Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Sự hoán cải đích thực mà Mùa Chay đòi hỏi nơi chúng ta, là dành cho Chúa một chỗ nhất trong đời sống chúng ta, xua đuổi ma quỉ ra khỏi tâm hồn, sống dưới sự hiện diện của Chúa

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B


NGÀY 21/02/2021



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 1: 12-15)

12 Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Suy niệm
 

Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc thử sức giữa Chúa Giêsu và ma quỉ. Tác giả Marcô không nói đến nội dung cuộc thử sức, nhưng chúng ta có thể nhận thấy Satan dùng mưu mô để dụ dỗ Chúa rao giảng một Tin Mừng dễ dãi dựa vào của cải vật chất và sự phô trương sức mạnh, chứ không bằng đường lối quyết liệt qua đau khổ và và cái chết trên thập giá, nghĩa là bằng cách không thực thi chương trình của Thiên Chúa. Chính đây cũng là điều các Tông đồ sẽ bị thử thách cho đến tận thế. Nhưng bài học thần diệu để đối phó vẫn là bài học Chúa Giêsu đã từng dạy: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ. Tinh thần thì mau mắn, nhưng xác thịt lại yếu đuối”.

Thái độ không thi hành thánh ý Thiên Chúa luôn là nguy cơ lớn lao nhất, bởi vì nguồn gốc của xáo trộn, hận thù, tội lỗi là do sự kiêu hãnh, tự tôn của con người. Để thắng vượt cám dỗ, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng như Ngài đã sống bốn mươi ngày đêm nơi sa mạc trong sự kết hợp thâm tình với Chúa Cha. Biết dành thì giờ để sống trong suy niệm và cầu nguyện là điều kiện để hoán cải tâm hồn và hướng về với Chúa.

Lời rao giảng đầu tiên của Chúa là: “Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng”. Sự hoán cải đích thực mà Mùa Chay đòi hỏi nơi chúng ta, là dành cho Chúa một chỗ nhất trong đời sống chúng ta, xua đuổi ma quỉ ra khỏi tâm hồn, sống dưới sự hiện diện của Chúa, và luôn kết hợp mật thiết với Ngài để có thể thi hành trọn vẹn thánh ý Ngài trong đời sống chúng ta.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường