Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - Người lữ hành hòa bình

Tin mừng Lc 2: 16-21 Ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa trong ngày đầu năm mới để cầu cho Hòa Bình Thế Giới.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

NGƯỜI LỮ HÀNH HÒA BÌNH

(Bđ I:Ds 6:22-27; Bđ II Gl 4:4-7; Pâ: Lc 2:16-21)


1/ Ngày đầu năm mới mọi người đều mong ước và cầu chúc cho nhau những điều tốt lành nhất… Hòa nhịp cùng ước mơ của nhân loại, Giáo Hội Công Giáo cũng chọn ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa trong ngày đầu năm mới để cầu cho Hòa Bình Thế Giới.

2/ Bài đọc một trích từ sách Dân Số, thuật lại công thức chúc lành của các Tư tế Israel cho dân chúng trong ngày đầu năm mới. Trong nghi thức chúc lành này, các vị Tư tế kêu cầu Danh Chúa ba lần đổ tràn xuống dân chúng, như là lời cầu chúc được đầy ân sủng và bình an: “ Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an  cho anh em” (Ds 6,24-26).

Qua công thức cầu chúc cổ kính của Do thái giáo, Hội Thánh muốn dạy chúng ta điều quan trọng như sau: để có hòa bình thì mọi người và các dân tộc cần được Chúa ghé mắt, cần được Chúa ban ơn bình an. Như vậy hòa bình phải được bắt nguồn từ Thiên Chúa.

3/ Vì hòa bình bắt nguồn từ Thiên Chúa, nên qua mầu nhiệm Giáng sinh thì ơn Bình An của Thiên Chúa đã tuôn đổ dư tràn cho mọi người trên mặt đất: “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình An dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14).

Loài người chính là đối tượng tình thương của Thiên Chúa. Vì hạnh phúc và sự sống của con người, nên Thiên Chúa không nuối tiếc trao ban Người Con duy nhất của mình cho nhân loại.

4/ Đức Giêsu Kitô là ơn Hòa Bình của Chúa Cha ban cho nhân loại. Nhưng Đức Giêsu cũng chính là sự Hòa Bình: “ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (Ga14,27).

Bình an mà Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại  không phải là kết quả của chiến tranh , trong đó có người thắng và kẻ bại. Bình an mà Chúa Giêsu mang đến cho con người không phải là kết thúc của cuộc tranh chấp, trong đó kẻ mạnh thì thắng, người yếu thì thua và bỏ cuộc. Bình an mà Chúa Giêsu mang đến cho mọi người không phải thành quả của hành động áp đảo, trong đó kẻ có quyền và có phương tiện thì thắng, còn người thấp cổ bé miệng phải đành chấp nhận.   

Bình an mà Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại đó là kết quả của sự cảm thông, là thành quả của lời hòa giải, là nguyên nhân của ơn tha thứ, là tột đỉnh của cuộc sống quên mình, của thái độ khiêm tốn phục vụ và hy sinh mạng sống vì con người.

5/ Chúng ta thường nói với nhau: “lời nói phải đi đôi với việc làm”. Nếu như ngày đầu năm mới chúng ta cầu chúc cho nhau được ơn bình an, thì chúng ta phải là người kiến tạo sự bình an. Ơn bình an mà chúng ta có được khi đời sống chúng ta phải xây dựng trên đời sống Đức Giêsu Kitô. Bởi vì mọi hoạt động tích cực của con người đều phải bắt nguồn từ Đức Kitô. Nếu chúng ta không bám chặt cuộc đời trong Đức Kitô, thì khó có thể chúng ta trở nên người lữ hành của bòa bình.

Một khi chúng ta biết sống khắng khít với Đức Kitô, lúc này chúng ta sẽ bị thôi thúc mình phải làm gì để đem bình an cho lương tâm, cho mọi người trong gia đình, cho anh chị em trong xứ đạo, cho dân tộc trên Đất nước, cho tất cả mọi người trên toàn Thế giới này.

6/ Đức Maria, Mẹ Đức của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người mà chúng ta mừng lễ hôm nay, trên bình diện tự nhiên thì Mẹ Maria là sứ giả mang ơn Hòa Bình của Chúa Cha đến với nhân loại. Vì vậy Mẹ cũng được gọi là người trao ban Bình An cho Thế giới. Mẹ Maria đã trở nên người đem Bình An đến với muôn người, khi đời sống Mẹ đã nên một với Đấng là chính sự Bình An. Máu huyết của Đấng là Bình An cũng là máu huyết của Mẹ. Sự sống của Đấng là ơn Bình An cũng là sự sống mà Mẹ đã trao ban cho Ngài.

Chúng ta cùng noi theo mẫu gương đời sống của Mẹ Maria, hãy cố gắng nên một với Chúa, hãy cố gắng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Nhờ đó chúng ta mới thực sự trở nên người lữ hnh rắc gieo hòa bình trong môi trường chúng ta đang sống.

Như vậy để trở nên sứ giả của Bình An, điều quan trọng chúng ta phải nên một với Đấng có tên gọi là Hòa Bình.
Lạy Đức Maria là Mẹ Thin Cha  xin Mẹ nâng đỡ chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh