Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Chúa Thánh Thần, Sức Sống của Thiên Chúa

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần là ánh sáng và tình yêu cho mọi người chúng ta. Ước chi Ngài giúp chúng ta hết thảy thấu hiểu và yêu mến Chúa Cha và Chúa Con. Được thế, chúng ta sẽ là những người con yêu của Thiên Chúa, những người con không sinh bởi xác thịt và máu huyết, nhưng bởi Chúa Thánh Thần...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

SUY NIỆM CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM A

THÁNH THẦN, SỨC SỐNG CỦA THIÊN CHÚA 1.Cha Antôn Chevrier, trong quyển sách “Le Message du Père Chevrier” (Sống Tin Mừng theo cha Chân Phước Antôn Chevrier) đưa ra hình ảnh hai loại cây: cây nhân tạo và cây thiên nhiên. Hai cây đều giống hệt nhau.
Cây nhân tạo do tay loài người tác thành: thân, cành, lá, hoa, quả đều đẹp đẽ, xinh tươi từ màu sắc tới hình thể nhất nhất đều giống hệt cây thiên nhiên. Nhưng có điều khác là cây nhân tạo không có nhựa, cũng không có sự sống. Nó là cây chết. 

Nơi cây nhân tạo, chính con người đã làm tất cả, Thiên Chúa không tham dự gì cả. Cây nhân tạo nhìn bề ngoài rất đẹp, nhưng nó không có sức sống bên trong, cũng không có hoa trái thực. Quả nó không ăn được và chim trời cũng không ăn quả cây đó.

Trái lại, nơi cây thiên nhiên, con người góp công sức rất ít. Người ta trồng tỉa, vun tưới, nhưng chính Thiên Chúa làm cho cây sinh trưởng.

Cây thiên nhiên có sự sống bí ẩn bên trong mà mắt con người không thể xem thấy được. Sự sống đó do Thiên Chúa tạo dựng và ban phát cho cây.

Chính sức sống bí ẩn này đã sinh ra thân, lá, hoa và quả cây. Quả nó ăn rất ngon.

Thiên Chúa phú ban cho cây thiên nhiên sự sống bên trong, một sự sống không có trong cây nhân tạo. Cho dù cây nhân tạo có xinh đẹp mấy đi nữa, nó vẫn chỉ là một cây chết. Trái lại, cây thiên nhiên dù có cằn cỗi mất đi nữa, nó vẫn là một cây sống.

Thời nay, người ta thường có khuynh hướng trọng giả hơn thực. 

Chúng ta đã từng thấy xuất hiện tệ nạn này ngay chính trong gia đình, trường đời và cả trường đạo nữa. Càng ngày người ta càng chú trọng tới bề ngoài hơn bề trong. Người ta không cố gắng làm cho mình có được một sức sống, nhưng chỉ chăm chú biến đổi mình thành những cây giả tạo, những cây chết.

Tiên vàn chúng ta hãy lo chiếm hữu Thánh Thần Thiên Chúa. Một khi Thánh Thần Thiên Chúa ngự trị trong chúng ta như nhựa trong cây, lúc đó Ngài sẽ trau dồi mọi vẻ bên ngoài cho chúng ta.

Chúng ta hãy trau dồi bề trong hơn là bề ngoài, chú trọng tới phần nội tâm hơn bề ngoài. Hãy trau dồi nội tâm rồi cái gì ở bên ngoài sẽ đến sau. Trái lại, nếu chúng ta chỉ trau dồi bề ngoài tức là chúng ta chưa làm gì hết. Nếu chúng ta chỉ trau dồi bề ngoài mà để mất Thánh Thần Thiên Chúa thì chỉ là một xác không hồn.

 “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống” (Ga 6, 63).

2.Cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hoạt động trong chúng ta để biến đổi chúng ta thành những người con của Thiên Chúa: 

Chúa Cha tạo dựng nên chúng ta, Chúa Con mạc khải chân lý cho chúng ta và chỉ dẫn đường lối Người cho chúng ta. 

Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta tình yêu và giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Ai yêu mới hiểu, ai yêu mới cảm thấy và ai yêu mới biết hành động. Chúa Thánh Thần hoàn tất công việc Chúa Giêsu đã khởi đầu. 

Chúa Cha ban sự sống cho chúng ta. Chúa Con mạc khải Người cho chúng ta và đồng thời Người cũng mạc khải chính Thiên Chúa và đường lối của Người cho chúng ta. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta thấu hiểu và yêu mến Thiên Chúa.

3.Hình ảnh cây cổ thụ cho chúng ta thấy hai điều này: 

3.1.Chúa Cha là bộ rễ cắm sâu trong lòng đất. Chúa Con là thân cây và tất cả chúng ta là cành. Lá cây phải làm việc đêm ngày, ấy thế mà lá không bao giờ ganh tị với hoa khi được con người đến chiêm ngưỡng. Lá cũng không bao giờ ghen tương với những trái cây khi con người nâng niu những trái chín mọng. Thường thường con người chỉ quan tâm đến những nụ hoa và những trái cây trên cành mà hầu như chẳng bao giờ để ý đến lá cây gì cả, ấy thế mà lá vẫn cứ âm thầm làm việc. Quả thật đây là một hình ảnh rất ấn tượng để giới thiệu cho con người tình yêu thương bác ái mà Chúa Giêsu đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta.

3.2.Chúa Thánh Thần chính là nhựa cây lấy từ rễ cây để nuôi sống thân cây, cành cây và lá cây. 

Cây làm sao sống được nếu không có nhựa cây nuôi sống.

Lá làm sao có thể xanh tươi được nếu không được bộ rễ chuyển nhựa cây lên. 

Cành cây làm sao có trái được nếu không được cung cấp đầy đủ nhựa sống.

Như thế chúng ta có thể nói vai trò của Chúa Thánh Thần vô cùng quan trọng, bởi vì:

Thấy mà làm gì nếu chúng ta không thấu hiểu điều chúng ta thấy? 

Nghe mà làm gì nếu chúng ta không hiểu điều mình nghe? 

Hiểu mà làm gì nếu chúng ta không yêu mến? 

Ước chi chúng ta thấu hiểu hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta để chúng ta siêng năng cầu xin Ngài đến với chúng ta và để chúng ta đừng bao giờ ngăn cản hoạt động của Ngài.

Chớ chi Chúa Thánh Thần là ánh sáng và tình yêu cho mọi người chúng ta. Ước chi Ngài giúp chúng ta hết thảy thấu hiểu và yêu mến Chúa Cha và Chúa Con. Được thế, chúng ta sẽ là những người con yêu của Thiên Chúa, những người con không sinh bởi xác thịt và máu huyết, nhưng bởi Chúa Thánh Thần. Amen


Lm. Giuse Đỗ Văn Thuỵ