Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 17: 1-9: Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A
 

NGÀY 12/03/2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 17: 1-9)

1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! "6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ! "8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."
 
SUY NIỆM

Mùa chay thuộc về mùa cải hoá tâm hồn con người. Tất cả lời mời gọi của Tin mừng ngay từ thứ tư lễ tro đến chiều thứ năm trước lễ tiệc ly, diễn tả đậm nét hình ảnh tội lỗi nặng nề phá huỷ lương tâm và linh hồn con người là kinh khủng làm sao?

Chúa nhật II MC này lại mở ra chân trời hy vọng khi Tin mừng tiến cử  nhiều huyền nhiệm chứa đựng tiên thiên về ngày Chúa phục sinh sau cái chết. Chúa biến đổi hình dạng trước mặt các nhân chứng Cựu ước: Môisê – Êlia và cả nhân chứng Tân ước: Phêrô, Giacôbê và Gioan và mạc khải thần tính của Ngài cho chúng ta: “Đây là con yêu dấu của ta, hãy vâng nghe lời Người”. Sự thật của sự thật là đây. Chẳng ai thây đổi được; vĩnh viễn không ai lật ngược được.

Niềm tin tạo nên mầu nhiệm, nên gọi mầu nhiệm đức tin. Đó là cách chúng ta cảm nhận về đời sống đức tin của các vị thánh trong Giáo hội. Các vị thời Cựu ước, thời Abraham, ông được phong tước là tổ phụ của những kẻ tin. Bản thân ông nhờ tin vào Thiên Chúa, mà trở nên vĩ đại nhất với dân Do thái. Tiếp đến, Môisê cũng trở nên vị lãnh đạo toàn diện nhất khi đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa. Bản thân ông từ một người ăn nói không lưu loát trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất với dân Do thái cho đến bây giờ. Riêng Êlia, ông được xem là tiên tri lớn và có tầm ảnh hưởng đến nền luân lý của Dân Chúa trong bối cảnh dân Chúa tháo chạy và sống buông tuồng theo văn hoá đa thần, tôn thờ ngẫu tượng, niềm tin lung lay đến tột cùng, thì chính ông đã can đảm để trở nên người kiến tạo niềm tin cho dân tộc ông. Trong Tân ước, các vị Phêrô, Giacôbê và Gioan, các ông đều thuộc người bình dân, học thức chẳng bao nhiêu, nhưng các ông thành danh, thành đại tông đồ vì tin Chúa vô điều kiện và chỉ sống và làm theo những gì Chúa Giêsu truyền cho. Vậy chúng ta nghĩ tất cả khởi đầu cần có niềm tin không?

Niềm tin đưa đến tình yêu vô vị lợi

Chúa Giêsu minh chứng tình yêu của Ngài với nhân loại bằng cái chết trên thập giá. Cái chết này thoả mãn dục vọng của con người tà tâm, nhưng là một thất vọng lớn với những người tin Ngài thời ấy. Chúa Giêsu hẳn biết những kẻ độc ác sẽ vui mừng thế nào khi thấy Ngài thất bại, nhưng Ngài cũng biết rõ họ sẽ sợ hãi thế nào khi hay tin Ngài sống lại? Niềm tin đưa đến tình yêu, mà tình yêu mạnh hơn sự chết. Thiên Chúa là tình yêu, nên chẳng sự chết nào có thể làm chủ được Ngài. Đó là lý do tại sao mùa chay của người công giáo kéo dài đến 40 ngày. Thời gian này đủ để chúng ta kiến tạo lại đời sống đức tin không?

Tình yêu mạnh hơn sự chết

Tình yêu biến con người trở nên khôn ngoan hơn trong đời sống và trong sự chọn lựa của mình, chứ không phải khôn ngoan theo kiểu người đời? Tình yêu của Chúa Giêsu mạnh hơn tất cả để có khả năng chiến thắng Satan, chiến thắng sự chết, đó là điều khiến những ai không có niềm tin này cảm thấy nực cười và tỏ ra bất phục. Nhưng không sao cả!!!

Dù hiện tại, xem ra những chủ thuyết hay quyền lực của sự chết có phần nổi dậy trên con người, nhưng chúng ta cũng sẽ dần thấy đâu là chỗ Chúa Giêsu hiện diện để chiến thắng tất cả. Ngày nay, người ta lại tham sống sợ chết, chứ không phải chết để được sống. Vì tham nên thâm. Thâm từ trong tâm thâm ra gia thịt nên người ta tự bảo vệ mình bằng cách phải diệt trừ hậu hoạ, diệt trừ các thế lực đối kháng.

Thật giống thời Chúa Giêsu làm sao? Nhưng Chúa Giêsu vẫn chiến thắng nhân loại theo cách riêng của mình, để tạo nên một tôn giáo có tầm vốc hoàn vũ như hôm nay.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường