Clock-Time

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 23-26: Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể các thánh tử đạo tại Việt nam. Đây là những con người trung kiên trong niềm tin, trong lòng yêu mến Chúa, đã sống đúng như lời Chúa truyền dạy...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 

BỔN MẠNG GIÁO HỘI VIỆT NAM


chuaá nhật xxxii thường niên c


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 9: 23-26)

 
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
 

SUY NIỆM

 
Khi ấy Chúa Giêsu nói với mọi người rằng: “Ai xấu hổ vì Tôi và những lời của Tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thiên thần”.

Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể các thánh tử đạo tại Việt nam. Đây là những con người trung kiên trong niềm tin, trong lòng yêu mến Chúa, đã sống đúng như lời Chúa truyền dạy: “Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình ở đời này sẽ giữ được nó trong sự sống đời sau”.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã hân hoan và vui mừng dùng cái chết để tỏ lòng trung nghĩa với Chúa và đồng thời loan báo cho chúng ta biết chỉ có Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn quan phòng để cho con cái, là chúng ta, những kẻ tin vào Người được hạnh phúc đời. Bởi Chúa luô trung tín trong mọi lời Chúa phán: “Ai xấu hổ vì Tôi và những lời của Tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thiên thần”.

Máu các Thánh Tử Đạo đã đổ ra minh chứng cho niềm tin của các ngài, đồng thời cũng là nguồn ân sủng cho chúng ta và nhờ đó chúng ta được nâng đỡ, thăng tiến trong đức tin.

Chúng ta cảm phục các thánh vì lòng can trường của các ngài. Các ngài đã vượt thắng mọi khó khăn, chấp nhận những gian khổ, từ bỏ mọi sự để tỏ lòng trung kiên trong ơn nghĩa Chúa và một lòng thờ phượng, kính mến Chúa trên hết mọi sự.

Chúng ta tri ân cảm tạ vì các ngai đã nêu gương sáng cho chúng ta về đức tin, về tinh thần sống đạo và nhất là đã để lại cho chúng ta nguồn ân sủng làm phát sinh đức tin trong việc mở rộng Nước Chúa, làm tăng trưởng đức tin trong tinh thần sống đạo.

Chúng ta cũng cảm mến và ngưỡng mộ các ngài, để nhờ sự bảo trợ của các ngài chúng ta kiên trì trong đức tin, vững bền trong đức cậy và bền đỗ trong đức mến ở mọi thời, mọi nơi và trong mọi việc.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin bảo trợ cho đời sống chúng con. Amen 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường