Clock-Time

Lễ Chúa Hiển Linh - Năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 2:1-12 Lễ Hiển Linh là một trong những lễ trọng lâu đời nhất trong nền phụng vụ Kitô giáo, theo truyền thống được cử hành vào ngày 6 tháng 1 để nhắc lại biến cố Chúa tỏ mình ra

NGÀY 8-1-2017CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mat-thêu (Mt 2:1-12)

 
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
 

SUY NIỆM

 
Lễ Hiển Linh là một trong những lễ trọng lâu đời nhất trong nền phụng vụ Kitô giáo, theo truyền thống được cử hành vào ngày 6 tháng 1 để nhắc lại biến cố Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại qua việc Chúa dùng ngôi sao lạ dẫn lối chỉ đường cho ba nha đạo sĩ đến chiêm bái Hài Đồng Giêsu tại Belem. Thánh sử Matthêu không nói rõ họ là ai. Vượt qua nhiều ý kiến khác nhau, Phụng vụ đã qui chiếu các ngài là  ba vua, điều được ghi trong thánh vịnh 72,10: “Từ Tharsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả-rập, Saba, cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự”. Ba vị vua được gán cho các tên Balthasar vua Ấn độ, Melchior vua Ba tư, Gaspar vua Ả-rập.
 
Một chút tìm hiểu về sự hiện diện của “ba Vua” trong biến cố Ngôi Hai giáng trần, tuy nhiên để công đi tìm hiểu lai lịch của các ngài không là mục đích của phụng vụ khi cử hành lễ Hiển Linh, nhưng điểm cốt yêu của ngày lễ là nói lên tình thương của Thiên Chúa, Ngài muốn cứu độ hết mọi người, vì thế ơn cứu độ không đóng khung trong một không gian của một dân tộc được gọi là Dân Do Thái, nhưng ơn cứu độ được lan toả đến với mọi dân nước trên khắp cả hoàn cầu. Vì thế lễ Hiển linh nói đến phổ quát tính của ơn cứu độ, để từ đó Giáo Hội mời gọi con cái của mình hãy là ánh sao lạ dẫn đưa mọi người về với Chúa.
 
Để thực hiện điều đó người tín hữu phải nhận thức về hồng ân đức tin được Chúa trao ban qua bí tích Rửa tội. Đức tin là viên ngọc được ngao phoa không được cất dấu, nhuwng phải làm cho đức tin được tỏ lộ để mọi người nhận biêt, và từ đó họ khao khát có được.Vì thế, có đức tin chưa đủ đủ để được gọi là người môn đệ, mà còn phải sống đức tin, có nghĩa là phải làm cho đức tin trở thành ngôi sao dẫn đường cho những anh chị em xa lạ được nhận biết Chúa.
 
Ánh sao dẫn đường được Thánh Mathêu nói nõ là “ánh sao của Người”, như vậy ánh sao đức tin của chúng ta phải thậm đượm tinh thần Tin Mừng, có nghĩa là ánh sáng của ngôi sao đức tin của chúng ta được thắp sáng bằng tinh thần phúc âm của Chúa Giêsu, đó là ánh sang của niềm hy vọng và tràn ngập yêu thương, ánh sáng của sự khiêm hạ, hiền lành và đầy dung thứ.
 
Lạy Chúa, khi trao ban đức tin cho chúng con, Chúa mong muốn từng người trong chúng con chiếu toả ánh sáng đức tin đến cho mọi người bằng một cuộc sống trung thành với những đòi hỏi của đức tin. Xin cho cộc sống của chúng con là ánh sao lạ để dãn đua mọi người về với Chúa. Amen

GKG
Đ Giáo Phận Phú Cường