Clock-Time

Đêm Vọng Phục Sinh - “Tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?”

Suy niệm Tin Mừng Lc 24,1-12 - Đến nơi các bà thấy mộ trống, không còn thi hài Đức Giêsu, họ được một “Thiên thần Chúa” (Mt 28,2-3)
 
“Tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?”


 
Suy niệm Tin Mừng Lc 24,1-12

Chúng ta biết thứ bảy của người Do Thái, thứ bảy của chúng ta, là ngày sau cùng trong một tuần, ghi nhớ sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa sau việc tạo thành. Chúa nhật là ngày thứ nhất trong tuần và nhớ sự sống lại của Chúa Giêsu. Vào ngày Chúa nhật thứ nhất đó, các bà đến mồ để thi hành những việc sau cùng là sức thuốc tỏ lòng yêu mến Thầy Giêsu. Những mồ mả bên phương Đông thường đục đá trong các hang. Xác được bọc trong những tấm vải dài rồi đặt trong những ngăn trong mộ. Mộ được đóng bằng tấm đá tròn như bánh xe chắn ngoài cửa. Khi các bà đến, thì phiến đá đã lăn ra một bên.Các ông kể lại chi tiết khác nhau, nhưng nền tảng là mồ trống thì như nhau và đây là điều quan trọng.

Mồ Trống: Cả 4 sách Tin Mừng đều nói, các phụ nữ ra mộ sau ngày Sabát, và thấy mộ trống. Ra để làm gì? Các Tin Mừng lại nói khác nhau:

Theo Mc 16,1 và Lc 21,1 thì ra để ướp xác, vì thế, các bà lo lắng, không biết làm sao để mở cửa mộ (Mc 16,3).

Theo Mt 28,1 thì các bà ra để viếng mộ, bởi lẽ mộ đã bị niêm phong, và có lính canh gác bên ngoài (Mt 27,62-66).

Theo Ga 20,1 thì bà Maria Macđala ra để viếng mộ, vì thi hài Đức Giêsu đã được ướp thuốc thơm rồi (19,39-40).752

Đến nơi các bà thấy mộ trống, không còn thi hài Đức Giêsu, họ được một “Thiên thần Chúa” (Mt 28,2-3), hoặc một “thanh niên mặc áo trắng” (Mc 16,5), hoặc “hai thanh niên y phục sáng chói” (Lc24,4) xuất hiện, nói với các bà. Nói gì?

Trước tiên là một lời trách nhẹ: “Sao các bà lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết?”(24,5); tiếp theo là một lời nhắc nhở: “Hãy nhớ lại điều Ngài đã nói với các bà hồi còn ở Galilê…” (c. 6-7). Qua lời nhắc nhở, các bà đã nhớ lại những điều Đức Giêsu loan báo về cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Ngài (3 lần). Chúa nói, các bà nghe nhưng chưa hiểu, giờ đây các bà đã hiểu và lời Đức Giêsu loan báo đã trở thành mới mẻ (c. 8)

Lúc đầu, mấy phụ nữ đến mộ, mang theo thuốc thơm để liệm xác Chúa; lúc cuối, các bà rời mộ, mang theo những lời thiên thần nói để loan báo cho Nhóm 11 (24,9-10). Họ đã rời bỏ ngôi mộ để đến với thân thể sống động của Đức Giêsu là cộng đoàn Giáo Hội, nhưng các tông đồ không tin (c. 11). Vì chẳng tin nên có hai môn đệ bỏ cuộc (24,13-35). Như vậy, việc Chúa sống lại không phải là chuyện tình cảm bồng bột, chính sự cứng tin rồi sau này đã tin của các môn đệ đã củng cố đức tin cho chúng ta. - "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?

Có những kẻ coi Thầy Giê-su như một người vĩ đại nhất, một anh hùng can trường nhất, một người đã sống cuộc đời tuyệt diệu nhất chưa từng thấy, nhưng đã chết. Thầy Giêsu không phải là Đấng đã chết, Người còn sống; Người không phải là người anh hùng trong dĩ vãng mà là Đấng vẫn đang sống bây giờ.

Có những người coi Thầy Giê-su như người có cuộc đời phải học hỏi, lời Người phải được xem xét, giáo lý người phải được phân tích. Người ta thường nghĩ Kitô giáo và Chúa Giêsu Kitô chỉ đáng học hỏi. Không nghi ngờ học hỏi là cần thiết nhưng Thầy Giêsu không chỉ là Đấng phải học hỏi, Người là Đấng phải trực diện, và phải sống với mọi ngày. Chúa không phải là tấm ảnh trong một cuốn sách, cho dầu là sách vĩ đại nhất, mà là Đấng đang sống động trước mặt.

Người khác lại coi Chúa như một mẫu gương hoàn hảo. Phải, đúng, mà còn là mẫu gương làm vỡ tim con người. Hàng thế kỷ, chim chóc đã cho ta mẫu gương về bay lượn, cho đến bây giờ con người vẫn không thể bay. Khi còn nhỏ, ta được dậy vẽ. Trước mặt là ảnh mẫu, cho dầu cố gắng bao nhiêu, ta vẫn không đạt được ý nguyện, cho đến khi thầy cô đến cầm tay hướng dẫn ta cách tô vẽ. Chúa Giêsu là Thầy cầm tay chỉ dẫn cho ta. Người không phải là mẫu mã mà là Đấng giúp ta, hướng dẫn để ta theo. Đời sống đạo của ta vẫn thiếu điều cốt cán vì ta vẫn còn đi tìm Đấng hằng sống giữa những người đã chết.

Tìm ở đâu thì tìm, nếu không tìm ở Lời Chúa, ở Kinh Thánh thì còn khuya mới gặp được Người “Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại". “Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói”.

Lm. Giuse NGuyễn Văn Phán