Clock-Time

Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Chúa Nhật XXVII Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38: Đức Thánh Cha Piô X đã nhắn nhủ các gia đình Công Giáo: “Khi gia đình không được an vui hòa thuận, hãy lần chuỗi Mân Côi để xin Mẹ ban cho sự an vui hòa thuận yêu thương.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN A

CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1: 26-38)

26 Khi bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Trong Tông huấn “Lòng sùng kính Đức Maria” (Marialis Cultus), Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói: “Kinh Mân Côi là kinh Tin Mừng”. Là kinh Tin Mừng không chỉ ở chổ kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng được kết nối từ những lời lẽ trong Thánh Kinh, mà còn là chính lời kinh ấy đã đưa chúng ta đi vào nội dung chính yếu của Tin Mừng là mầu nhiệm Chúa Giêsu.

Vì thế, đối tượng chính yếu của chuỗi Mân Côi, không phải là mầu nhiệm Đức Maria, nhưng là tập trung vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu, trải dài từ tiếng khóc nơi Bêlem đến nỗi đau thập giá và mầu nhiệm phục sinh, đến ân huệ Thánh Thần. Cùng với cuộc sống ấy là những giá trị căn bản của Tin Mừng đã được xác quyết như: yêu thương, nghèo khó, khiêm nhường, từ bỏ; những giá trị đã từng là máu thịt, cuộc sống đau khổ và vinh quang nơi Chúa Giêsu muốn trao gửi cho tất cả nhân loại.

Người tín hữu Công Giáo chúng ta, khi đi trên những nẻo đường của Tin Mừng, chúng ta xác tín bằng niềm tin và cảm nghiệm bằng con tim có sự hiện diện của Mẹ Maria bên cạnh những lời kinh Mân Côi rất bình dị nhưng cũng chan chứa sự linh thánh và ân phúc từ Thiên Chúa.

Vì thế, tràng chuỗi Mân Côi là một phương thế giúp chúng ta chạy đến với Mẹ Maria. Đức Thánh Cha Piô X đã nhắn nhủ các gia đình Công Giáo: “Khi gia đình không được an vui hòa thuận, hãy lần chuỗi Mân Côi để xin Mẹ ban cho sự an vui hòa thuận yêu thương; khi gặp người chồng thiếu trách nhiệm, hãy chạy đến với Mẹ nhờ tràng chuỗi Mân Côi, để xin Mẹ cảm hóa bạn mình; khi vợ chồng xung khắc nhau, hãy lần chuỗi Mân Côi, xin Mẹ tạo sự cảm thông…”

Như vậy, lời kinh Mân Côi là lời cầu nguyện, là lời kinh rất tuyệt vời và cao sang. Tuyệt vời vì lời kinh ấy vừa đơn giản và vừa sâu sắc. Cao sang vì chính lời kinh ấy là hình của cả Thiên Chúa đất trời và của chính đấng đã được Thiên Chúa vô cùng sủng ái là Mẹ Maria rất thánh.

Lạy Mẹ Maria rất thánh, nhờ Mẹ chúng con được đến với Chúa, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con biết siêng năng lần hạt Mân Côi để tôn vinh Chúa là Đấng yêu thương cứu độ chúng con. Amen.
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường