Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lạy Thánh Thần, xin hãy đến

Tin mừng Ga 20:19-23: Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Như xưa Chúa nói với các môn đệ:“ Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.”...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20: 19-23

LẠY THÁNH THẦN, XIN HÃY ĐẾN 
Hôm nay cùng với  Giáo hội chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Như xưa Chúa nói với các môn đệ:

“ Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.”

Và phải nói rằng đó chính là  cái tâm tình hết sức dễ thương  của Chúa Giêsu.  Khi biết mình về cùng với Chúa Cha, mình không còn ở gần với các Môn Đệ nữa. Điều tuyệt vời nhất đó là: Chúa đã gửi Thần Khí của Ngài xuống trên các tín hữu, trên các môn đệ  để các môn đệ đi lên đường loan báo về một Đức Kitô Phục Sinh,  đi loan báo về sự thật, Đi loan báo về Thiên Chúa Cha.

Và chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đã hiện diện trong trần gian này từ những phút giây khai sơ khi tạo thiên lập địa.

Mở trang sách Sáng Thế chúng ta thấy:  “Thần Khí Chúa bay là là trên mặt nước”. Trong công trình sáng tạo khi mà quả đất này còn hỗn man , còn trong cái uôn man tối tăm, thì Thiên Chúa đã sáng tạo nên trời đất muôn vật muôn loài có sự hiện diện của Thần Khí.  Và Thần Khí có trong cái công trình Sáng Tạo đó để mà thổi hơi vào đó!  Trao ban vào đó sự sống.

Đặc biệt chúng ta thấy, nơi ông bà nguyên tổ Adam.  Thiên Chúa đã dựng nên ông bà Adam từ  bùn đất và  Ngài thổi hơi,  Ngài thổi hơi vào cái bùn đất đó! Trao sinh khí cho con người, để mà ông Adam trở thành người và Eva tác tạo  nên từ thân thể của Adam. Nghĩa là Evà cũng đón nhận cái Thần Khí mà Thiên Chúa trao ban cho ông.  

Và chúng ta thấy, Thần Khí Chúa cứ mãi mãi tác động ở trong trần gian này. Và đặc biệt nơi các ngôn sứ nơi những người mà được Thiên Chúa tuyển chọn.

Chúng ta thấy người đời nhìn con người với ánh mắt khác, nhưng mà, khi mà người được Thiên Chúa tuyển chọn được Xức dầu  Thần Khí Chúa, như chúng ta thấy nơi con người của Đavít được Xức dầu, nơi con người của  Samuel  được xức dầu. Thì những con người đó trở nên mạnh mẽ, những con người đó trở nên những con người có quyền năng của Thiên Chúa trong đời mình để lãnh đạo dân Chúa, để giải thoát dân Chúa khỏi bóng tối của tội lỗi của nô lệ.

Chúng ta thấy các ngôn sứ cũng là người như con người, cũng như bao nhiêu con người bình thường khác, nhưng các ngôn sứ đã được thần khí Chúa Xức dầu Thánh hiến. Và nhờ có Thần Khí các ngôn sứ đã mạnh dạn lên đường loan báo Thiên Chúa.

Và chúng ta thấy nơi Trinh Nữ Maria, Mẹ Maria đã đón nhận Đấng Cứu Thế làm người trong lòng mình, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Thiên Sứ truyền tin cho Đức Maria:  “ Thần Khí Chúa sẽ rợp bóng trên bà, quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên cuộc đời của bà.”

Đó là quyền năng mà Thiên Chúa trao ban, Chúa Thánh Thần trao ban nơi Đức Trinh Nữ Maria để Đức Trinh Nữ Maria thụ thai Chúa Giêsu; không phải bởi người Nam theo kiểu bình thường, nhưng Đức Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian đến trần gian này nhờ ơn của Thần Khí, Thần Khí đã trao ban trên cuộc đời Đức Trinh nữ Maria.

Và chúng ta thấy trong cuộc đời công khai đi loan báo Tin Mừng của mình, Chúa Giêsu lúc nào cũng vậy, cũng được Thần khí Chúa hướng dẫn, để đi đến cái dòng sông Giođan. Thần khí Chúa đi theo Chúa Giêsu xuống cái dòng sông  Giodan, hòa trong cái đám người tội lỗi đó, dẫu rằng mình là Đấng Thánh. Để ngụp trong cái nước tội lỗi đó,  nước để được tái sinh bởi  Thần khí .

Và rồi chúng ta thấy, khi Chúa Giêsu đi vào trong hoang địa Ngài cũng nhờ Thần Khí  và ơn của Thần Khí  đi theo Ngài để vào trong hoang địa, để chịu thử thách để chịu cám dỗ nhưng vượt qua cái cám dỗ, vượt qua thử thách, nhờ kết hợp mật thiết với Thần Khí Chúa.

Và chúng ta thấy trong cuộc đời của Chúa Giêsu, luôn luôn Ngài cầu nguyện và có Chúa Thánh Thần ở cùng, để rồi cùng đồng hành với Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường.

Và chúng ta thấy, đặc biệt trên cây thánh giá «Ta khát », khát cái gì ? Khát đó là khát Thần Khí Chúa! Và Chúa Giêsu đã trút hơi thở cuối cùng.  Chúa Giêsu trao phó đời mình cho Thần Khí.

Đó, Chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần như thế nào trong cuộc đời của Chúa Giêsu, trong cuộc đời của nhân loại?

Chúa Thánh Thần là Đấng tác tạo. Chúa Thánh Thần là Đấng tái sinh. Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho ban sự sống. Chúa Thánh Thần đã thổi hơi vào, đã làm cho con người  ta mạnh dạn. Và để tái sinh tất cả những gì gọi là tội lỗi, nhờ Thần Khí Chúa.

Đặc biệt nơi các môn đệ chúng ta thấy, sau khi Chúa Giêsu chết, Chúa Giêsu về trời. Các môn đệ là những con người yếu đuối, những con người nhút nhát, những con người sợ sệt, núp trong phòng Tiệc ly cùng với Đức Trinh Nữ Maria.  Nhưng Chúa Giêsu đã đến và trao ban Thần Khí :

« Bình an cho anh em » khi đó các Môn Đệ đã mạnh dạn, đã lên đường để mà loan báo Đức Kitô phục sinh, nhờ có Thần Khí Chúa hướng dẫn, nhờ có Thần Khí Chúa soi đường.

Các thánh cũng vậy thôi!   Là những con người rất người, như mỗi người chúng ta. Nhưng các ngài đã có Thần Khí Chúa tác động trong đời mình, để rồi các ngài đã mạnh dạn, đã loan báo một sự thật về Đức Kitô đã Chết, và Sống Lại Phục Sinh, đã Cứu Độ nhân loại.

Mỗi người chúng ta, chúng ta cũng được Chúa Giêsu trao ban Thần Khí, khi mà Chúa Giêsu về trời. Đặc biệt nơi cái bí tích Rửa tội, mà đặc biệt nơi cái Bí tích thêm sức. Là ngày chúng ta được lãnh nhận 7 ơn của Đức Chúa Thánh Thần: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn sức mạnh ...Bảy ơn đó để cho chúng ta sống mạnh mẽ giữa cuộc đời này.

Và chúng ta được mời gọi làm chứng về thầy như Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: «Cả anh em nữa, anh em hãy làm chứng về thầy. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 

Chúng ta thấy, Thánh Thần loan báo cho anh em tất cả những gì mà từ thầy để mà nói lại cho anh em những gì mà thầy đã nói, đã sống vì anh em. Thần khí Chúa sẽ ở trong anh em và sẽ là sức mạnh để cho anh em đi loan báo về một Tin Mừng của Chúa giữa thế gian này.

Và Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Môn đệ, hãy loan báo và làm chứng cho sự thật và sự thật đó giải thoát anh em.

Chúng ta thấy từ khi tạo thiên lập địa, một trái đất rất đẹp, một trái đất rất bình an và con người sống thân mật với Thiên Chúa. Nhưng khi con người bất tuân, con người phạm tội thì sự gian dối nó đã len lõi vào trần gian cho đến ngày hôm nay.

Và hơn ngày nào hết, hơn lúc nào hết, ngày hôm nay cái sự giả dối nó lan tràn, chúng ta bước chân ra đường, chúng ta bước chân ra khỏi nhà, chúng ta thấy... Xin lỗi, toàn là sự xảo trá.  Mua bán toàn là gian dối, đặc biệt là về thực phẩm, về những chất mà chúng ta dinh dưỡng, chúng ta đi mua nhưng mà  rồi không bao giờ mua được hàng thật. Rất hiếm và rất khó để tìm được món ăn mà không có hóa chất.  Tất cả những sự đó, có sự gian dối do ma quỷ gieo vào lòng con người. Và con người chỉ vì lợi nhuận đã sát hại lẫn nhau.

 Nhiều món mà chúng ta không nghĩ ra là hóa chất. Nước mía mà bây giờ người ta làm hóa chất, sữa đậu nành mà có hóa chất thì đã đành. Nước mía có gì đâu  mà  cũng dùng  hóa chất,  tất cả là cho nước và cho mùi vào thành mía . Rượu thì khỏi nói mang một cái bình nước cho vài viên mang vào trở thành rượu bán cho người ta bán đồ giả.

Và một cái clip quay lại cái anh bán nước dừa rất là ngọt, bởi vì ảnh đã chấm cái ống hút nước dừa trong một cái chai hóa chất trước khi nhúng vào cái nước dừa, trái dừa và người uống cảm thấy rất là ngọt rất ngon rất thơm.

Người ta tự hại nhau. Cái chuyện mà người ta đưa tin là chích thuốc cho heo để nó ngủ để mà di chuyển cho nó khỏi phá đâu phải là mới đây, bao nhiêu lâu rồi ! Vấn đề lớn là người ta có dùng nó bao nhiêu liều lượng để mà chất độc trong người con heo bao nhiêu? để con heo đó khi người ta ăn vào chất độc nó lan vào trong người ta.

Ngày hôm nay đối diện với một cái xã hội gian dối, giữa một cái xã hội gian manh, xã hội gian tà đó. Thánh Phaolô nói: « Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian » ; người Kitô hữu của chúng ta vẫn sống trong thực tại của cuộc đời này, vẫn phải đối diện với sự thật  và sự giả trá .

Ngày hôm nay người ta thích nghe những lời hoa mĩ, người ta thích nghe những lời tân bốc nhau, nhưng sự thật của những lời tâng bốc đó  có bao nhiêu phần trăm. Người ta vẫn nói những lời hoa mỹ , người ta vẫn nói những lời  rất đẹp, khi gặp  nhau. Nhưng rồi những lời nói đó thật bao nhiêu phần trăm!  Chỉ có người nói mới cảm nghiệm,  mới xác nghiệm được, nó thật đến mức nào.

Thế đấy, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, sống giữa  trần gian này.  Chúng ta được mời gọi là ánh sáng giữa trần gian, ánh sáng giữa đêm đen. Chúng ta sống sự thật giữa một cái thế giới mà người ta gian xảo, giữa một cái thế giới mà người ta lừa đảo nhau.

Khó lắm, chứ  không phải dễ đâu! Bởi vì xã hội mà, ai cũng làm hết… Có những người lý luận rằng là:  Ai cũng làm hết nếu mà con không làm như  thế  thì làm sao con  bán được? nếu con không làm như thế làm sao con sống được? 

Thật sự nghe rất là đau lòng, bởi vì miếng cơm manh áo Bởi vì cơm áo gạo tiền mà người ta đã làm gian dối người ta đã không sống thật, người ta đã không làm chứng cho sự thật.

Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần vẫn có đó ! Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Đặc biệt hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta  đừng để cho cái ngày lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống này như là một cái ngày hội.  Nhưng chúng ta hãy mở lòng ra, để xin Chúa Thánh Thần đến, và ở lại trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Để Ngài thanh tẩy, để Ngài gọt rửa con người tội lỗi của chúng ta .

Để rồi ngày hôm nay, tất cả tội lỗi đó được gột rửa sạch đi. Và xin Chúa Thánh Thần thổi vào trong chúng ta một làn gió mới, một Thần Khí mới của Chúa, để chúng ta sống giữa thế gian này, chúng ta dám sống thật, dám làm chứng cho sự thật của Chúa, sự hiện diện của Chúa: «chỉ có sự thật giải thoát anh em thôi».  

Bao lâu chúng ta còn sống trong gian dối, bao lâu chúng ta còn sống trong giả tạo, bao lâu chúng ta còn sống trong tối tăm, khi ấy chúng ta là môn đệ của quỷ dữ, của  satan, của trần gian, của tối tăm. 

Bao lâu chúng ta sống trong ánh sáng, chúng ta sống trong sự thật, đó là chúng ta là con cái của ánh sáng, con cái của Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, đặc biệt chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến ở lại với mỗi người chúng ta . Xin Ngài canh tân, đổi mới con người của chúng ta. Chúng ta đừng cần nhìn ai hết, chúng ta đừng cứ  phải soi mói người này người kia, thế nầy thế kia !

Chúng ta  xin Chúa Thánh Thần đến  đổi mới, chính con người chúng ta, chính bản tính tội lỗi của chúng ta.  Để chúng ta trở thành một con người mới. Chúng ta trở thành  con người mới và làm chứng cho Chúa như lời mời gọi của Chúa : « Anh em hãy làm chứng về thầy». Amen.

Huệ Minh