Clock-Time

Ngôi Lời Nhập Thể: Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa Giữa Nhân Loại

Tin Mừng Ga 1: 1-18 Tin mừng Giáng sinh mang lại niềm vui khôn tả cho nhân loại. Niềm vui khôn xiết kể khi Ngôi Lời là Thiên Chúa, đã mặc lấy xác phàm và đã đến ở giữa con người.
SUY NIỆM LỄ GIÁNG SINH 2016


 

NGÔI LỜI NHẬP THỂ 

SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA GIỮA NHÂN LOẠI


Tin Mừng Ga 1: 1-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành

4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.

7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.

8 Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.

10 Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.

11 Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:
"Đây là Đấng mà tôi đã nói:
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."

16 Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

SUY NIỆM

NGÔI LỜI NHẬP THỂ: SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA GIỮA NHÂN LOẠI


Tin mừng Giáng sinh mang lại niềm vui khôn tả cho nhân loại. Niềm vui khôn xiết kể khi Ngôi Lời là Thiên Chúa, đã mặc lấy xác phàm và đã đến ở giữa con người. Ôi quá nhiệm lạ việc Thiên Chúa làm người và ở cùng con người. Tác giả Thánh vinh khi suy ngắm việc Thiên Chúa đối xử với con ngưqoì đa phải kinh ngạc thốt lên:

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài
Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân .
(Tv 8, 4-7).


Vâng, con người là gì mà Chúa phải bận tâm như thế? Sách Sáng Thế đã cho chúng ta biết là gì, là một thụ tạo tuy chỉ là bụi đát, nhưng lại do chính đôi bàn tay Chúa nặn nên, đặt vào đó Thần trí của Ngài, và mang lấy dáng vẻ “giống Thiên Chúa” (x. St 2, 7-8; 1, 27). Có thể nói, con người có vinh dự hơn Thiên Thần, bởi sự hiện hữu của con người là tác phẩm tuyệt hảo được hình thành từ tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Kinh đã không nói chính “đôi bàn tay” của Thiên Chúa đã nặn nên hình nên dạng con người giống hình ảnh Ngài đó sao! Vì thế, ngay từ buổi ban đầu con người đã là bạn của Thiên Chúa, được chia sẻ quyền bính của Ngài qua việc Ngài cho con người quản trị trái đất và mọi loài trên trai đất (St b1, 28).

Thế nhưng, điều tệ hại đã xảy ra, do tội bội phản, con người bị tước hết mọi quyền lợi, bị cất đi mọi vinh quang và danh dự, bị loại trừ ra khỏi Thánh Nhan, mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người bị cắt đứt, để rồi con người rơi vào cảnh lưu đầy trong bể khổ trần gian và phải chết. Có thể nói, con người rơi vào thảm cảnh khốn cùng,  mọi loài thụ tạo như quay lưng lại và trở nên thù địch với con người. Hoàn cảnh con người là thế đó, thế mà hôm nay cả nhân loại hân hoan đón Tin vui Mừng:  Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.”

Thiên Chúa đến cư ngụ giữa con người, điều đó có nghĩa là Thiên Chúa đã đoái thương ghé mắt nhìn đến con người, hay nói cách khác, tình thương của Thiên Chúa dành cho con người không cạn hẳn, bởi Ngài là Thiên Chúa không hề đổi thay, nên Ngài vẫn là người cha đầy nhân ái không bỏ quên con mình trong bóng tối của sự chết. Ngài quyết ra tay cứu con người, giải thoát con người khỏi cảnh mê lầm để phục hồi phẩm vị con Thiên Chúa cho con người. Công cuộc cứu chuộc con người cũng giống như công trình tạo dựng, Ngài không dùng một lời để phán, nhưng Ngài lại dùng Lời để hành động như “đôi bàn tay của ngài đã nắn đúc nên hình dạng con người”. Tình yêu luôn được tỏ bày bằng những hành động cụ thể. Và Lời đã trở nên người phàm để cứu chuộc người phàm bằng đôi bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.

Có thể nói, hậu quả tồi tệ do tội con người gây ra không phải là cảnh lâm than cùng khốn con người phải chịu, bởi vì dầu sao thân phận con người cũng chỉ là tro bụi, được các ân huệ là do bởi tình thương của Chúa ban tặng chứ không phải do bởi con người đáng được hưởng. Điều đáng nói đó là vì tội mà Con Thiên Chúa phải xuống thế làm người, mặc lấy xác phàm và mang lấy cảnh lâm than điều mà ngay con người không chịu nổi. Thiên Chúa đã hành động như thế chỉ vì yêu, và Ngôi Lời đã chấp nhận cuộc sống con người cũng chỉ vì muốn tỏ bày cho con người biết tình yêu của Thiên Chúa là thế đó. Và như vậy, ơn cứu độ, quả thật là một ân huệ lón lao Thiên Chúa ban tặng một cách nhưng không cho con người, một loài thụ tạo được  tạo thành giống hình ảnh Chúa.

Bởi vậy, trong ngày mừng lễ Giáng Sinh chúng ta dâng lời cảm tạ vì hồng ân lớn lao mà Chúa ban tặng, và mở rộng cánh cửa lòng mình để đón nhận ân ban. Cánh của tâm hồn được rộng mở bằng thái độ khiêm cung, loại trừ khỏi tâm hồn sự ích kỷ, lòng tham lam, sự hận thù ghét ghen, thể hiện một thai độ bao dung bằng cách chào hỏi nhau trong tình yêu và bác ái, đón nhận tha nhân với trọn con tim đầy nhịp đập nhân ái. Chỉ có như thế chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Ngôi Lời Nhập Thể ở giữa chúng ta, để giúp chúng ta tìm lại được chính mình.

Lạy Chúa, Chúa đã giáng trần để đưa chúng con về lại với quê hương đích thực. Xin cho chúng con đón nhận hồng ân Giáng Sinh với trọn tâm tình tri ân qua việc chúng con cùng chúng tay xây dựng sự an hoà, kiến tạo một môi trường sống đầy ắp tình yêu thương xứng với phẩm giá làm người. Amen

Lm. Antôn Hà Văn Minh