Clock-Time

Sống Trong Anh Em - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31:  Con mắt đức tin của mỗi Kitô hữu cần phải sáng tỏ để nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Người giữa lòng đời hôm nay.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH A

SỐNG TRONG ANH EM

 


Tin mừng Ga 20: 19-31
 

Trở nên con Thiên Chúa nhờ Bí tích Thánh tẩy, Kitô hữu - môn đệ của Đức Kitô - phải sống nơi anh em mình. Đó là điều tất nhiên. Không có sự hiệp thông huynh đệ, cộng đoàn Giáo hội sẽ suy sụp và tàn lụi như một thân xác không có linh hồn. Chiều kích hiệp thông có giá trị đặc biệt làm nên ý nghĩa cho thời đại chúng ta ; là hoa trái của một niềm tin sâu xa.

Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho tình huynh đệ nơi Giáo hội sơ khai được tiếp tục triển nở trong Giáo hội, trong cộng đoàn và gia đình chúng ta.

I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

1. Bài đọc I : Cv 2,42-47

 

Đời sống cộng đoàn nơi những Kitô hữu đầu tiên


Bài trích sách Tông đồ Công vụ phác họa một vài nét đặc sắc về cộng đoàn tín hữu tiên khởi ở Giêrusalem. Mọi thành viên chỉ có chung một trái tim, một tấm lòng, một linh hồn.

a. Trong sáu Chúa nhật Phục sinh, bài đọc I luôn luôn được trích từ sách Tông đồ Công vụ của Thánh Luca. Các bài đọc này làm sống lại thật sinh động đời sống của Giáo hội sơ khai.

b. Bản văn hôm nay cho chúng ta thấy ba góc độ liên kết với nhau trong cộng đoàn tiên khởi : giáo lý của các Tông đồ ; tình hiệp thông huynh đệ và kinh nguyện phụng vụ.

c. Cộng đoàn tiên khởi là khuôn mẫu tình huynh đệ cho Kitô hữu hôm nay. Cần phải trở về nguồn ; cần phải canh tân lại đời sống cộng đoàn theo khuôn mẫu Giáo hội sơ khai. Phải chăng đây chính là một đòi hỏi của Giáo hội hôm nay ?

2. Bài đọc II : 1Pr 1,3-9

 

Sức mạnh và niềm vui từ đức tin


Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, Kitô hữu tìm được sức mạnh để sống trung thành và tìm được niềm vui sâu xa thấm đượm cuộc đời trước mọi thử thách khó khăn. Đó chính là bài học giá trị mà Thánh Phêrô khơi lên ngay đầu bức thư của ngài.

a. Cách chung, người ta cho rằng Thánh Phêrô viết lá thư này từ Rôma gửi cho các tín hữu ở Tiểu Á để củng cố đức tin và nâng đỡ họ trước những thử thách của cuộc bách hại.

b. Theo ý của Thiên Chúa, những khó khăn thử thách mà Kitô hữu phải đối diện hằng ngày nhằm thanh luyện và củng cố đức tin, đồng thời, cũng biểu lộ giá trị và vinh quang của Thiên Chúa.

c. Người môn đệ Đức Kitô Phục sinh, nhờ Bí tích Thánh tẩy cần phải định hình nhân cách theo ánh sáng đức tin ; cần phải sống trong hy vọng về sự phục sinh của mình. Nhờ đó, vượt qua những khó khăn thử thách trăm chiều của cuộc đời.

3. Tin mừng : Ga 20:19-31

 

Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong nhà tiệc ly


Tin mừng Chúa nhật II Phục sinh hôm nay, kể lại hai lần hiện ra của Chúa Giêsu với các Tông đồ, đang qui tụ trong nhà tiệc ly. Lần đầu ngay chiều phục sinh ; lần hai tám ngày sau.

a. Chiến thắng tất cả mọi sự giam hãm của thế gian, Chúa Giêsu đã phục sinh. Người hiện ra với các môn đệ để mang đến niềm vui và bình an cho các ông. Đồng thời, sai họ lên đường với sứ mạng thông truyền ơn cứu độ cho mọi người.

b. Sự cứng tin của Tôma là cơ hội để khơi lên đòi hỏi của đức tin nơi các môn đệ Đức Kitô. Tin là gắn bó với chính con người của Đức Kitô mà không cần phải đi tìm một chứng cứ xác thực nào như chính Chúa nói : "Phúc cho những ai không thấy mà tin".

c. Các Tông đồ qui tụ lại với nhau đón nhận Đức Kitô Phục sinh và nhận lãnh sứ mạng được sai đi. Đây là hình ảnh của một Giáo hội hiệp nhất : mọi người cùng liên đới, cùng chia sẻ và cùng gánh vác chung một niềm tin, một sứ mạng.

II. GỢI Ý BÀI GIẢNG

1. Chúa Giêsu Phục sinh, khơi nguồn sứ mạng của Giáo hội 

Khi còn đang trên đường rao giảng công khai, Chúa Giêsu cũng đã sai các môn đệ đi loan báo Tin mừng. Tuy nhiên, xem ra những lần sai đi ấy chỉ mang tính cách huấn luyện nhiều hơn, vì Người vẫn đang trực tiếp thi hành sứ vụ. Hôm nay, sau khi phục sinh, Người đã hoàn tất công trình cứu độ Chúa Cha sai Người. Người chính thức sai các môn đệ lên đường. "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em". Sứ mạng bây giờ đã được chính thức trao phó cho các môn đệ, trao phó cho Giáo hội của Người. Chúa Giêsu ra đi, nhưng ơn cứu độ của Người vẫn còn phải tiếp tục được tuôn đổ trên muôn dân nước, phần việc đó bây giờ đã được trao lại cho Giáo hội. Chúa Giêsu Phục sinh hoàn tất công trình của Người để rồi khơi nguồn sứ mạng cho Giáo hội. Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu Phục sinh. Giáo hội không thay thế Chúa Giêsu nhưng thực thi sứ mạng trong quyền năng của Người, cùng với Người và nhờ Người. Hay nói cách khác, giờ đây Chúa Giêsu vẫn tiếp tục sứ mạng cứu độ của mình, nhưng Người thực hiện nơi nhiệm thể của mình là Giáo hội.

Mỗi Kitô hữu là thành phần của Giáo hội, thuộc về Giáo hội nên cũng chia sẻ cùng với toàn thể Giáo hội sứ mạng Chúa Giêsu trao phó theo đúng với khả năng và ơn gọi của mình. Không ai đứng bên lề sứ mạng, không có phần vụ gì của sứ mạng và không chịu trách nhiệm gì về sứ mạng này. Tất cả đều có trách nhiệm đưa ơn cứu độ, đưa niềm tin Chúa Giêsu Phục sinh cho con người và thời đại của mình.

2. Chúa Giêsu Phục sinh, một mầu nhiệm không dễ tin 

Tin mừng hôm nay ghi lại chi tiết thú vị về Tôma, người đã không tin lời các bạn mình kể lại việc Thầy hiện ra. Chính vì thế mà ông đã mang danh là "kẻ cứng tin". Thực ra Tôma không phải là người cứng tin. Chính khi nhận ra Chúa Giêsu, ông đã thốt lên lời tuyên xưng mà các Tông đồ chưa ai tuyên xưng : "Lạy Chúa ! Lạy Thiên Chúa của tôi". Đúng ra ông là người chậm tin hay là người thích những chứng cứ xác thực. Đó cũng là điều dễ hiểu đối với đòi hỏi của lý trí con người. Tuy nhiên, điều quan trọng mà Tin mừng nhấn mạnh là làm thế nào để phát triển niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Phục sinh. Lời Chúa Giêsu đã nói với Tôma : "Phúc cho những ai đã không thấy mà tin" là lời cầu chúc hạnh phúc, thứ hạnh phúc chỉ có nhờ đức tin. Tin không phải là một điều dễ dàng có ngay một lần mà là cả một cuộc sống. Tin cần được gieo, được chăm sóc để lớn lên. Việc học hỏi, sống Lời Chúa ; việc gắn bó với Chúa Giêsu Thánh thể là những phương thế để phát triển đức tin của mình.

Đức tin của Kitô hữu hôm nay dựa trên nền tảng nào ? Những việc tôn thờ Chúa như kinh kệ, lễ lạy có thực sự phát xuất từ niềm tin và giúp gia tăng niềm tin hay không ? hay chỉ làm vì thói quen… máy móc…?

3. Chúa Giêsu Phục sinh đang hiện diện nơi nhân loại hôm nay :

Ngay sau chiều phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ. Và rồi sau đó lại còn nhiều lần hiện ra nữa. Tất cả những sự kiện này cho thấy, Chúa Giêsu luôn yêu mến, gần gũi với các môn đệ, với Giáo hội của mình. Sự hiện diện của Người sau khi sống lại là một sự hiện diện khác hẳn với sự hiện diện trước đó. Người đã vượt trên không gian và thời gian. Những giới hạn thể lý đã không còn chi phối được Người. Điều này cho phép chúng ta tin tưởng Người vẫn đang hiện diện giữa nhân loại chúng ta đây. Người đang sống, đang hiện diện nơi cuộc đời mỗi người, vẫn đang tiếp tục trao ban bình an và niềm vui cho cuộc đời. Người cũng có thể vượt qua những bức tường con người đang ẩn náu để gặp gỡ mọi người.

Sống niềm tin vào sự hiện diện của Chúa trong nhân loại, trong thế giới và trong chính bản thân sẽ mang lại niềm hy vọng, niềm vui sống. Con mắt đức tin của mỗi Kitô hữu cần phải sáng tỏ để nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Người giữa lòng đời hôm nay.

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU :

Mở đầu : Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã phục sinh vinh hiển, Người vẫn đang sống và hiện diện trong cuộc sống này. Trong niềm hân hoan tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1. Ngày nay Chúa Giêsu Phục sinh đang hiện diện nơi Lời của Người được công bố trong Giáo hội ; nơi các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh thể Giáo hội hiến dâng và nơi đời sống của mọi thành phần trong Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin cho Giáo hội luôn là nơi mà con người và thế giới hôm nay gặp gỡ được Chúa Giêsu, Đấng Phục sinh.

2. Chúa Giêsu hôm nay vẫn đang sống và hiện diện nơi những con người đau khổ, bất hạnh, bần cùng trong xã hội. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người thành tâm thiện chí biết nhìn thấy Chúa nơi những anh chị em này để gia tăng tình yêu thương, sự nâng đỡ và lòng tôn trọng.

3. Tin vào Chúa Phục sinh đang sống và hiện diện là điều mang lại hạnh phúc như Chúa đã chúc : Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn tin tưởng gắn bó với Chúa để tìm được niềm vui sống.

Lời kết : Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, chúng con vui mừng vì Chúa vẫn đang sống và hiện diện nơi cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết phát triển niềm tin và làm chứng cho niềm tin của mình bằng đời sống lạc quan, yêu đời và yêu tha nhân. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng