Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi A

Tin mừng Ga 3: 16-18: Ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Hội mời gọi chúng ta long trọng cử hành lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi nói đến Ba Ngôi Thiên Chúa...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT X TH
ƯỜNG NIÊN A

LỄ CHÚA BA NGÔI


 
Tin mừng  Ga 3: 16-18

Anh chị em thân mến,

Ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Hội mời gọi chúng ta long trọng cử hành lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi nói đến Ba Ngôi Thiên Chúa là chúng ta thường nói đến hai điều: Bản thể và Ngôi vị. Điều này có nghĩa là: Ba Ngôi vị đều là Thiên Chúa; đều có cùng bản thể là Thiên Chúa; đều cực thánh, toàn năng, đều yêu mến và khôn ngoan vô cùng. Nhưng cả Ba Ngôi vị chỉ là một Thiên Chúa: có cùng một lý trí và ý chí vô biên, cùng một sự tốt lành, thánh thiện, quyền năng. Ðây là mầu nhiệm chính yếu mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta qua Con Một của Người là Đức Giêsu. Tuy nhiên, đây cũng là mầu nhiệm khó hiểu nhất trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, nhưng nó lại gắn chặt với mỗi người chúng ta.

Mầu nhiệm Ba Ngôi Một Chúa chẳng dễ hiểu, bởi vậy ta mới gọi là mầu nhiệm! Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta chẳng có thể khẳng định điều gì về Thiên Chúa. Nhưng điều quan trọng hơn hết về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải là đi tìm lý luận để giải thích cái vấn nạn tại sao lại có Ba ngôi được gọi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thành Thần nhưng lại chỉ có một Chúa duy nhất, hay chỉ có một Chúa duy nhất mà lại có Ba ngôi vị gọi là Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần, nhưng trước hết và quan trọng nhất, đó là xem mầu nhiệm này có ý nghĩa gì cho đời sống con người chúng ta? Và chúng ta phải sống làm sao để mầu nhiệm này trở nên niềm tin căn bản, để niềm tin này thấm nhập vào đời sống mình?

Anh chị em chúng ta thấy rất thường xuyên nơi các bàn thờ trong nhà của chúng ta, luôn có dòng chữ Thiên Chúa là tình yêu. Điều đó có nghĩa là không chỉ trong niềm tin, nhưng khi định nghĩa về Thiên Chúa, chúng ta luôn liên kết Thiên Chúa với tình yêu và ngược lại, ở đâu có tình yêu là có sự hiện diện của Thiên Chúa. Chẳng hạn, gia đình chúng ta tôn thờ Chúa, mời Chúa hiện diện trong nhà mình, thì nhà mình phải có tình yêu hiện diện.

Kinh thánh cũng mạc khải cho chúng ta biết “Thiên Chúa là tình yêu” (Ga 4:16). Mà nếu Chúa là tình yêu, thì tình yêu không thể hiện hữu một mình. Yêu là phải cho đi, phải san sẻ; và yêu cũng phải là đón nhận. Có nghĩa là trong tình yêu phải có ít nhất hai đối tượng: người yêu và người được yêu.

Ta nhìn thấy tình yêu này được thể hiện rất rõ ràng trong Ba Ngôi Thiên Chúa: Tình yêu xuất phát từ Chúa Cha, đến với Chúa Con, qua Chúa Thánh Thần. Trong mầu nhiệm tình yêu, Cha trao tất cả cho Con; Con dâng hiến tất cả cho Cha; và Thánh Thần là sự hiệp thông của trao ban và lãnh nhận hai chiều giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Cha không hiện hữu cho chính mình, nhưng cho Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cũng vậy, Chúa Con không hiện hữu cho mình, nhưng cho Chúa Cha và Chúa Thánh Thần; Và Chúa Thánh Thần cũng hiện hữu vì Chúa Cha và Chúa Con.

Tuy nhiên, mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là Tình Yêu ngồi chiêm ngắm nhau trên cõi xa xăm nào đó, nhưng chính là Tình Yêu hiện diện trong con người và với con người. Thiên Chúa không để dành tình yêu cho chính mình, cho riêng Cha, Con và Thánh Thần, nhưng chính là cho chúng ta, những thụ tạo được dựng nên do bởi tình yêu phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa, nhờ đó con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Khi chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, là Đấng Cứu Chuộc, và cũng là Đấng Thánh Hóa, Đấng đã và đang sáng tạo và tái tạo con người từng giờ từng phút.

Chúng ta được nghe trong bài trích sách Xuất Hành rằng bản chất của Thiên Chúa là “nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34:6). Thật vậy, Thiên Chúa của chúng ta là thế đó! Khi chúng ta tin vào mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là chúng ta tin vào một Thiên Chúa của yêu thương và thành tín. Khi chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi một Chúa là chúng ta tin vào một Đấng Tình Yêu đã và đang sáng tạo, cứu rỗi và thánh hoá con người chúng ta mỗi ngày.

Như vậy, tuy chúng ta không thể hiểu hết về Mầu Nhiệm một Chúa ba Ngôi, nhưng chúng ta luôn hiểu rằng, đó là Mầu nhiệm tình yêu và Mầu nhiệm đó không ở trên nơi xa xăm, nhưng Mầu nhiệm đó đang và luôn hiện diện trong cuộc sống của con người vào mọi lúc mọi nơi. Trong sách Giáo Lý cho chúng ta biết, Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, vì thế, nếu thiên Chúa ở khắp mọi nơi, thì chính mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa cũng ở khắp mọi nơi, trong mọi ngõ ngách của đời sống con người: trong gia đình, ngoài lối xóm, nơi bạn bè, nơi anh chị em và ngay cả trong nơi tăm tối của những ghen ghét….

Điều đó được khẳng định trong một ngày sống của chúng ta. Trong suốt ngày sống, chúng ta được đắm chìm trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc chúng ta làm dấu thánh giá khi ngủ dậy, khi ăn cơm, khi làm bất cứ công việc gì, trước khi đi ngủ …. Chúng ta nên nhớ rằng, khi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi qua công thức làm Dấu Thánh Giá và kết thúc bằng chữ Amen, chữ Amen đó không phải chỉ là nói lên niềm tin của chúng ta rằng: “Tôi tin có Thiên Chúa và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa Ba Ngôi tình yêu”. Không phải chỉ đơn giản như vậy! Chữ Amen đó còn là một lời xác quyết thực hiện một lời hứa, đó là: trong niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi tình yêu, tôi còn phải sống tình yêu đó trong mối tương quan với chính mình và với anh chị em của mình.

Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy rằng: Đời sống người Kitô hữu gắn chặt với Mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, đó chính là tình yêu của con người dành cho nhau. Tuy nhiên, làm sao chúng ta biết chúng ta đang sống trong mầu nhiệm Ba Ngôi? Nếu mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là mầu nhiệm tình yêu thì khi nào chúng ta còn xa lạ với yêu thương là còn xa lạ với Ba Ngôi. Đúng như Thánh Gioan quả quyết: “Ai không yêu thương thì không ở trong Thiên Chúa.”(x. 1Ga 4:8,16).

Anh chị em thân mến, chính mỗi người chúng ta hãy tự trả lời cho chính chúng ta chứ không phải cho người khác một câu hỏi rằng: “Chúng ta đã thực sự sống yêu thương chưa? Và chúng ta đã biết yêu thương đúng cách chưa?”

Khi hỏi như thế là bởi vì chúng ta thường yêu thương với một tình yêu chiếm hữu, một tình yêu quy về mình, ít khi chúng ta quy chiếu về người khác, ít khi chúng ta quan tâm đến cảm giác của người khác, chúng ta chỉ quan tâm đến cảm giác của chính mình: Tôi sướng là được rồi, tôi vui là thích rồi, tôi hạnh phúc là đủ rồi, không cần biết người anh chị em của mình như thế nào, quan trọng là tôi thôi.

Trong khi đó, tình yêu Ba Ngôi là tình yêu trao ban, tình yêu đi ra và tình yêu cúi xuống. Chính Thiên Chúa  trao ban chính mình cho con người khi nhập thể làm người; chính Thiên Chúa đã không khép kín không quy về chính mình, nhưng ngài ra đi mang tình yêu đến cho con người; và chính Thiên Chúa đã cúi xuống, hạ mình chịu chết để cứu độ con người. Đó là một tình yêu của sự khiêm nhường và trao ban hết cho cả những kẻ ghét mình, lăng mạ mình, đóng đinh mình …..

Đứng trước tình yêu cao cả đó của Thiên Chúa, chúng ta nhìn lại chính mình. Chúng ta thường chỉ có thể trao ban tất cả cho người mình yêu thôi, còn người chúng ta không yêu, chúng ta không những không trao ban mà còn muốn lấy đi tất cả và không dành bất cứ thứ gì cho họ. Thậm chí, chúng ta chỉ yêu, nhưng trong tình yêu đó thường thiếu vắng sự khiêm nhường dành cho nhau, nên trong các mối quan hệ của tình yêu vẫn còn có đó những cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau, hận thù nhau…. Đơn giản là vì TÔI YÊU nhưng tôi CHƯA KHIÊM NHƯỜNG hoặc KHÔNG KHIÊM NHƯỜNG trong tình yêu, cái TÔI của tôi to hơn TÌNH YÊU tôi dành cho người mình yêu.

Còn đối với Chúa, Ngài yêu thương con người nhưng Ngài vẫn luôn khiêm nhường. Ngài trao ban, ngài đi ra khỏi mình và Ngài cúi xuống để yêu thương và phục vụ con người.

Mừng lễ Chúa ba Ngôi hôm nay, chúng ta xin Thiên Chúa là tình yêu và khiêm nhường giúp sức cho chúng ta biết yêu thương bằng sự khiêm nhường, nhờ đó trong các mối quan hệ của đời sống hằng ngày của chúng ta luôn có tiếng cười và sự bình an. Amen.

Lm. Phaolo Hoàng Mạnh Huy