Clock-Time

Ngày 15-5-2016 Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tin Mừng Ga 14: 15-16. 23-26 “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Nguyên lý làm cho các môn đệ bừng lên sức sống mới.

SUY NIỆM CHÚA NHẬTNGÀY 15-5-2016 CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 15-16. 23-26)

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

SUY NIỆM

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Chúa Thánh Thần – nguyên lý của sự tái sinh. Nhớ lại ngày đầu tiên trong lịch sử thế giới. Khi ấy chưa có con người cũng chưa có thế giới. Vũ trụ chỉ là một khối hỗn mang, vô định hình. Thánh Thần Chúa xuất hiện bay là là trên mặt nước và lập tức vũ trụ được định hình và có sự sống.

Sau ngày Chúa chết, tâm hồn các môn đệ như một khối hỗn mang vô định hình. Các ông lo âu, sợ hãi, chán nản và tự nhốt mình trong căn phòng đóng kín cửa.

Nhưng khi Chúa phục sinh và ban Thánh Thần, mọi sự bắt đầu lại ở một khởi điểm mới. Các môn đệ được phục sinh trong chính Thánh Thần được ban cho họ, tâm hồn các ông cảm nghiệm một sức mạnh mới chưa bao giờ có. Cả một thế giới hỗn mang sau ngày Chúa chết, thì giờ đây trở nên trật tự, có đường nét rõ rệt. Các môn đệ được tái tạo và trong mắt các ông thế cũng được đổi mới. các ông tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy niềm vui và bình an.

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Nguyên lý làm cho các môn đệ bừng lên sức sống mới. Các môn đệ như người đã chết nay sống lại. Chính Chúa đã phục sinh tâm hồn các ngài bằng Thánh Thần. Và giờ đây sự sợ hãi đã trở thành mạnh dạn, yếu đuối đã nên mạnh mẽ, thất vọng biến thành hy vọng và sự khổ sầu đã biến thành niềm vui.

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Khi đã đầy tràn Thánh Thần, các môn đệ không còn có thể ngồi im trong căn phòng đóng kín cửa nữa và đã mở cửa hăng hái ra đi đem Tin mừng phục sinh chia sẻ cho mọi người.

Hôm nay, mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa cũng muốn mọi người chúng ta, noi gương các môn đệ Chúa, tiếp nối công việc của Chúa, là đem Tin mừng, nghĩa là ơn phục sinh đến cho mọi người, nhất là những con người bệnh hoạn tật nguyền.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến tràn đây tâm hồn chúng con, xin tái tạo đời sống của chúng con bằng sức mạnh của Ngài, để chúng con xứng đáng đem Tin mừng phục sinh của Chúa đến cho mọi người. Amen 


GKGĐ Giáo phận Phú Cường