Clock-Time

ĐÂU LÀ TÌNH TRẠNG TỘI LỖI CỦA TA? - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm A (Mt 3: 1-12) - Lm Cao Nhất Huy

Gioan Tẩy Giả được xem là người dọn đường cho Chúa đến. Thế nên, nếu sứ điệp của Gioan Tẩy Giả là hoán cải: Anh em hãy sám hối, vì nước Trời đã đến gần (Mt 3: 2); thì, đó cũng là sứ điệp cơ bản quan trọng nhất của Chúa Giêsu trong hành trình rao giảng của Ngài: “Anh em hãy hối cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1: 15). Vậy, hoán cải là điều kiện cần thiết để con người có thể đón Chúa ngự đến. Tuy nhiên, để có thể bước vào hành trình hoán cải, thì trước tiên chúng ta phải nhận ra tình trạng tội lỗi của mình.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A

NGÀY 04/12/2022

Ca nhập lễ: x. Is 30: 19.30

Này dân Xi-on hỡi, Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hỷ.

Bài đọc 1: Is 11: 1-10

Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

Đáp ca: Tv 71: 1-2.7-8.12-13.17 (Đ. x. c.7)

Đ. Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

Đ. Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Đ. Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.

Đ. Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc.

Đ. Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

Bài đọc 2: Rm 15: 4-9

Đức Ki-tô cứu độ hết mọi người.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy.

Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Ki-tô Giê-su đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Ki-tô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Thật vậy, tôi xin quả quyết: Đức Ki-tô có đến phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người, như có lời chép: Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.

Tung hô Tin Mừng: Lc 3: 4.6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Ca hiệp lễ: Br 5: 5; 4,36

Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi! Đứng trên nơi cao mà nhìn : Kìa Thiên Chúa đem hoan lạc đến cho ngươi.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (3: 1-12)

1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng:2 "Anh em hãy sám hối, vì nước Trời đã đến gần”.3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông.6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham”. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”.

SUY NIỆM

ĐÂU LÀ TÌNH TRẠNG TỘI LỖI CỦA TA?

"Anh em hãy sám hối, vì nước Trời đã đến gần”

---/---

Mùa Vọng là mùa của tỉnh thức và chuẩn bị. Theo tiên tri Isaia, tỉnh thức và chuẩn bị tâm hồn là để “cùng đi lên núi của Đức Chúa, lên nhà của Thiên Chúa…” (Is 2: 3). Nhưng muốn “lên nhà của Thiên Chúa” và “đi theo đường lối của Chúa”, thì điều kiện đầu tiên là phải hoán cải khỏi tình trạng tội lỗi của mình. Vì thế, Mùa Vọng là một cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên lộ trình hoán cải này.

Như chúng ta biết, Gioan Tẩy Giả được xem là người dọn đường cho Chúa đến. Thế nên, nếu sứ điệp của Gioan Tẩy Giả là hoán cải: Anh em hãy sám hối, vì nước Trời đã đến gần (Mt 3: 2); thì, đó cũng là sứ điệp cơ bản quan trọng nhất của Chúa Giêsu trong hành trình rao giảng của Ngài: “Anh em hãy hối cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1: 15). Vậy, hoán cải là điều kiện cần thiết để con người có thể đón Chúa ngự đến. Tuy nhiên, để có thể bước vào hành trình hoán cải, thì trước tiên chúng ta phải nhận ra tình trạng tội lỗi của mình.

Trước tiên, chúng ta hiểu cách đơn giản, hoán cải là từ bỏ sự dữ và quay lại cùng Thiên Chúa. Vấn đề ở chỗ là, khi nào chúng ta biết mình sẽ phải hoán cải? Và mình cần hoán cải điều gì? Một cách cụ thể và cơ bản hơn, phải hiểu cho đúng mình là ai trước mặt Thiên Chúa, để có thể hoán cải phù hợp với Ngài. Bởi vì, trên thực tế, ta luôn có khuynh hướng đánh giá mình quá cao nên không thể công chính trước mặt Thiên Chúa và hoà thuận với anh chị em.

Đúng vậy, người Biệt Phái và Pharisêu thường tự tách biệt họ với những người được coi là tội lỗi (x. Lc 7: 36-50). Chẳng hạn, ông Simon là người Biệt Phái, ông cảm thấy bị xúc phạm khi thấy Đức Giêsu cho phép một người tội lỗi đến gần và đụng vào Chúa. Trong suy nghĩ của ông Simon Biệt Phái, người phụ nữ ấy đang trong tình trạng ở bên ngoài ơn cứu chuộc: chị ta là người tội lỗi, và luôn luôn là người tội lỗi. Vì thế, ông không muốn dính dáng gì đến chị ta: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi” (Lc 7: 39).

Trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với ông Simon Biệt Phái và người phụ nữ tội lỗi, chúng ta thấy: Đối với Simon Biệt Phái, ông cho rằng mình là người công chính, không có gì gian dối, và tất nhiên, cũng không cần hoán cải. Còn đối với người phụ nữ, chị biết mình đã phạm tội, và là người tội lỗi, nên chị ta ăn năn thống hối, và cầu xin lòng thương xót của Chúa Giêsu: “Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người” (Lc 7: 38). 

Chúa Giêsu thì khác, Ngài đã xác định rõ ràng tình trạng của hai người này: Người phụ nữ là người tội lỗi, nhưng chị đã nhận ra tội của mình và tìm đến Chúa để xin ơn hoán cải; còn ông Simon Biệt Phái cũng là người tội lỗi: Tội của ông là không nhận ra tội của mình và cũng không cần đến ơn hoán cải của Chúa: “Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ… Ông đã chẳng hôn tôi một cái… Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi” (Lc 7: 44-46).

Câu chuyện cho thấy một điều rất quan trọng: Muốn hoán cải thì trước tiên phải thấy mình tội lỗi; thứ hai, phải dựa vào Thiên Chúa để nhận ra sự bất xứng của mình và xin ơn hoán cải, vì con người không thể tự mình hoán cải nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa: “Xin đưa chúng con về với Ngài, lạy Đức Chúa, để chúng con trở về. Xin đổi mới cuộc đời chúng con cho được như thời xa xưa ấy” (Ac 5: 21).

Thế nên, trước tiên chúng ta phải luôn sống trong tương quan với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Nhờ tương quan này ta biết mình là ai trước mặt Đấng Thánh đó. Nhờ đó, ta nhận ra những bất xứng của mình với phẩm chất thánh thiện, yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa. Nếu không sống trong tương quan với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ luôn tự đánh giá mình “quá cao”, trên mọi người khác. Bởi vì, chúng ta đã mất đi “cột mốc” quan trọng, đó là sự thánh thiện của Thiên Chúa để so sánh với đời sống bất xứng của chính mình. Thế nên, chúng ta đâu thấy mình phạm tội.

Vì thế, có một tội rất âm thầm nhưng cũng rất nghiêm trọng trong xã hội hôm nay mà người ta ít có khả năng nhận ra, đó là mình đang phạm tội. Thậm chí, đôi khi mình không chấp nhận khả năng người ta có thể thay đổi. Chúng ta không muốn cho người ta một cơ hội thứ hai (Vì ta đang so sánh họ với ta chứ không phải với Thiên Chúa). Điều đó kéo chúng ta mắc thêm một tội nữa, là không tin vào sự cứu chuộc và ơn hoán cải từ Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn thương yêu, tha thứ và trao ban ơn hoán cải cho tất cả mọi người: “Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng– Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?” (Ed 18: 23)

Vì thế, để có thể hoán cải được, thì mỗi người chúng ta phải “siêng năng” sống trong mối tương quan với Thiên Chúa; để Thiên Chúa trở thành “cột mốc” cho ta quy chiếu với tình trạng đời sống của mình. Nhờ đó, ta sẽ nhận ra những lỗi lầm và yếu đuối của mình trong cuộc sống; và xin ơn hoán cải từ Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết sống mối tương quan thân mật với Thiên Chúa trong mọi ngày sống. Để qua đó, chúng con nhận ra mình là ai trước mặt Thiên Chúa, giúp chúng con biết đón nhận những điều tốt lành hoặc những điều chưa tốt đẹp nơi anh chị em của mình. Đó là khởi đầu cho việc “sám hối, vì nước Trời đã đến gần”. Amen.

Cao Nhất Huy