Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20:19-23: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống có thể coi là ngày sinh nhật của Giáo Hội. 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT VIII PHỤC SINH C

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan ( Ga 20:19-23)

19  Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em".22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ".


SUY NIỆM

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống có thể coi là ngày sinh nhật của Giáo Hội. 

Hình ảnh mà tác giả Gioan cung cấp cho chúng ta trong ngày lễ Ngũ Tuần này mang đầy tính biểu tượng. Đó là những hình ảnh của thời kỳ Thiên Chúa sáng tạo. 

Căn phòng đóng kín nơi các Tông đồ hội họp gợi lên một thế giới tối tăm, mông quạnh, hoàn toàn không có sự sống. Và điều gì đã xảy ra. Thánh Thần Chúa bay lượn trên mặt nước mênh mông và tối tăm ấy để gieo nguồn sự sống, từ đó mà ánh sáng, vũ trụ, muôn vật được tác sinh nhờ Lời sáng tạo. Đỉnh điểm là Chúa trao hơi thở của Ngài cho con người. Sự sống khơi nguồn từ Thiên Chúa, ánh sáng bắt đầu từ Ngài, và vũ trụ tiến hoá từ giây phút ánh sáng đó. Căn phòng đóng kín của các Tông đồ giống như giây phút chờ Thánh Thần Chúa đến, Người đốt lên ánh sáng trong đêm Vọng Phục Sinh; trong căn phòng tối tăm này, Thánh Thần Chúa cũng sẽ thắp sáng lên ngọn lửa đức tin; và Chúa Giêsu hiện đến, thổi hơi thở thần linh của Người để tái tạo lại sự sống mới cho các Tông đồ để nhắc lại sự sống nguyên tuyền từ khởi nguyên. Và Giáo Hội Chúa được khai sinh. Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ đã diễn tả sự khai sinh đầy hoan lạc của Giáo Hội ấy bằng hình ảnh: tiếng gió mạnh lùa vào đầy căn nhà. Quả đúng như vậy, đó là giây phút các Tông đồ hít thở một bầu khí mới, đầy sức mạnh và hoan lạc, đầy khí chất và khôn ngoan, các ngài bắt đầu rao giảng và làm chứng. Tin Mừng được loan đi và nhiều người đã hiểu được điều các ngài nói. 

Giáo Hội khai mạc sứ vụ của mình với lệnh truyền của Chúa: rao giảng Tin Mừng bình an và loan truyền sự tha thứ. Đó là năng quyền rất lớn mà Chúa đã uỷ thác cho các Tông đồ và được Giáo Hội thừa kế qua dòng thời gian. Giáo Hội lãnh nhận sứ mạng ấy cho đến muôn đời. Không thể thay đổi. Thánh Thần làm chủ sứ vụ của Hội Thánh và các thừa tác viên của Hội Thánh là những khí cụ bình an của Chúa Thần Thần. Và mỗi ngày, Hội Thánh Chúa cần phải rao giảng Tin Mừng bình an cho thế giới và sự tha thứ của Người cho mọi người. 

Lạy Chúa, xin bảo vệ Hội Thánh của Chúa. Xin che chở cho Hội Thánh Người. Giữa những khốn khó và đầy thách thức của thế giới hôm nay, xin Chúa thương làm cho Hội Thánh Chúa can đảm và kiên cường. Amen.  


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường