Clock-Time

Được Mời Gọi Theo Đức Kitô - Suy niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 9: 51-62 Giữa biết bao nhiêu nhu cầu của cuộc sống từ vật chất đến tinh thần, đâu là chọn lựa ưu tiên của tôi, Kitô hữu hôm nay ? Tôi có thực sự chọn Chúa làm gia nghiệp hay không ? Có đi theo những đòi hỏi của Người hay không ?

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C

CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

ĐƯỢC MỜI GỌI THEO ĐỨC KITÔ


 

"Hãy theo Ta", lời Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người theo Chúa. Mỗi người trong chúng ta cần biết lắng nghe tiếng Chúa gọi mời. Một khi nghe được tiếng mời gọi thì đừng lần lữa nhưng phải dứt khoát lên đường đi theo tiếng gọi, dù có bao nhiêu chuyện thế sự hôm nay đang níu kéo bước chân người theo Chúa : tiện nghi cuộc sống, đam mê dục vọng, nếp sống xã hội… sẽ là những cản trở khó qua. Cần phải tin tưởng, phó thác và thực lòng yêu mến Chúa mới có thể toàn tâm toàn ý theo Ngài.

I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA : Tin mừng : Lc 9, 51-62

 
Theo Chúa hoàn toàn vô điều kiện

Đức Kitô đòi hỏi những ai muốn trở nên môn đệ của Người phải từ bỏ tất cả mọi sự không luyến tiếc, không băn khoan lo lắng mà đi theo Người. Ba câu chuyện ngắn ngủi ghi lại ba trường hợp ơn gọi để nói lên giáo huấn của Chúa Giêsu. Người đặt ra ba đòi hỏi cho ai muốn trở nên môn đệ của Người.

a. Phải từ bỏ mọi an toàn : "Con người không có nơi gối đầu". Đi theo Chúa là phải chấp nhận một cuộc sống bấp bênh, không bảo đảm an toàn. Theo Người là chấp nhận băng mình vào những khó khăn của cuộc sống.

b. Phải xem tất cả là phụ trước sứ mạng cấp bách là loan báo Tin mừng : "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Chúa Giêsu khẳng định những bổn phận trần thế và gia đình là phụ đối với những đòi hỏi của Nước Trời. Tất nhiên, Người không cho những bổn phận ấy là không đáng kể, nhưng trong trường hợp cần phải chọn lựa thì những đòi hỏi của Nước Trời, của Thiên Chúa phải được coi trọng và thi hành trước tiên. Ở đây cũng như trường hợp Chúa đòi hỏi tình yêu dành cho Thiên Chúa phải được đặt lên trên tình yêu cha mẹ và gia đình (Lc 14,26 ; Mt 10,37).

c. Phải dứt bỏ quá khứ hướng đến tương lai : "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa". Đã theo Chúa thì phải dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ. Phải chấp nhận dứt bỏ những mối dây ràng buộc của gia đình, tiền tài, danh vọng để hoàn toàn dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Khi đã theo Chúa thì chỉ có một con đường thẳng trước mắt mà bước tới. Hơn nữa nếu đã có một quá khứ không tốt đẹp thì càng phải dứt bỏ, càng phải quên đi để vươn tới một tương lai tươi sáng trong Chúa. Một khi trung tín bước đi với Chúa thì có Chúa là có tất cả. Chúa chính là phần thưởng cao quí và tuyệt hảo.

II. GỢI Ý SUY NIỆM

1. Tìm kiếm và nhận ra ơn gọi của mình trong đời sống đức tin : 

Qua ba trường hợp được ghi lại trong Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có trường hợp người ta tự tìm đến xin theo Chúa, có trường hợp chính Chúa kêu gọi. Nếu tìm hiểu các ơn gọi được trình bày trong Kinh thánh từ ơn gọi của các Tiên tri như Êlisê (Bài đọc I) đến ơn gọi của các Tông đồ, chúng ta thấy cách thức Chúa kêu gọi rất phong phú, đa dạng. Có khi Chúa trực tiếp gọi, có khi qua trung gian một ai đó, có khi do chính đương sự đi tìm kiếm Chúa… Điều này cho thấy rằng, muốn thực sự nhận ra ơn gọi của mình trong cuộc sống đức tin quả là không dễ dàng và hầu như không có một tiêu chuẩn cụ thể nào. Tất nhiên với những ứng sinh hàng giáo sĩ và bậc sống tu trì do đòi hỏi của việc huấn luyện cần phải có những tiêu chuẩn tri thức, nhân bản, đạo đức ở mức độ nào đó. Thế nhưng, đạt đủ, thậm chí xuất sắc những tiêu chuẩn đó chưa chắc đã là người được Chúa chọn gọi thực sự. Để có thể nhận ra ơn gọi của mình đòi hỏi trước hết phải gắn bó với Chúa trong cầu nguyện và trong việc thực thi Lời Chúa. Vì mọi ơn gọi đều là sáng kiến của Thiên Chúa, Chúa muốn ai làm gì, sống ở bậc sống nào là hoàn toàn do ý Chúa. Con người chỉ đáp trả hay không mà thôi.

Mọi người Kitô hữu chúng ta đều có ơn gọi chung là làm người, làm Kitô hữu. Nhưng với mỗi người, Chúa lại muốn theo Chúa ở một bậc sống nào đó : giáo sĩ hay giáo dân ; phục vụ cộng đồng ở một trách nhiệm nào đó, một ngành nghề nào đó… Ta cần phải cầu nguyện để có thể nhận ra thánh ý Ngài muốn kêu gọi chúng ta sống ở bậc sống nào và làm gì.

2. Điều kiện để trở nên môn đệ của Đức Kitô : 

Điều quan trọng trong bài Tin mừng hôm nay không phải là các nhân vật trong câu chuyện có được trở nên môn đệ của Chúa hay không, nhưng chính là giáo huấn của Chúa Giêsu : ơn gọi làm môn đệ Chúa. Người đặt ra các đòi hỏi cho những ai muốn làm môn đệ của Người. Theo Chúa là phải chấp nhận từ bỏ những gì bảo đảm, an toàn cho cuộc sống vật chất để chấp nhận băng mình vào những khó khăn thử thách của một cuộc đời lữ hành rong ruổi trên đường loan báo Tin mừng. Theo Chúa là phải chấp nhận từ bỏ mọi sự thế gian, ngay cả cái cao quí là mối dây liên hệ gia đình, để chỉ biết Chúa là tất cả là trên hết. Theo Chúa là phải quay lưng lại với quá khứ để chỉ nhắm một con đường phía trước là bước theo Chúa. Chúa gọi nhưng theo hay không lại hoàn toàn do ý muốn tự do của con người. Người ta có thể từ chối lời mời gọi của Chúa vì quá bận tâm đến đời sống vật chất, tiền tài, danh vọng ; đến những tình cảm nhân loại hoặc đến quá khứ của mình. Chính những điều đó làm cho người ta không đáp ứng được những đòi hỏi của Chúa. Từ đó, người ta tìm cách tháo lui hay sống không đúng với phẩm giá ơn gọi của mình.

Là Kitô hữu, tự bản chất đã là một ơn gọi trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Sống theo những đòi hỏi của Chúa không phải là chuyện dễ dàng. Dù không phải là môn đệ theo nghĩa là những tu sĩ hay giáo sĩ, tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi sống theo bậc của mình trong sự khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời của Tin mừng. Vậy thì ngày hôm nay tôi đã sống ra sao ? Điều gì là quan trọng nhất đối với tôi : Thiên Chúa hay thế gian này ?

3. Ưu tiên số một của cuộc đời Kitô hữu : 

Tất cả các đòi hỏi của Chúa Giêsu có thể tóm tắt vào một đòi hỏi duy nhất đó là lấy Chúa làm ưu tiên một. Từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa và loan báo Tin mừng, xây dựng Nước Thiên Chúa, chính là mục đích tối hậu của mọi Kitô hữu. Tất cả đều qui chiếu về Chúa. Thiếu vắng Người là đau khổ lớn lao nhất, có Người là có tất cả. Ở với Người, đi theo Người cho dù có gặp đau khổ thử thách đến đâu đi nữa thì vẫn luôn tìm được hạnh phúc, vinh quang và sự sống đích thực. Như Chúa Giêsu đến thế gian chỉ vì một chọn lựa duy nhất là để làm theo ý Chúa Cha, thì mọi Kitô hữu cũng vậy, tất cả chỉ vì vâng theo thánh ý Chúa mà thôi. Cuộc sống con người trên trần thế, tùy thuộc vào lý tưởng và mục đích nhắm tới mà mỗi cá nhân có những chọn lựa ưu tiên trong cuộc sống. Chọn lựa ấy sẽ chi phối toàn bộ cuộc sống mỗi người. Với Kitô hữu cũng thế, lý tưởng cuộc đời, mục đích nhắm tới là chính Chúa Giêsu Kitô, như Thánh Phaolô khẳng định : đối với tôi, sống là chính Đức Kitô.

Giữa biết bao nhiêu nhu cầu của cuộc sống từ vật chất đến tinh thần, đâu là chọn lựa ưu tiên của tôi, Kitô hữu hôm nay ? Tôi có thực sự chọn Chúa làm gia nghiệp hay không ? Có đi theo những đòi hỏi của Người hay không ?

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Mở đầu : Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã đến mang lại cho chúng ta sự tự do đích thực của con cái Chúa, để mỗi người biết chọn và tự nguyện đi theo những đòi hỏi của Chúa. Trong niềm tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1. Giáo Hội là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa, được Chúa Giêsu thiết lập để không ngừng loan báo sứ điệp Tin mừng của Người cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần Giáo hội luôn trung thành bước theo những đòi hỏi của Chúa, để Tin mừng được loan báo khắp mọi nơi.

2. Thiên Chúa luôn yêu thương mời gọi mọi người cộng tác cách tự do vào công trình cứu độ của Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, những tổ chức thiện chí trong xã hội luôn biết nỗ lực dấn thân xây dựng một xã hội công bằng, một nền văn minh của tình thương và công lý.

3. Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn luôn trung thành bước theo giáo huấn của Chúa.

Lời kết : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con bước theo Chúa để xây dựng và loan báo mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Xin cho chúng con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để luôn bước đi trong sự trung tín và niềm vui của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Bài Giảng Lễ