Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 20:19-23: Như các môn đệ khi xưa, việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần khiến các ngài mở tung cánh cửa đang khép kín vì sợ hãi, để hăng hái đi đến mọi chân trời, bất chấp những khác biệt ngôn ngữ để rao giảng Tin Mừng cho mọi người...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

 LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM BBÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do Thái và tòng giáo, là người Crêta và Ả rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” [Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.] Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Đáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Đáp.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Đáp.

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Đức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
(Amen. Alleluia.)

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 20,19-23

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

      Hôm nay, Phụng vụ Hội Thánh mừng “Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống”, hay gọi tắt là “lễ Hiện xuống” được cử hành vào ngày lễ Ngũ Tuần. Trong nguyên ngữ Hy Lạp và La Tinh, danh xưng “Ngũ tuần” (Pentecostes), bắt nguồn từ lịch phụng vụ của người Do Thái, nghĩa là năm mươi ngày sau lễ Vượt Qua, tưởng niệm việc Chúa đã thiết lập giao ước trên núi Sinai sau cuộc giải thoát dân khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Và rồi Truyền thống Công vụ Tông đồ đã gắn biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống với lễ Ngũ tuần, năm mươi ngày sau khi Chúa Giêsu Phục sinh, đánh dấu việc Hội thánh được Chúa thành lập để các phần tử trong Hội Thánh được sai đi rao giảng Tin mừng cho muôn dân, bất kể mọi dân tộc thuộc những ngôn ngữ khác nhau.

      Thánh sử Gioan cẩn thận cho biết ngay sau khi sống lại, vào chiều tối ngày thứ nhất, Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh qua việc thổi hơi trao ban sinh khí, trao ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Từ ngày đó, các Kitô hữu luôn tập họp lại vào "ngày thứ nhất trong tuần" nghĩa là ngày Chúa nhật, đánh dấu một cuộc tạo dựng mới, hồng ân sự sống được lãnh nhận từ nơi Chúa Giêsu. Như vậy, việc dâng lễ ngày Chúa nhật không phải là giữ một luật buộc cho bằng khi cộng đoàn quy tụ, hợp dâng Thánh lễ Chúa nhật mang một ý nghĩa cần thiết cho con người như hơi thở cần cho sự sống.

      Và cũng phải nhìn nhận là khi cầu nguyện, hầu hết chúng ta hướng về Chúa Cha, về Chúa Giêsu, về Đức Mẹ, hay về một vị thánh nào đó, chứ ít khi hướng về Chúa Thánh Thần. Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, có lẽ Chúa Thánh Thần là Đấng dễ bị lãng quên, cũng như chúng ta ít khi để ý tới hơi thở, tới từng nhịp thở, tới lượng oxy chúng ta trao đổi khí. Tuy nhiên, chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính rằng "Tôi tin Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống". Ơn ban sự sống này, chính Chúa Giêsu đã được nhận trước tiên từ nơi Chúa Cha khi Người được phục sinh từ trong cõi chết, một cuộc chiến thắng tử thần bởi quyền năng Chúa Cha, với ân sủng Thánh Thần.

      Chúng ta cũng là người được lãnh nhận Thánh Thần một cách thụ động nơi Bí tích Thêm Sức với các ơn đó là Thần Khí khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, sức mạnh, suy biết, đạo đức và kính sợ Chúa. Và mỗi Lễ Hiện Xuống giúp làm mới lại trong chúng ta ân sủng Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận, đánh dấu việc từ nay chúng ta có sứ vụ đem Tin Mừng Chúa cho anh chị em mình. Như các môn đệ khi xưa, việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần khiến các ngài mở tung cánh cửa đang khép kín vì sợ hãi, để hăng hái đi đến mọi chân trời, bất chấp những khác biệt ngôn ngữ để rao giảng Tin Mừng cho mọi người.

       Ðức Thánh cha Bênêđictô thứ XVI khẳng định trong một bài huấn dụ vào lúc 12 giờ trưa tại cửa sổ văn phòng năm 2010 về mối liên hệ giữa biến cố Ngũ Tuần với đời sống Hội thánh: “Việc trao ban Thánh Linh diễn ra liên tục trong đời sống Hội thánh: nếu không có Thánh Thần thì không có Hội thánh.” Ngài còn cho biết mầu nhiệm của Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là Chúa Thánh Thần soi sáng cho tâm trí con người biết về Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chịu chết và đã sống lại. Chúa Thánh Thần chỉ cho biết con đường để trở nên giống Chúa hơn, đó là "sự biểu lộ và phương thế" của tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (x. Thiên Chúa là Tình Yêu, số 33).

        Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, nguyện xin Ngài ngự xuống trên từng người chúng con, giúp chúng con can đảm để vượt lên trên những sợ hãi nghi nan, sợ tha nhân đến làm phiền hay nhờ vả, sợ mất thời gian, sợ phải đổi mới theo đúng tinh thần của Tin Mừng. Xin Ngài ban cho chúng con sự bình an để có thể nở nụ cười với người chúng con gặp gỡ, can đảm dang đôi tay xây dựng tình hợp nhất trong, mở lòng ra yêu thương chân thành, tha thứ và bao dung. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết gắn kết lời cầu nguyện của mình chung nhịp đập với những ý nguyện của Hội thánh, để trong sự hợp nhất với nhau, chúng con trở nên khí cụ gieo giắc Tin mừng yêu thương và ơn bình an của Chúa đến muôn tâm hồn và đến tận cùng thế giới. Amen.


Lm. Alfonso