Clock-Time

Sức Mạnh Lời Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên B

Mc minh chứng qua bản văn Tin Mừng này sức mạnh và uy quyền của Lời Chúa Giêsu. Người giảng dạy như một đấng có uy quyền và chỉ dùng lời nói thôi cũng đủ để xua trừ ma quỉ. Tin Mừng mời gọi hãy tin vào sức mạnh của Lời Chúa.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

SỨC MẠNH LỜI CHÚA

Mc 1: 21-28

Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã dùng con người để thông truyền ý định của Ngài. Ngài dạy dỗ, hướng dẫn qua các Tổ phụ và Tiên tri. Vào kỷ nguyện Cứu Độ, Thiên Chúa đã nói với nhân loại qua Người Con Một yêu dấu là Chúa Giêsu. Người là Lời hằng sống từ Chúa Cha, là Ngôi Lời Thiên Chúa. Lời của Người là Lời uy quyền có sức mạnh biến đổi con người và thế giới.

I. Khám Phá Sứ Điệp Tin Mừng : Mc 1, 21-28

Mc minh chứng qua bản văn Tin Mừng này sức mạnh và uy quyền của Lời Chúa Giêsu. Người giảng dạy như một đấng có uy quyền và chỉ dùng lời nói thôi cũng đủ để xua trừ ma quỉ. Tin Mừng mời gọi hãy tin vào sức mạnh của Lời Chúa.

1.Người giảng dạy như Đấng có uy quyền : Khi nghe chính miệng Chúa Giêsu giảng dạy, dân chúng bỡ ngỡ nhận ra Người giảng dạy có uy quyền và hơn hẳn các luật sĩ là những người thông hiểu lề luật của Chúa, có nhiệm vụ giải thích, hướng dẫn người ta hiểu và thực thi đúng lề luật của Chúa. Mc không nói rõ nội dung lời giáo huấn của Chúa nhưng chỉ nhấn mạnh đến uy quyền trong Lời giảng dạy của Chúa. Điều này cho phép chúng ta hiểu rằng Mc muốn nhấn mạnh đến sức mạnh của Lời Chúa, đến uy quyền của Chúa Giêsu trổi vượt trên tất cả mọi người trần gian và như thế, Người đến từ Thiên Chúa. Người biểu lộ uy quyền của mình qua lời giảng dạy. Qua đấy cho thấy đặc điểm nơi giáo huấn của Chúa Giêsu : Mới mẻ và uy quyền. Mới vì không đi theo cách giải thích kinh Thánh và lề luật theo cách thức của những Rabbi, những luật sĩ đương thời. Mới vì lời giảng dạy mang một tinh thần mới. Mới vì ngay chính uy quyền của lời giáo huấn. Uy quyền vì Người giảng dạy không dựa vào ai, không nô lệ mặt chữ, Người giải thích lề luật đứng trên lề luật và có quyền trên nó; uy quyền vì có sức thẩm thấu và lôi cuốn mọi người mạnh mẽ và uy quyền vì lời của Người khiến cả quỉ thần cũng phải vâng theo.

2.Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng nghe lời Người : Phần hai của trình thuật ghi lại sự kiện Chúa Giêsu trừ quỉ. Trình thuật này cũng đi theo một lược đồ như các phép lạ trừ quỉ khác : Giới thiệu trường hợp bị quỉ ám; quỉ nhận ra Chúa Giêsu đến trừ khử chúng; đối thoại giữa Chúa và quỉ; trục xuất bằng một mệnh lệnh; nạn nhân được cứu chữa; và cuối cùng mọi người kinh ngạc trước uy quyền của Chúa. Các cuộc trừ quỉ nói lên cuộc chiến giữa Chúa Giêsu và Satan là chủ đề chiến vị trí khá lớn trong Tin Mừng theo Mc. Trong trình thuật này, Mc nhấn mạnh đến sức mạnh giáo huấn của Chúa Giêsu. Người chiến đấu với Ma quỉ không phải bằng pháp thuật như những nhà phù thuỷ, ma thuật hay các pháp sư … Người chiến đấu và chiến thắng Satan bằng chính uy quyền sức mạnh của một Vì Thiên Chúa. Do đó, Lời Người có một thế giá siêu việt khiến cho ma quỉ phải run sợ và vâng theo.

II. Chiêm Ngắm Chúa Giêsu :

Chúa Giêsu là Đấng giảng dạy có uy quyền và lời Người có sức mạnh giải thoát con người khỏi sự kềm hãm của ma quỉ. Người khiến cho người ta kinh ngạc trước giáo huấn của Người. Người quả thật là tôn sư. Người giảng dạy thu hút mọi người không chỉ thuần tuý vì có khả năng hùng biện, lý luận sắc bén, nhưng trên hết chính bởi quyền năng của Thiên Chúa. Người đến nhân danh Chúa và chỉ nói những Lời Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, phải yêu mến và tuyệt đối nghe Lời Người.

III. Gợi ý bài Giảng

1. Sức Mạnh Lời Chúa :
Tin Mừng hôm nay cho thấy sức mạnh của Lời Chúa. Không chỉ là lời giảng dạy gây kinh ngạc cho dân chúng mà cụ thể sức mạnh Lời Chúa được biểu lộ qua việc Chúa cứu chữa người bị Thần ô uế ám. Người chỉ ra lệnh quỉ thần phải xuất khỏi nạn nhân. Người trừ quỉ để trả lại tự do cho người nạn nhân và đã làm cho họ được biến đổi nên tốt hơn. Cuộc đời của người bị quỉ ám đã thực sự biến đổi đã sang trang mới tốt đẹp hơn. Nhận ra được sức mạnh của Lời Chúa như thế, Kitô hữu càng cần phải vững lòng tin, yêu mến và thực thi Lời Chúa. Ngày nay nơi mỗi người cũng như trong toàn xã hội không hiếm những trường hợp bị Thần ô uế ám. Thần ô uế ở đây chính là những tệ nạn xã hội, chính là những lối sống thụ hưởng không lành mạnh, chính là tội lỗi đã và đang làm cho biết bao người đi vào con đường lầm lạc, mê muội và vong thân. Chỉ có Chúa mói biến đổi được lòng dạ họ, chỉ có sống Lời Chúa mới có thể làm trong sạch xã hội, làm biến đổi cuộc sống mỗi người, giải thoát con người tình trạng nô lệ cho ma quỉ, tội lỗi và sự chết.

2. Một lời mời gọi yêu mến lắng nghe, học hỏi và sống Lời Chúa : Tin mừng hôm nay cho thấy thế giá trổi vượt của Lời Chúa. Người ta kinh ngạc về giáo huấn của Chúa Giêsu, bởi vì Người giảng dạy như Đấng có uy quyền và Lời của Người có sức mạnh xua trừ ma quỉ. Ngày xưa người ta kinh ngạc trứơc lời giảng dạy của Chúa. Còn ngày nay thì sao? Xem ra Kitô hữu thời nay không cảm nhận được thế giá, sức mạnh của Lời Chúa. Nhiều người thờ ơ với Lời Chúa, thận chí mang danh Kitô hữu nhưng chưa bao giờ lần giở đọc lấy một trang Tin Mừng. Vì chưa đọc, chưa tiếp cận với lời Chúa nên trong cuộc sống khó mà thực thi được giáo lý của Chúa, vì vậy, không có được sự biến đổi cuộc sống nên tốt hơn. Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi yêu mến lắng nghe, học hỏi và thực thi Lời Chúa. Để có thể nhận ra sức mạnh của Lời Chúa có khả năng biến đổi cuộc đời; để có thể yêu mến và sống Lời Chúa, trước hết phải tiếp cận với lời Chúa, đồng thời phải tạo cho tâm hồn có những tâm tình khiêm tốn, đơn sơ, ngay thẳng là những tâm tình rất cần thiết cho việc đón nhận Lời Chúa. Sau đó, phải nỗ lực chủ động tìm hiểu, học hỏi Lời Chúa.

IV. Lời Cầu Chung

* Lời Mở : Anh chị em thân mến. Chúa Giêsu đến rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho chúng ta. Lời Người là sức sống, là đèn soi đường chúng ta đi. Trong niềm tin tưởng chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1.Sứ điệp Lời Chúa đã được Chúa Giêsu trao phó cho Hội Thánh để được loan báo cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết yêu mến và sống Lời Chúa để tất cả biết nỗ lực dấn thân canh tân cuộc sống góp phần tích cực làm lạnh mạnh xã hội và xây dựng một thế giới hòa bình, công lý và hạnh phúc.

2.Ngày nay nhiều người, nhiều nơi vẫn đang chìm trong bóng tối của tội lỗi, của biết bao nhiêu tệ nạn xã hội. Chúng ta cùng cầu xin cho ánh sáng lời Chúa chiếu soi vào tâm hồn và những nơi tối tăm ấy, để mọi người tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời.

3.Người giảng dạy như Đấng có uy quyền. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta nhận ra sức mạnh của Lời Chúa, để ai nấy đều yêu mến học hỏi và sống Lời Chúa, nhờ đó mỗi người được biến đổi nên thánh đức và nên chứng nhân Tin Mừng của Chúa.

* Kết Nguyện : Lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúng con cảm tạ Chúa đã đến soi sáng, hướng dẫn và biến đổi chúng con nên con cái của Chúa Cha. Xin ban Thánh Thần Chúa đến hướng dẫn cho chúng con hiểu biết và say mê học sống Lời Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng