Clock-Time

Ngày Hôm Nay Của Chúa - Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

Tin mừng Lc 1:1-4; 4:14-21 "Ngày hôm nay…" Từ ngữ này của Tin mừng cho chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống thời hiện tại. Bây giờ, tại đây, Đức Kitô đối với chúng ta, Ngài là Đấng Giải Phóng, Đấng Thánh, Đấng mang sứ điệp cứu độ. Đây quả là niềm vui lớn lao của chúng ta.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN C

NGÀY HÔM NAY CỦA CHÚA


Tin Mừng Lc 1:1-4; 4:14-21
 

Bản văn này thâu tập hai đoạn trích Tin mừng theo Thánh Luca, không có sự nối kết rõ ràng giữa chúng. Đoạn trước là Lời tựa, phần khởi đầu của Tin mừng; đoạn sau trình thuật về vai trò của Đức Giêsu trong Hội đường vào một ngày Sabbat.

Ngay từ đầu, để gây lòng tin ở độc giả của mình, Thánh Luca đã xác định nghiêm túc về tác phẩm của mình : Trước khi viết, Ngài đã tự mình tiến hành tìm hiểu tỉ mỉ, cẩn thận mọi sự.

Sau đó, trình thuật câu chuyện sảy ra tại Hội đường ở Nagiarét. Đức Giêsu khéo léo dùng lời Kinh Thánh để mạc khải về Thiên tính của mình : Ngài là Đấng Messia mà các Tiên Tri loan báo.

"Ngày hôm nay…" Từ ngữ này của Tin mừng cho chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống thời hiện tại. Bây giờ, tại đây, Đức Kitô đối với chúng ta, Ngài là Đấng Giải Phóng, Đấng Thánh, Đấng mang sứ điệp cứu độ. Đây quả là niềm vui lớn lao của chúng ta.

II. Gợi Ý Suy Niệm

1. Đức Giêsu Kitô, Lời của Thiên Chúa : Tin mừng hôm nay trình thuật việc Chúa Giêsu vào hội đường Nagiarét để đọc và giải thích Kinh Thánh cho dân chúng. Sự kiện này diễn ra khi Người danh tiếng của Người đã vang xa. Người nổi danh về các phép lạ và đặc biệt là về các lời giảng dạy, về giáo huấn của Người. Kinh Thánh là những văn tự nằm chết trong sách nhưng một khi được công bố từ môi miệng của Đức Giêsu lại có được sức sống, trở thành lời mang ân sủng cho những người nghe. Cùng với Đức Giêsu và trong Đức Giêsu tất cả những lời Kinh Thánh loan báo đều ứng nghiệm. Thánh Gioan Tông đồ xác tín Đức Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Ngày nay, Đức Giêsu vẫn đang hiện diện nơi lời Tin mừng được công bố trong Hội Thánh, trong phụng vụ của Hội Thánh, nghe lời Tin mừng là nghe chính Đức Giêsu. Sống Tin mừng là sống với và sống trong chính Đức Giêsu. Nghe Đức Giêsu là nghe chính Thiên Chúa Cha. Mỗi người Kitô hữu chúng ta qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta có xác tín niềm tin của mình vào Lời Chúa; có chân nhận Lời Chúa là sức mạnh là hồng ân cho cuộc đời?

2. Đức Giêsu Kitô, Lời Giải Phóng _ Lời Cứu Độ : "Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Chắc chắn không phải ngẫu nhiên tình cờ mà Đức Giêsu mở ra đúng ngay đoạn sách Isaia 61 này, nhưng điều quan trọng ở đây khi Người khẳng định sự ứng nghiệm của đoạn Kinh Thánh này, Người muốn áp dụng cho mình những gì Tiên Tri Isaia đã loan báo. Khi chiu phép rửa tại sông Gioađan Người đã nhận lãnh Thánh Thần như một sự xức dầu trở nên Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa. Tất cả những gì Người đã nói và làm trong suốt cuộc đời dương thế chứng tỏ rằng lời Kinh Thánh đã ưng nghiệm : Người đến để giải phóng kẻ tù đầy khỏi sự giam hãm của tội lỗi, ma quỉ và sự chết; cứu chữa bệnh nhân làm cho người mù được sáng, người què được đi và người câm được nói … Tắt một lời, Người đã đến để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Với con người và thế giới hôm nay, sứ điệp Tin mừng của Đức Giêsu vẫn còn nguyên gía trị, Người vẫn cần thiết đối với tất cả qua mọi thời đại. Kitô hữu là Người thuộc về Đức Giêsu, mang sứ điệp Tin mừng của Người phải có trách nhiệm làm cho ơn Cứu độ của Người thực sự được trao ban cho thế giới mình. Nhưng trước hết làm sao phải nhận được Đức Giêsu là Đấng giải phóng mình, cứu độ mình trước đã.

3. Đức Giêsu Kitô, Lời của Thiên Chúa cho con người hôm nay : Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe. Từ ngữ 'hôm nay' theo ý nghĩa Tin mừng cho chúng ta hiểu rằng đây không phải là sứ điệp của hôm qua mà là của hôm nay. Mãi mãi Tin mừng luôn mang tính hiện tại, 'Trời đất có qua đi, nhưng lời Ta không bao giờ qua đi.'Vì thế, sứ điệp Tin mừng vẫn là Lời Chúa nói, vẫn là sự hiện diện sống động của Đức Giêsu Kitô giữa lòng trần thế hôm nay. Cho dù cách thế hiện diện của Đức Giêsu có khác nhưng tình yêu, sức sống, ơn cứu độ của Người vẫn là thế, bất biến không thay đổi. Do đó, nghe Lời Chúa, gặp gỡ với Đức Giêsu không phải là lật lại tìm kiếm một nhân vật lịch sử đã qua, hay tìm đọc một huyền thoại và càng không thể là môt chuyện mê tín dị đoan, nhưng là gặp gỡ và tiếp xúc với một con người, một Ngôi Vị Thiên Chúa sống động. Ngày nay, xem ra người ta thích đi tìm kiếm những kiến thức về Đức Giêsu, về Hội Thánh của Người, về Thiên Chúa mà Người mạc khải để thoả mãn trí tò mò tri thức hơn là muốn gắn bó cuộc đời với Người. Cũng có người chỉ muốn phá đổ công trình của Người, lên án và tiêu diệt Người hơn là đón nhận người. Thái độ của Kitô hữu ngày nay sẽ như thế nào khi đón nhận Lời Chúa, sống với Đức Giêsu Kitô?

III. Lời Cầu Chung
* Lời Mở : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô là Đấng Messia được Chúa Cha sai đến để cứu độ loài người chúng ta. Với tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời nguyện xin.

1. Chính Giáo Hội do Đức Giêsu thiết lập đã được Người uỷ thác sứ mạng cống bố sứ điệp Tin mừng cho con người và thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin cho Giáo Hội chu toàn sứ mạng của mình với lòng tín trung, kiên nhẫn và sức mạnh của lòng mến.

2. Thế giới hôm nay đang chịu đựng biết bao thảm cảnh : đói nghèo, thiên tai, chiến tranh và nhiều sự suy đồi luân lý đạo đức. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các Quốc gia, các dân tộc trên thế giới biết nỗ lực cộng tác với nhau xây dựng hòa bình; biết hợp nhất với nhau cùng phát triển.

3. Đức Giêsu đã đến để khơi lên niềm hy vọng, niềm vui sống và ban ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn có nơi con tim của mình tình yêu và sự công chính của Đức Giêsu. Xin cho tất cả mọi người Công Giáo Việt Nam trong năm thánh này trở nên chứng nhân của niềm tin yêu, hy vong và công bình bác ái cho mọi người trên quê hương đất Việt thân yêu này.

* Kết Nguyện : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khẳng định : " Ngày hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh …" Ngày hôm nay chính là chúng con, là xã hội chúng con đây. Xin cho chúng con luôn ý thức sống những giá trị của Tin mừng trong cuộc sống hàng ngày, để qua đó, mọi người nhận ra được ơn cứu độ của Chúa. Chúa là Đấng hàng sống và hiển trị muôn đời.

Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng