Clock-Time

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Bí Tích Thánh Thể: Của Ăn Nhiệm Mầu

Ga 6: 51-58 Đối với người Kitô hữu, bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch để dưỡng nuôi sự sống hôm nay và tương lai. Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay sẽ là câu trả lời cho niềm xác tín của chúng ta
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH ĐỨC KITÔ
 
lễ mình máu thánh chúa

BÍ TÍCH THÁNH THỂ: CỦA ĂN NHIỆM MẦU
 
Bài đọc I: Đnl 8, 2-3. 14b-16a
Bài đọc II: 1Cr 10, 16-17
Phúc âm: Ga 6: 51-58
 
          Đối với người Kitô hữu, bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch để dưỡng nuôi sự sống hôm nay và tương lai. Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay sẽ là câu trả lời cho niềm xác tín của chúng ta về bí tích Thánh Thể.
 
          1/ BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA ĂN ĐI ĐƯỜNG:
 
          Bài đọc thứ nhất hôm nay là những lời dạy bảo của Môisen với con cái Israen. Qua những lời huấn dụ này, Môisen đã gợi lại hình ảnh cuộc phiêu lưu của dân Do Thái trong Sa mạc: Đó là một đoàn dân đang bị thử thách khi phải thiếu bánh ăn và thiếu nước uống. Đang khi phải sống trong hoàn cảnh thử thách tột cùng như thế, thì Đức Chúa đã ban cho dân nước uống được chảy từ tảng đá và manna từ trời rơi xuống là thức ăn để nuôi sống dân. Như vậy, nhờ nước uống và manna Thiên Chúa ban cho dân trong Sa mạc, dân Israen đã tìm lại sức để tiếp tục hành trình tiến về miền đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân.
 
          Hình ảnh nước và manna trong Sa mạc nuôi sống dân Israen, đó cũng là điều báo trước về Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu Chúa Giêsu sẽ nuôi dưỡng đoàn dân mới sau này trong hành trình về nước trời.
 
          Nếu như dân Israen trong Sa mạc đang dò dẫm tiến về đất hứa, được Chúa ban cho manna và nước uống để nuôi sống, thì dân mới của Chúa trong thời Tân Ước đang từng bước tiến về nước trời, cũng được Chúa nuôi dưỡng bằng chính của ăn Ngài ban cho. Của ăn này cao quý hơn manna bởi vì có giá trị vĩnh cửu là không hư hoại. Của ăn đó chính là Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, là Sự Sống của Đức Giêsu Kitô. Vì thế trên con đường tiến về nước trời nếu chúng ta không có của ăn là chính Sự Sống Đức Giêsu thì chúng ta sẽ không bao giờ đủ sức để đi đến quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Bởi vì  Chúa Giêsu cũng khẳng định như thế với chúng ta trong bài Phúc âm hôm nay: “Như Chúa Cha là Đấng Hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6: 57 – 58)
 
          2/ BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA ĂN HIỆP THÔNG:
 
          Bài đọc II Thánh Phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu Côrintô là một xác tín đức tin và minh chứng rõ ràng về mầu nhiệm hiệp thông của Bí Tích Thánh Thể. Thánh Phaolô nói: “ Khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một Tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể” (1Cr 10, 16-17).
 
          Nếu như cuộc sống hôm nay được xem là hành trình để bước vào đời sống vĩnh cửu. Nơi đời sống mới này con người sẽ được hạnh phúc, được bình an, được ngập tràn niềm vui. Bởi vì đời sống mới ấy con người sẽ được gặp Thiên Chúa, sẽ được sống gần Ngài, sẽ hưởng niềm vui trong Ngài. Thì khi chúng ta biết kết hợp đời sống mình với Bí Tích Thánh Thể trong cuộc sống hiện tại, lúc đó chúng ta  cũng đang tận hưởng  trước niềm vui không bờ bến cuộc sống mai sau. Chính lúc này chúng ta đang được thỏa mãn khát vọng của mình. Chúng ta đang đi đến với Chúa là lẽ sống của chúng ta, và Chúa là Đấng vĩnh cửu Ngài đang đi vào cuộc đời của chúng ta. Đây chính là sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta phải đạt đến trong cuộc sống.
 
          Như vậy Bí Tích Mình và Máu Đức Giêsu Kitô  chính là phương thức hữu hiệu để hoàn thiện mối hiệp thông của chúng ta với Chúa. Chính vì xác tín này nên chúng ta đừng bao giờ xem thường việc rước lễ mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ. Vì thế trong mọi hoàn cảnh, nhất là mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta hãy nuôi dưỡng trong chúng ta lòng khao khát liên lỉ mong được lãnh nhận Bí Tích Mình và Máu Đức Giêsu Kitô hằng ngày trong đời sống của mình.
 
          Lạy Mẹ Maria, Mẹ chính là Thầy dạy chúng con trong việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin Mẹ giúp chúng con gia tăng tình yêu trong Bí Tích Mình và Máu Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó chúng con sẽ được hiệp thông và được sống hạnh phúc muôn đời với Đức Giêsu Kitô là Con yêu dấu của Mẹ.
 
          Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con. Amen.
 
Lm Giuse Nguyễn Minh Chánh