Clock-Time

Nhìn Lên Con Rắn Đồng - Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay B

Tin mừng Ga 3,14-21: Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, 15 để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM B

NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2018Bài Ðọc I: 2Sb 36,14-16.19-23

"Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc".

Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai.

       Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem.

       Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sabbat; vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sabbat trọn bảy mươi năm trường.

       Năm thứ nhất triều đại Cyrô, vua xứ Ba-tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: "Ðây hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính Người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên". Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 136,1-2. 3.4-5. 6

Đ: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.

Xướng: Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.

Xướng: Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: "Hãy vui mừng; hãy hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion!".
Xướng: Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét.

Xướng: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả.

Bài Ðọc II: Ep 2,4-10

"Anh em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

      Anh em thân mến, Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Ðức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Ðức Giêsu Kitô? Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Ðiều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Ðức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành. Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 3,16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, sẽ được sống đời đời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,14-21)

"Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ".

14Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, 15để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. 16Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, 17vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. 18Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; 19và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. 20Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; 21nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa". Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

       Vatican nổi tiếng về những kiến trúc độc đáo, cùng những tuyệt tác nghệ thuật thời phục hưng thu hút hàng triệu du khách và các nhà nghiên cứu nghệ thuật, lịch sử tôn giáo. Một trong số đó là tuyệt tác trên trần của mái vòm nhà nguyện Sistine. Đó lại là âm mưu của kiến trúc sư Donato Bramante cùng một số họa sĩ muốn chơi khăm nhà điêu khắc, họa sĩ và thi nhân Michelangelo. Họ đã thuyết phục Đức Giáo hoàng Julius II buộc Michelangelo nhận công trình này. Họ cho rằng công trình mang quy mô lớn như vậy thì chắc chắn Michelangelo sẽ thất bại và bị bẽ mặt. 

      Với tư thế rất khó khăn, ngửa cổ, cong lưng một mình ở độ cao trần nhà nguyện, Michelangelo ròng rã vẽ lên trần liên tục trong 4 năm 3 tháng để rồi để lại một bức bích họa để đời, “rất chất” kể cả về quy mô, độ gian khó thực hiện, trình độ mỹ thuật cũng như những rung cảm nghệ thuật tới mức chấn động. Chi tiết kinh điển "Chúa truyền sự sống cho Adam" được coi là điểm hội tụ của bức tranh. Danh họa Michelangelo đã vẽ Adam nằm trên mặt đất với tất cả sức mạnh và vẻ đẹp xứng đáng với con người đầu tiên. Chúa Cha đang tiến lại từ một phía khác, quấn một tấm áo choàng rộng và oai nghi, được các Thiên Thần của Người đỡ nâng. Hình ảnh Chúa đưa bàn tay ra, như chạm vào ngón tay của Adam là một thông điệp con người đầu tiên được truyền sức sống, trỗi dậy từ một giấc ngủ miệt mài. Con người nhìn vào khuôn mặt đầy tình phụ tử của Đấng tạo dựng mình.

      Tình thương phụ tử ấy vẫn tiếp tục được tỏ bày qua nhiều biến cố suốt dọc dài lịch sử dân Do Thái. Bài đọc I cho chúng ta thấy dân Do Thái đã phụ bạc tình yêu Thiên Chúa. Họ đã bất tuân lề luật, phá vỡ giao ước. Thế nhưng, Thiên Chúa đâu muốn trách phạt, Ngài muốn họ sống trung thành với Ngài như con cái đối với người cha. Chính hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc được Môisen treo cao để ai nhìn lên con rắn thì được cứu độ, là một cử chỉ biểu lộ về ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho những ai có niềm tin hướng nhìn lên Ngài.

      Vâng, Thiên Chúa luôn trân trọng tự do cá nhân của chúng ta. Tình yêu của Ngài sẽ không áp đặt ngược với những ước vọng chúng ta. Ngài kiên nhẫn dùng các tiên tri nhắc nhở, giúp dân cảm nghiệm và nhận ra dần dần. Và nơi đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy tình thương ấy cuối cùng đã biểu lộ cách hoàn hảo nơi Con Một của Chúa là Chúa Giêsu Kitô: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời." (Ga 3,16).

      Câu này được nhiều chuyên viên Kinh Thánh cho là đẹp nhất trong Tân Ước, vì nó diễn tả ngắn gọn nhưng trọn hảo về tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân lọai. Một tình yêu của Thiên Chúa Cha chẳng tiếc gì Con Một của mình để ban tặng cho thế gian. Còn món quà nào đẹp hơn thế nữa, vì trao tặng Người Con Một cho con người là trao tặng chính mình. Cũng như chính Thiên Chúa đã thông truyền hơi thở cho con người là thông truyền chính sự sống, thần thái của mình cho con người.

      Và phần còn lại là thái độ đáp trả của mỗi chúng ta. Chúa Giêsu được gọi là ánh sáng được đem đến cho nhân loại sống trong tối tăm. Cây cỏ, muôn thú cùng mọi sinh vật sống đều cần ánh sáng và hướng về ánh sáng để có được sự sống. Thiên Chúa cũng tiếp tục trao ban sự sống ấy cho nhân loại khi chúng ta hướng nhìn lên, bám víu vào Thánh giá Chúa Con chuộc tội.

      Thế nhưng, bóng tối đầy cạm bẫy mà có người nói: “Bóng tối đồng lõa với tội lỗi” cũng đầy màu sắc, đầy thú vui, đầy quyến rũ gọi mời... Cho nên, con người cứ mãi sống trong tăm tối tội lỗi. Vậy nên về phần mỗi chúng ta, nếu con người quay lưng lại với ánh sáng thì chính con người sẽ tiếp tục sống trong bóng tối, trong sự chết. Còn khi chúng ta chân thành tìm kiếm ánh sáng thì như người nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, Thiên Chúa sẽ không để chúng ta thất vọng khi bước đi trong tăm tối cuộc đời.

     Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết mau mắn chạy đến cùng ánh sáng, để ánh sáng Chúa soi chiếu trên cuộc đời chúng ta. Amen. 


Lm. Alfonso