Clock-Time

Lê Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 18:33b-37 Người Kitô hữu là thần dân của Vua Kitô mời gọi, chúng ta đón nhận sự thật và đáp trả lại lời mời gọi sống theo sự thật. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B

LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 

Ngày 25/11/2018


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (18:33b-37)

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng:33b "Ông có phải là vua dân Do-thái không?".34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?".35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?".36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này".37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?". Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi".


Suy niệm

Hàng năm, vào Chủ Nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ, Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, nhằm khẳng định vị thế, vai trò của Người trong công trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa Ba ngôi. Quả thật, Thánh Kinh đã khẳng định: "nhờ bởi Người mà muôn vật được tạo thành" (Ga 1,3), và cũng chính nhờ Người mà nhân loại được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm, được cứu chuộc và được thứ tha tội lỗi (x. Col 1,13). Chính nhờ thế, “Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,9). Danh hiệu đó hôm nay Giáo Hội tôn vinh qua tước hiệu: Vua Vũ Trụ. 

Chúa Giêsu là vua, nhưng là vua của một đất nước không được qui định bởi ranh giới đất đai, bởi qui định của con người. Đó chính là vương quốc của tình yêu và công lý, vương quốc của sự thật. Chúa Giêsu vua của chân lý, và thần dân của Người là những ai đứng về chân lý. Thế nhưng, chân lý đó là gì? Philatô đã đặt vấn đề đó với Chúa, nhưng không dám nghe câu trả lời, hay nói cách khác, ông không dám đón nhận chân lý, không phải chỉ có Philatô, nhưng hầu như thế gian cũng không muốn nghe nói đến chân lý. Thế gian sợ sự thật. 

Chân lý mà Chúa Giêsu đến làm chứng đó chính là: Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã sai Người con duy nhất xuống trần gian để cứu chuộc con người. Cái chết của Chúa Kitô trên thập giá nói lên tình yêu tột đỉnh Thiên Chúa dành cho con người, và đau thương cũng như cái chết mà Chúa Giêsu đón nhận như là sự đền tội thay cho con người vì sự công bình của Thiên Chúa. Vì vậy, sự thật mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho con người chính là tình yêu và sự công bình của Thiên Chúa.

Người Kitô hữu là thần dân của Vua Kitô mời gọi, chúng ta đón nhận sự thật và đáp trả lại lời mời gọi sống theo sự thật. Điều đó có nghĩa là đón nhận tình yêu và đáp trả tình yêu: yêu như Chúa yêu, một tình yêu ra khỏi chính mình, để yêu mến một mình Thiên Chúa và thương yêu tha nhân. Đón nhận sự công bình để vui vẻ chấp nhận những trái ý, những khổ đau và dấn thân phục vụ cho sự công bình, không gian tham, không bóc lột.
Thế gian chống lại sự thật vì sự thật đi ngược lại với quyền lợi của con người. Còn chúng ta đón nhận sự thật vì chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Chắc chắn chúng ta sẽ bị thế gian ghét bỏ, lên án, nhạo cười, nhưng chúng ta đừng ngã lòng, nản chỉ, vì vương quốc của chúng ta không thuộc về thế gian. Chúa Kitô Vua sẽ dẫn đưa chúng ta vào vào nước an bình, hoan lạc.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua Vũ Trụ, xin dạy chúng con chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi. Xin dạy bảo chúng con bước theo đường chân lý của Chúa, đường yêu thương và công bình. Đừng để chúng con tôn thờ những lạc thú trần gian, tính hưởng thụ ích kỷ hẹp hòi, vì điều đó sẽ dẫn chúng con tới chỗ diệt vong. Chỉ có Chúa là vua của lòng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường