Clock-Time

Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Isave - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C

Tin Mừng Lc 1:39-45 “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG C

NGÀY 23/12/2014

ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ISAVE

 Tin Mừng Lc 1:39-45


Bài Ðọc I: Mk 5,2-5a

"Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel".

Bài trích sách Tiên tri Mikha.

Ðây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người, sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an".
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống (c.4).

Xướng: Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai nghe! Chúa ngự trên Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con. 

Xướng: Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành mà Ngài đã củng cố cho mình.

Xướng: Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Người. 

Bài Ðọc II: Dt 10,5-10

"Này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa".

Bài trích thơ gởi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: 'Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách'." Sách ấy bắt đầu như thế này: "Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Ðoạn Người nói tiếp: Lạy Chúa, này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.
Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Lc 1, 38) "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". - Alleluia.


CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – NĂM C


Bài Ðọc I: Mk 5,2-5a

"Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel".

Ðáp ca: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống (c.4).

Bài Ðọc II: Dt 10,5-10

"Này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa".

Alleluia, alleluia! (Lc 1,38) "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". - Alleluia.


Phúc Âm: Lc 1, 39-45

"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện". Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Đặt chân tới Hà Nội, chúng ta nghe câu quen thuộc: “Đến Hà Nội không vội được đâu”, đó là văn hóa điềm đạm, từ tốn từ trong cách nói năng, trong từng cử chỉ của người miền Bắc Việt Nam.

Thế nhưng, đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại tâm thế nhanh nhảu đến cử chỉ “vội vã” của Đức Maria, một thiếu nữ miền quê Nazaréth phương bắc Israel khi đón nhận Tin Mừng. Vị Sứ thần của Chúa vừa loan báo Tin vui rằng Đức Maria sẽ cưu mang Đấng Cứu Thế, và gia đình Isave người chị họ vừa hiếm muộn lại cao niên, ở cách xa cả 150 cây số, nay cũng chuẩn bị sanh một em bé là Gioan sẽ đi mở đường cho Đấng Cứu Thế. Nghe tin ấy xong, Maria thu xếp lên đường ngay đến giúp người chị họ trong thời kỳ sanh nở. Đây không đơn thuần là một sự di chuyển về địa lý nhưng là một dấu chỉ. Lời Chúa đã thúc đẩy thôn nữ Maria không chút trì hoãn lên đường dẫu cho chặng đường xa xôi, việc đi bộ cực kỳ khó khăn, đường đi một mình cũng không ngăn bước chân người thi hành sứ vụ loan báo Tin Vui.

Là một y sĩ, thánh sử Luca đã lưu ý đến chi tiết “vừa nghe tiếng Maria chào, thì đứa con trong bụng bà Isave nhảy lên vui sướng”. Bất cứ phụ nữ nào đã làm mẹ cũng đều có giây phút khó quên, khi thai nhi biểu hiện dấu hiệu đầu tiên về sự hiện diện của mình bằng cách cựa quậy. Nhưng chúng ta cũng đừng giải thiêng việc đó đơn thuần là một hiện tượng sinh học. Nhớ lại lời Kinh Thánh đoạn sách tiên tri Giêrêmia: “Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng ‘Trước khi cho ngươi hành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân’.” (Gr 1,5). Vâng, Chúa cũng đã thánh hóa để con trẻ Gioan bắt đầu vai trò của mình là tiên tri và nhân chứng cho Chúa Giêsu Kitô ngay từ lúc còn trong bụng mẹ.

Với lời ca ngợi Đức Maria: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”, bà Isave đã gián tiếp ngợi khen kỳ công của Thiên Chúa cùng những hoạch định của Ngài khi chuẩn bị cho Con Chúa ra đời. Thiên Chúa đã chọn cung lòng một người nữ và thánh hóa để Đức Maria có thể đảm đương vai trò làm mẹ Đấng Cứu Thế. Đức Maria còn có phúc hơn nữa vì đã tin Chúa thực hiện được mọi sự. Vậy chuyện Đức Maria cưu mang Con Thiên Chúa mà vẫn đồng trinh do bởi không phải từ một nam nhân mà do từ quyền phép Chúa Thánh Thần ban xuống là chuyện khả dĩ. Đương nhiên với quyền năng của Chúa thì Ngài làm được mọi sự.

Thiên Chúa là Đấng Toàn năng và chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng ban ơn Cứu chuộc. Dẫu vậy, Ngài vẫn để chỗ cho con người tự do cộng tác phần mình vào để sinh ơn cứu chuộc cho chính mình và cho mọi người. Với Đức Maria, đó là thái độ sẵn sàng để Chúa hoạt động nơi mình; với con trẻ Gioan, đó là việc mừng vui khi được Đức Maria đem Chúa đến viếng thăm; với bà Isave, đó là ánh mắt nhận ra những ơn phúc Chúa không ngừng ban cho con người, và chính Ngài cũng đang hiện diện giữa họ. Họ là những người đã mở lòng mình ra để đón Chúa.

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng 2018. Thánh sử Luca đã giúp chúng ta đã đi ngược dòng thời gian. Vào Chúa nhật thứ I Mùa Vọng, ngài mời gọi chúng ta “ngẩng đầu lên” vì Chúa Kitô vinh quang đang “ngự đến” trên đám mây trời vào ngày Cánh Chung. Chúa nhật thứ II và III Mùa Vọng, thánh sử cho chúng ta quay lại thời gian cách đây 2000 năm về trước, vào thời rao giảng của Gioan Tẩy giả, chuẩn bị cho sứ vụ công khai của Đức Giêsu Kitô Nazaréth. Và hôm nay, Chúa nhật thứ IV, chúng ta mời đi ngược lên 30 năm nữa, tới thời mà Chúa Giêsu mới chỉ là một phôi thai trong lòng Đức trinh nữ Maria để cảm nghiệm Tin Vui của Chúa đến cho nhân trần như lời Chúa hứa với tổ tiên con người.

Đến lượt mỗi chúng ta cũng được mời gọi nhìn nhận ơn Chúa và cộng tác phần mình để ơn cứu chuộc đến được cho bản thân, đến được các thành viên trong gia đình, như Đức Maria đem Tin Mừng trước tiên đến cho người bà con, rồi mới rộng khắp mọi người. Mùa Vọng năm nay đang dần khép lại và sẽ không còn mùa Vọng năm 2018 nào nữa. Vậy chúng ta đã có một quyết tâm nho nhỏ gì cho mình khi sống Mùa Vọng này như là món quà mừng sinh nhật Chúa? Nhanh kẻo muộn, muộn còn hơn không!

Còn ít ngày nữa là tới lễ Chúa Giáng Sinh. Đường phố nhộn nhịp, nhất là các cửa hiệu tưng bừng khuyến mãi, các gian hàng trang trí cho có không khí Noël thực ra là đua nhau quảng cáo mà chẳng biết chuẩn bị mừng lễ ai giáng sinh. Và lắm khi người đông dạo phố cũng chẳng quan tâm ý nghĩa của ngày trọng đại mà chỉ xem như là một dịp lễ hội cuối năm. Còn chúng ta, những Kitô hữu, hãy dành ít phút thinh lặng nội tâm, để cùng với Đức Maria suy niệm mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người, và nhìn lại xem mình đã chuẩn bị tâm hồn mình thế nào để đón Chúa. Tâm thế của người đang hăm hở đợi chờ một người sẽ làm cho niềm vui vỡ òa khi gặp được người đó; niềm vui của người đón chờ Chúa nhận ra đó là một tin quan trọng và tốt lành mà người đó đang mong đợi Chúa đến xóa tội trần gian, thì họ sẽ nên háo hức, nhanh nhảu chia sẻ để niềm vui được nhân đôi.

Lạy Chúa, xin cho con đừng mải mê chuẩn bị bên ngoài mua sắm đón lễ Noel mà thôi mà còn chuẩn bị tâm hồn mình đơn sơ, chân thành và sẵn sàng mở rộng lòng mình làm thành máng cỏ cho Chúa ngự vào đêm Giáng sinh. Amen.

Lm. Alfonso