Clock-Time

Được Chúa Kêu Gọi Ơn Gọi Trở Nên Môn Đệ Của Chúa - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa" cho các môn đệ của mình. Các ông bỏ Thầy mình để theo Chúa, trở nên những môn đệ dầu tiên của Chúa Giêsu. 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B


ĐƯỢC CHÚA KÊU GỌI
ƠN GỌI TRỞ NÊN MÔN ĐỆ CỦA CHÚATin mừng Ga 1: 35-42

Cả ba bài đọc KinhThánh của Chúa Nhật hôm nay đều cùng chung một đề tài, nói về Ơn gọi. Samuel, các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, những ai được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, trở nên chi thể của Đức Kitô, tất cả đều được Thiên Chúa kêu gọi. Thiên Chúa kêu gọi mọi người và từng người để họ liều mình đi theo Đức tin và phục vụ Thiên Chúa trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Mỗi người đều có một ơn gọi riêng trước Chúa. Cần phải có con tim yêu mến và tự do đáp trả tiếng Chúa kêu mời. Hãy thưa lên với Chúa như Samuel: Lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe! Hãy can đảm từ bỏ mọi sự để đến với Chúa như các môn đệ đầu tiên, vì Ngài cũng đang mời gọi mỗi người : hãy đến mà xem.

I. Khám Phá Sứ Điệp Tin Mừng ( Ga 1, 35-42)

Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa" cho các môn đệ của mình. Các ông bỏ Thầy mình để theo Chúa, trở nên những môn đệ dầu tiên của Chúa Giêsu. Từ các môn đệ đầu tiên này, những người khác được giới thiệu và được tuyển chọn. Nhân loại bắt đầu bứơc từ Giao Ước cũ qua Giao Ước mới. Bỏ Do Thái Giáo, bỏ Gioan tẩy Giả để theo Chúa Giêsu và ở với Người.

1. " Hai môn đệ nghe ông nói liền theo Chúa Giêsu." : Sau lời giới thiệu của Gioan, hai môn đệ ông liền quyết định bỏ thầy mình để theo Chúa Giêsu. Cũng giống như trường hợp của Samuel ( Bài đọc I), ơn gọi của các môn đệ đầu tiên được gợi lên do một người khác. Thiên Chúa có nhiều cách thế để gọi mỗi người, Ngài thường gọi qua một trung gian. Ở đây cũng có một diểm thú vị nơi Gioan Tẩy Giả, ông giới thiệu Chúa Giêsu với môn đệ của mình và chấp nhận để họ theo Chúa. Quả là một con người khiêm nhường, biết tự hạ, nhận rõ vai trò trung gian ơn gọi của mình. Chính ông cũng đã từng tuyên bố : Tôi phải nhỏ bé đi để Người được lớn lên. Vì thế, khi Chúa xuất hiện ông biết rút lui đúng lúc. Chính nhờ Gioan các môn đệ biết Chúa Giêsu, tin vào Người và đi theo Người.

2. Các ngươi tìm gì?" : Câu hỏi này là lời nói đầu tiên của Chúa Giêsu trong Tin Mừng thứ IV. Cũng một câu hỏi như thế sẽ là lời đầu tiên của Đấng phục Sinh khi hỏi Maria Mađalêna : "Bà Tìm ai?" Một câu hỏi có ý hướng dẫn người đối thoại đến việc tìm gặp chính Chúa, là Đấng Cứu Thế, Đấng Messia.

3. "Hãy đến mà xem." : khi trả lời các môn đệ hỏi Người : "Thầy ở đâu?", Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp vào ý chính của câu hỏi. Người nói nơi chốn nào Người ở nhưng lại mời gọi các ông hãy đến mà xem. Người có ý muốn cho các ông biết rằng : không thể biết Người ở đâu nếu không đích thân đến xem Người. Động từ Hy lạp 'xem' ( Horân) không chỉ nói lên việc xem thấy bằng con mắt thể lý, nhưng còn bao hàm sự nhận thức và hiểu thấu một thực tại thiêng liêng. Điều này đòi hỏi không thể chỉ là sự chứng kiến những sự việc bên ngoài mà con là một quá trình dấn thân gắn bó với thực tại thiêng liêng ấy. Câu trả lời của Chúa Giêsu bao hàm hai ý nghĩa : khám phá nơi Người ở dưới đất tượng trưng và chuẩn bị cho việc khám phá nơi ở thiêng liêng của Người, chính là Thiên Chúa Cha.

4. "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô" Andrê sau khi gặp Chúa Giêsu, đến ở với Người đã xác tín Người là Đấng Messia, và về giới thiệu cho người anh em của mình là Phêrô. Andrê vui mừng vì khám phá mới mẻ này. Niền vui ấy ông không giữ cho riêng mình nhưng đã chia sẻ với Phêrô, dẫn anh mình tới với Chúa Giêsu, Đấng Messia mà ông đã tin nhận. Từ Gioan, các môn đệ đầu tiên gặp gỡ Đấng Messia, rồi từ các ông, Philipphê, được giới thiệu, rồi tới Nathanael … và sau này đến toàn thể nhân loại. Một dây loan truyền Tin mừng vĩ đại đã xuất hiện để loan báo Đấng Messia đã đến và mời gọi mọi người đến với Người. Sự gặp gỡ và khám phá Đấng Messia khiến cho ai gặp được Người cũng vui sướng, được thay đổi vận mạng và mong muốn cho những ai mình gặp cũng được khám phá về người. Đây cũng chính là huyền nhiệm ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, làm Kitô hữu. Được gọi để gặp gỡ khám phá và đưa Chúa Giêsu Kitô đến cho người khác.

II. Chiêm Ngắm Chúa Giêsu :

Trong Tin mừng hôm nay, hai từ được dùng để chỉ Chúa Giêsu : Một của Gioan giới thiệu Người là 'Chiên Thiên Chúa' và nơi môi miệng của Andrê xác tín Người là 'Đấng Messia'. Cả hai từ này đều nói lên sứ mạng và bản tính của người. Người là Đấng Cứu thế. Người đến cứu độ nhân loại bằng việc tự hiến chính mình làm của lễ toàn thiêu đền tội thay cho nhân loại. Chúa Giêsu đến cứu độ chúng ta, vì yêu thương Người đã hoàn toàn tự hiến cho nhân loại. Người yêu thương đến độ chết cho người mình yêu. Không chỉ được Người yêu thương cứu độ, chúng ta còn được Người mời gọi đến ở với Người, chia sẻ sự sống thần linh với Người và tham gia vào công trình cứu độ của Người. Chiên ngưỡng Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, nhận ra tình yêu của người, mỗi người chúng ta cũng khám phá ra huyền nhiệm ơn gọi Kitô hữu của mình. Được trở nên nghĩa thiết với Người và giới thiẹu cũng như đưa anh chị em chung quanh nghĩa thiết với Người như chúng ta.

III. Gợi Ý bài Giảng

1. Được gọi làm Kitô hữu là để đến ở với Chúa Giêsu Kitô : "Các ông đã ở lại với người ngày hôm đó". Các môn đệ được gọi trước hết là để đến ở với Chúa. Ở với Chúa chính là giai đoạn đầu của một cuộc sống chung hiệp thông sâu xa với Chúa. Sau này chính Chúa Giêsu luôn luôn kêu gọi các môn đệ hãy ở với Người : " Các con hãy ở lại trong tình yêu của thầy; hãy ở trong Thầy". Như cành nho gắn liền với cây nho thế nào, người Kitô hữu môn đệ của Chúa cũng được mời gọi ở lại và nên một với Người như vậy. ( Tc Ga 15, 1-16) Chính nhờ việc ở lại với Chúa mà người ta mới hiểu biết, mới khám phá được Người là ai, Người làm gì? Sau khi đến và lưu lại với Chúa một ngày, Andrê mới khám phá ra Chúa Giêsu chính là Đấng Messia. Làm Kitô hữu là bạn hữu của Chúa Kitô. Là bạn có nghĩa là đi vào cuộc sống thân tình gắn bó với nhau.

2. Dấn thân vào ơn gọi Kitô hữu : Trình thuật Tin Mừng ghi lại sự kiện các môn đệ đầu tiên được gặp gỡ, tiếp xúc và đi theo Chúa Giêsu Kitô. Cuộc gặp gỡ đã biến đổi các ông từ những con người quê mùa thành Tông Đồ của Đấng Messia; từ những môn đệ của Gioan Tẩy Giả thuộc giao ứơc cũ trở nên những chứng nhân Tin Mừng của giáo ứơc mới trong Đức Kitô. Các ông đã dấn thân vào một hành trình mới, vào một tôn giáo mới, vào một cuộc đời mới. Khởi đi từ việc gặp gỡ Chúa qua sự giới thiệu của Gioan Tẩy giả, các ông đã lắng nghe tiếng Chúa gọi mời : "Hãy đến mà xem", khi gặp gỡ Chúa, khi thấy Người, sống với Người các ông đã nhận ra Người là Đấng Messia và quyết tâm đi theo Người. Tin Mừng chỉ ghi lại cách vắn tắt xem ra câu chuyện chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng đó lại là cả một hành trình dấn thân theo ơn gọi làm Tông đồ của Chúa. Mỗi người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi theo Chúa, do đó, cũng phải băng mình dấn thân theo hành trình các tông đồ đã đi khi trước để sống ơn gọi Kitô hữu của mình. Cũng cần phải gặp được Chúa. Người vẫn đang hiện diện, đang đồng hành trên nẻo đường đời với chúng ta cần phải có thái độ thành tâm thiện chí muốn gặp Người chúng ta mới có thể thấy Người. Một lời giới thiệu của bạn hữu chung quanh, một sự kiện một biến cố trong cuộc sống, một lời khuyên của người khôn ngoan, một bản văn Kinh Thánh, một thử thách … đều có thể là những dấu chỉ đường dẫn chúng ta đến gặp Chúa; đều là những tiếng Chúa kêu mời chúng ta theo Người. Nhận ra Người đòi hỏi phải dấn thân lên đường, không chỉ thấy Người, nghe Người gọi là có thể thành Kitô hữu. Kitô hữu là ơn gọi đòi hỏi phải dấn thân suất cả cuộc đời. Ơn gọi Kitô hữu không thể chỉ một lần tin, một phép rửa là thành tựu viên mãn, nhưng nó là một hạt giống cần phải được chăm bón để lớn lên, để trổ sinh hoá trái. Ơn gọi Kitô hữu là một sự biến đổi không ngừng bản thân theo ánh sáng Tin Mừng để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô.

IV. Lời Cầu Chung

* Lời Mở : Anh chị em thân mến. Chúa Giêsu đã yêu thương tuyển chọn chúng ta làm môn đệ của Người. Trong tâm tình vui mừng và cảm mến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo Hội. Xin cho mọi thành phần trong Giáo Hội Chúa từ giáo sĩ cho đến giáo dân luôn trung thành và chu toàn sứ mạng Kitô hữu của mình theo đúng ơn gọi riêng mà Chúa đã kêu mời tuyển chọn, để nhờ đó, mà Nước Chúa ngày càng phát triển.

2. Chúng ta cùng cầu nguyện cho con người và thế giới hôm nay. Xin cho mọi người, mọi quốc gia và dân tộc được nghe sứ điệp Tin Mừng nhờ công cuộc loan báo Tin mừng của Giáo Hội ngày càng phát triển và thu được kết quả tốt đẹp, ngõ hầu muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Giêsu theo như ý muốn của Người.

3. Chúng ta cùng cầu nguyễn cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta. Xin cho mọi người, mọi gia đình luôn biết nỗ lực thực thi Lời Chúa, gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể để luôn luôn xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của mình.

* Kết Nguyện : Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương tuyển chọn chúng con làm Kitô hữu, môn đệ của Chúa và sai chúng con đem Tin mừng tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Xin cho chúng con có đức tin và ơn sủng để luôn sống trung thành với ơn gọi của mình. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng