hữu hạn của trần gian này làm phương tiện để tìm kiếm sự vô hạn cho đời sau bằng việc yêu thương, quảng đại, khoan dung, nhân hậu… tất cả những điều này sẽ trở thành sức mạnh của một Giáo hội mang gương mặt Chúa Kitô, và đó cũng là sự đảm bảo cho linh hồn chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được rằng, mọi sự thành công của chúng con đều là do Chúa ban, nhờ đó chúng con biết tìm kiếm Chúa là nguồn gốc của mọi sự hơn là tìm kiếm những hư danh của thế gian chóng qua này. Amen.

Cao Nhất Huy