Clock-Time

Làm Chứng Cho Chúa Theo Lượng Đức Tin - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên (Ga 1: 29-34) - Lm Cao Nhất Huy

Là giám mục, linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân, tất cả đều mang trong mình sứ mạng làm chứng cho Chúa, nhưng ở mỗi bậc sống có sự khác nhau về đặc sủng. Hàng giáo sĩ làm chứng cho Chúa bằng việc thi hành chức năng là Tư Tế, Vương Đế và Ngôn Sứ khi cử hành các Bí Tích, rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và Giáo Lý của Giáo Hội. Qua việc thực thi này, các ngài giúp cho các tín hữu ở khắp nơi sống đức tin, đức cậy và đức mến cách đích thực. Bên cạnh đó, hàng giáo sĩ cũng được mong đợi sống phù hợp với lời mình rao giảng và dạy dỗ để làm chứng cho Chúa Kitô.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A

Ngày 15/01/2023

Tin Mừng: Ga 1: 29-34

Đây là Chiên Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Hôm sau, khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en”. Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần’. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.

SUY NIỆM

LÀM CHỨNG CHO CHÚA THEO LƯỢNG ĐỨC TIN

Tôi đã thấy, nên tôi chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1: 34)

---/---

Chúng ta biết Gioan Tiền Hô và Chúa Giêsu có họ hàng với nhau, nên khi ông Gioan nói: “Tôi đã không biết Người” (Ga 1: 33), không phải là không biết về nguồn gốc của Chúa Giêsu, nhưng là về căn tính của Ngài. Chỉ đến khi Thần Khí ngự xuống trên vai Chúa Giêsu, thì Gioan mới nhận ra Ngài chính là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, là Đấng Cứu Thế. Đây là cái nhìn đức tin của Gioan, ông đã thấy và đã tin: “Tôi đã thấy, nên tôi chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1: 34). Nhưng cái nhìn đức tin đó chỉ có thể đạt được khi ông được Chúa ban cho qua hình ảnh “Thần Khí ngự xuống”. Ở đây, chúng ta đặt ra một vấn đề là: Tại sao có nhiều người hiện diện nơi đó, và chắc chắn họ cũng được Chúa ban ơn đức tin, vậy mà chỉ có mình Gioan nhận ra Đấng Cứu Thế?

Chúng ta hãy dựa vào câu nói của Thánh Phaolô để tìm thấy câu trả lời cho mình: “Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: … mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho” (Rm 12: 3). Nghĩa là mức độ đức tin mà Chúa ban cho chúng ta tương xứng với công việc mà chúng ta được trao phó. Cụ thể nơi đây là Gioan. Ông được trao phó cho việc làm tiền hô, làm chứng về Đấng Cứu Thế, nên “lượng đức tin” mà Chúa ban cho ông đủ để ông nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế.

Điều này cho chúng ta một kinh nghiệm về đức tin trong đời sống hằng ngày. Mỗi người Chúa ban cho một nhiệm vụ khác nhau để làm chứng cho Chúa. Trong mỗi sứ mạng đó, Chúa cũng ban cho một “lượng đức tin” tương xứng và đủ để làm chứng cho Ngài. Vì thế, chúng ta hãy sống theo lời khuyên của Thánh Phaolô: “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm” (Rm 12: 6-8).

Là giám mục, linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân, tất cả đều mang trong mình sứ mạng làm chứng cho Chúa, nhưng ở mỗi bậc sống có sự khác nhau về đặc sủng. Hàng giáo sĩ làm chứng cho Chúa bằng việc thi hành chức năng là Tư Tế, Vương Đế và Ngôn Sứ khi cử hành các Bí Tích, rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và Giáo Lý của Giáo Hội. Qua việc thực thi này, các ngài giúp cho các tín hữu ở khắp nơi sống đức tin, đức cậy và đức mến cách đích thực. Bên cạnh đó, hàng giáo sĩ cũng được mong đợi sống phù hợp với lời mình rao giảng và dạy dỗ để làm chứng cho Chúa Kitô.

Còn đối với người tu sĩ, giáo dân, nhờ Bí tích Rửa Tội, cũng tham dự vào chức năng trên nhưng theo cách thức riêng của họ. Người giáo dân không rao giảng lời Chúa trong nhà thờ như các giám mục, linh mục hay phó tế, mà rao giảng bằng chính đời sống của mình trước mặt người đời nơi nhà thờ, công sở, trường học, ngoài chợ…, qua đó, người ta sẽ nhận biết và tin vào Chúa nhờ gương sống đức tin của mình.

Tuy nhiên, trong các sứ mạng đó, chúng ta cũng sẽ gặp không ít những thử thách: có lúc hăng say, mạnh mẽ mà cũng có lúc mệt mỏi, yếu đuối. Nhưng nếu Chúa đã ban cho chúng ta “lượng đức tin” (Rm 12: 3) đủ để thi hành sứ mạng, thì Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta “lượng đức tin” đủ để vượt qua những thử thách đó. Chính Chúa Giêsu đã nói với Phêrô rằng: “Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22: 31-32).

Trong niềm tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, khi sống sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình, mỗi người chúng ta hãy phó thác và tin tưởng vào Chúa; còn nếu đang ở trong tình trạng chao đảo và thất bại, thì chúng ta hãy tin tưởng rằng: thất bại không bao giờ là điểm dừng cuối cùng khi mà đức tin vẫn còn đó. Bởi Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17: 20).

Lạy Chúa Giêsu, với bản tính yếu đuối và hay thay đổi, chúng con rất dễ bị cám dỗ chạy theo danh vọng và quyền thế mà quên mất bổn phận làm chứng cho Chúa giữa dòng đời. Xin Chúa hãy luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha và đồng hành với chúng con, để chúng con khỏi mất đức tin trước những cám dỗ của Satan, nhưng can đảm loan báo Tin Mừng cứu độ mà Chúa đã trao ban cho từng người chúng con. Amen.

Cao Nhất Huy