Clock-Time

Người Gieo Tốt - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường niên A

Tin Mừng Mt 13: 1-23: Thiên Chúa không đòi hỏi mọi mảnh đất đều phải sinh hoa quả gấp trăm mà chỉ quan tâm đến sự phát sinh hoa quả của những mảnh đất khác nhau. Điều quan trọng là sự phát sinh hoa trái của mảnh đất, chứ không phải là số lượng. 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A


NGƯỜI GIEO TỐT


Tin Mừng Mt 13: 1-23

Chúng ta cần ghi nhận là dụ ngôn về người gieo giống không phải là một bài học về nông nghiệp, cũng không không phải là nói chuyện đất đai, nhưng chính là nói về hạt giống và những mảnh đất đón nhận hạt giống.

Qua bài Tin Mừng thánh Matthêu chúng ta vừa nghe, 

Chúa Giêsu đã phân chia thành 4 loại đất mà người nông phu gieo hạt giống vào. 

Bốn loại đất ấy tiêu biểu cho 4 thái độ của con người trước Lời Chúa :

- Đất vệ đường: những kẻ chẳng thiết tha gì đến Lời Chúa. Lời gieo xuống đó chẳng bao lâu thì bị qủi dữ cướp đi.

- Đất lẫn sỏi đá: những người mau mắn đón nhận Lời Chúa nhưng không qúi chuộng bao nhiêu. Khi gặp chút gian khó là bỏ cuộc.

- Đất có nhiều gai: những người cũng đón nhận Lời Chúa, nhưng đã để các đam mê của cải xác thịt bao phủ tâm hồn họ. Chúng như gai góc um tùm dần dần làm cho Lời Chúa chết nghẹt.

- Đất tốt: những người nghe Lời Chúa, rồi ghi sâu vào tâm hồn và tích cực đem ra thi hành trong cuộc sống.

Theo Mark Link, để trở thành mảnh đất tốt, có ba bước trong việc lắng nghe Lời Chúa, mỗi bước một tiến hơn :

- Bước thứ nhất là nghe Lời Chúa. Chúng ta có thể gọi đây là bước của trí não. 

Bước này bao hàm việc chăm chú lắng nghe, đọc và giải thích Kinh Thánh.

 - Bước thứ hai là trân trọng tích giữ Lời Chúa. Bước này có thể được gọi là bước của trái tim, bao hàm việc ghi sâu vào lòng lời ta vừa nghe, và suy nghĩ xem có cách nào áp dụng lời ấy vào cuộc sống và làm sao để lời ấy biến cuộc sống của chúng ta nên tốt đẹp hơn.  

Bước thứ hai này không nhất thiết xẩy ra tại nhà thờ. Nó có thể khởi sự tại nhà thờ nhưng thường kéo dài suốt tuần lễ sau khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa đã nghe hôm Chúa Nhật.

Bước thứ ba là đem Lời Chúa ra thực hành. Nếu chúng ta gọi bước thư nhất là của “trí não”, bước thứ hai là của “trái tim”, thì chúng ta có thể gọi bước thứ ba là bước của “linh hồn”. Bước này bao hàm tác động lên những gì trí óc chúng ta lãnh nhận và con tim chúng ta tích chứa giữ gìn.

Điều Chúa muốn nói trong bài Tin Mừng hôm nay là: Nước Trời là một quà tặng biếu không cho con người, nhưng cũng là một thực tại được ẩn dấu, bởi vì nhiều người sẽ thất bại, không đón nhận được Nước Trời. 

Không phải vì Thiên Chúa hẹp hòi hay không công bằng, không muốn ban tặng Nước Trời cho họ, nhưng chính họ phải tự đánh giá lại chính mình, xem cách sống và những tìm kiếm của mình trong khi theo đuổi những thực tại khác nhau trong đời sống.  

Đứng trước quà tặng này, con người cần phải có nhiều cố gắng mới có thể đón nhận. Như những người khôn ngoan biết suy tính, những người môn đệ của Chúa cần phải biết chuẩn bị chính mình, hiểu biết những trở ngại nào làm cho mình không thể đón nhận Nước Trời, hay những trở ngại làm cho hạt giống Nước Trời không thể phát triển nơi chính mình. Những mảnh đất trổ sinh nhiều bông hạt là những người «biết lắng nghe Lời Chúa». Họ được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và lần hồi phát sinh hiệu quả. Hiệu quả phát sinh cũng không phải là đồng đều giống nhau nơi những mảnh đất khác nhau, có nơi thì sinh một trăm, có nơi sáu mươi, có nơi ba mươi. 

Thiên Chúa không đòi hỏi mọi mảnh đất đều phải sinh hoa quả gấp trăm mà chỉ quan tâm đến sự phát sinh hoa quả của những mảnh đất khác nhau. Điều quan trọng là sự phát sinh hoa trái của mảnh đất, chứ không phải là số lượng. 

Nếu chúng ta là những mảnh đất tốt, chúng ta hãy cám tạ Thiên Chúa và làm cho hạt giống được gấp trăm như trong bài Tin Mừng.

Nếu chúng ta là những mảnh đất xấu thì chúng ta phải biến những mảnh đất xấu thành những mảnh đất có thể cày cấy được.

- Nếu chúng ta là những mảnh đất chai cứng bên vệ đường thì phải nỗ lực biến nó thành những mảnh đất xốp.

- Nếu chúng ta là những mảnh đất có nhiều sỏi đá, thì chúng ta phải biết thu gom sỏi đá lại, tức là phải cất đi những chướng ngại vật như: sự lười biếng, thờ ơ, các thành kiến, khuynh hướng xấu trong tâm hồn.

- Nếu chúng ta là những mảnh đất có nhiều gai góc thì phải làm sạch cỏ rác để hạt giống có thể phát triển,  tức là làm cho tâm hồn thanh thỏa, không còn những bồn chồn lo lắng về những sự ở đời như thú vui xác thịt, danh vọng, của cải vật chất, vì những cái đó là những gai góc bóp chết Lời Chúa.

Nếu chúng ta tích cực làm việc như thế, chắc chắn mảnh đất chúng ta sẽ sinh lợi như lời Chúa nói: hạt được một trăm,hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi. Amen
 

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy