Clock-Time

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa để Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT VIII PHỤC SINH

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNGBài Ðọc I: Xh 19,3-8a.16-20b

“Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai”

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môisen lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacób, và thông báo cho con cái Israel thế này: “Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng, và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. Ðó là những lời ngươi sẽ nói lại với con cái Israel”. Môisen trở xuống triệu tập các trưởng lão trong dân và trình bày cho họ mọi điều Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi điều Thiên Chúa dạy, chúng tôi xin thi hành”. Qua ngày thứ ba, trời vừa sáng, có sấm vang chớp loè và mây dày đặc che phủ ngọn núi và tiếng tù và rền vang. Toàn dân trong trại kinh hãi. Môisen đưa dân ra khỏi trại để gặp Chúa, họ đứng dưới chân núi. Khắp núi Sinai bốc khói, vì Chúa ngự xuống đó trong ngọn lửa: khói bốc lên như bởi lò lửa và cả núi rung chuyển dữ dội. Tiếng tù và càng rúc mạnh. Môisen nói và Thiên Chúa đáp lại trong tiếng sấm. Chúa ngự xuống trên đỉnh núi Sinai, Người gọi Môisen lên đỉnh núi. Ðó là Lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 103,1-2a và 25c,27-28,29bc-30

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.

Xướng 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thượng Ðế của tôi, Ngài quá ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác. – Ðáp.

2) Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài, kìa biển khơi mênh mông bát ngát, những vật tý hon sống chung cùng loài to lớn. – Ðáp.

3) Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo. – Ðáp.

4) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi tới, chúng được tạo thành, vì Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 8,22-27

“Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả”.

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng cho đến nay, mọi tạo vật đang rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở. Nhưng không phải chỉ tạo vật mà thôi đâu, mà cả chúng ta nữa, tức là những kẻ đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử, và cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ. Nhưng hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì không phải là hy vọng nữa. Vì ai đã thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng nó nữa? Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi. Ðàng khác, cũng có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu ngyện thế nào cho xứng hợp. Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. Ðó là Lời Chúa.

Alleluia, alleluia – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 7,37-39)

Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như giòng sông”.
Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sẽ lãnh lấy, vì bởi Chúa Giêsu chưa được tôn vinh.
Ðó là Lời Chúa.


THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY

Bài Ðọc I:  Cv 2,1-11

 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do Thái và tòng giáo, là người Crêta và Ảập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” [Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.] Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c.30).


1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12,3b-7.12-13

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
(Amen. Alleluia.)


Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,19-23)

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.  Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Vào ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ tụ họp trong một căn phòng đóng kín cửa. Các ông sợ những nhà lãnh đạo Do Thái, vì đã có những cuộc bách hại lan rộng. Những ai dám tin nhận Chúa Giêsu là Đức Kitô đều bị trục xuất khỏi hội đường. Nhưng kể từ ngày Chúa Phục Sinh, các Kitô hữu không ngừng tụ họp lại từ ngày thứ nhất trong tuần này đến ngày thứ nhất trong tuần khác… từ Chúa nhật này đến Chúa nhật khác. Giáo hội phát sinh từ cuộc tập họp nhịp nhàng và âm thầm như thế. Điều này giúp chúng ta nhận ra mình không nên giữ luật Ngày Chúa nhật một cách cứng nhắc vì nệ luật, sợ bị tội, nhưng trên hết, hãy xem đó là một nhu cầu hít thở sự sống của các tín hữu, của con cái Giáo hội.

Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Thế giới của chúng ta hay xây dựng trên sự sợ hãi. Những ngày dịch bệnh vừa qua, chúng ta sống giãn cách cửa đóng then cài, hạn chế đi lại vì sợ lây nhiễm, sợ bị cách ly,… Nhưng liệu . chúng ta có tận dụng thời gian ấy để tập cho mình thiết lập lại một thói quen cầu nguyện hàng ngày để gặp gỡ Chúa một cách riêng tư giữa mình với Chúa không, giữa các thành viên gia đình mình với Chúa không?

Dẫu cho các cửa đóng kín, Chúa Giêsu vẫn hiện đến, đứng giữa các ông, trao ban: “Bình an cho các con”, đồng thời cho các ông xem tay chân và cạnh sườn. Chúa Phục Sinh đã trao ban bình an là chính Thánh Thần, Đấng ủi an, là nguồn lực bình an để giúp các ông từ chỗ sợ hãi, giờ đây tâm hồn các ông được vững tin trở lại khi nhận ra Thầy Giêsu đã phục sinh với đầy những vết đinh vết giáo là bằng chứng về cái chết của Người chứ không phải là bóng ma hiện về. Từ đó, nhờ gặp được Đấng Phục Sinh mà lòng họ vui mừng, có sức sống trở lại. Để rồi, Chúa tiếp tục ban bình an và lần này là sai đi dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần. Thánh sử Gioan sử dụng ngôn ngữ trình thuật Sáng Thế, “Người thổi hơi vào các ông,” trao ban Thánh Thần cho những kẻ tin vào Chúa Phục Sinh, nhằm nói lên một cuộc tạo dựng mới.

Chúa phục sinh về trời đánh dấu việc Người vâng theo ý Cha, đã thực hiện công cuộc cứu chuộc trên thánh giá. Giờ đây, để có thể hưởng được hồng ân cứu chuộc ấy, các tín hữu cần lãnh nhận Chúa Thánh Thần là Đấng hoàn tất công trình cứu chuộc. Vâng theo lời căn dặn của Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ tụ họp trong nhà Tiệc Ly để chờ đón nhận điều Người đã hứa.

Theo cách tính lịch của người Do Thái, mỗi tuần trăng gồm mười ngày. Sáng ngày lễ Ngũ tuần, được xác định vào ngày thứ năm mươi sau bảy tuần lễ Vượt Qua. Vì thế lễ này còn được gọi là “lễ Các Tuần”, Chúa Giêsu thực hiện lời hứa bằng cách Người đã xin Cha sai Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ. Ngài ngự xuống dưới hình lưỡi lửa. Lưỡi tượng trưng cho lời nói. Lửa tượng trưng tình yêu và lòng nhiệt thành. Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ biến đổi con người khi Ngài trao ban bảy ơn thiêng: khôn ngoan – thông hiểu – lo liệu – sức mạnh – suy biết – đạo đức – kính sợ. Ngài cũng trao ban những đặc sủng khác nhau cho các tín hữu nhằm phục vụ lợi ích chung của cộng đoàn. Vì thế, một mặt các tín hữu phải tránh chia rẽ nhau, đồng thời phải tận dụng mọi ơn ban của Chúa Thánh Thần để xây dựng thân thể Giáo hội.

Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa để Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, loan báo Tin mừng cho anh chị em mình, thâu nhận họ vào Hội thánh Chúa, là những người được trao quyền công bố ơn tha thứ cho tội nhân, chữa lành họ và ban tặng cho họ ơn bình an. Thế nhưng nhiều khi Chúa Thánh Thần là Đấng dễ bị quên lãng. Trong lời cầu nguyện của chúng ta, có mấy khi chúng ta nhớ đến và cầu xin Chúa Thánh Thần?

Chúa Thánh Thần còn hoạt động trong các Bí tích để thánh hóa và cho chúng ta lãnh nhận bí tích cách hiệu quả. Ngài cũng là mối dây liên kết các thành viên trong gia đình sống hòa thuận, để các gia đình trở nên chứng tá cho Chúa Kitô. Vì là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngài có một vai trò quan trọng không kém để hoán cải tâm hồn chúng ta nên nhân đức và thánh thiện mỗi ngày.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa tâm hồn chúng con để chúng con đón nhận dồi dào ơn Ngài, nhờ đó chúng con có thể bước theo Chúa Giêsu mà sống như thánh ý Chúa Cha đặt để trên mỗi người chúng con. Amen.

Lm. Alfonso