Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 2-10: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện “y phục của Ngài trở nên rực rỡ, trắng tinh” (Mc 9,3). Đây là sự kiện Chúa Giêsu tỏ trước cho các môn đệ thấy vinh quang phục sinh của Chúa sau này...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A
 

NGÀY 25/02/2018

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 9: 2-10)

2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”.6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”.8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện “y phục của Ngài trở nên rực rỡ, trắng tinh” (Mc 9,3). Đây là sự kiện Chúa Giêsu tỏ trước cho các môn đệ thấy vinh quang phục sinh của Chúa sau này. Qua việc Chúa biến hình trên núi, Chúa còn dạy các Tông tồ bài học là Chúa sẽ đạt đến vinh quang, nhưng trước đó thì Chúa phải trải qua thử thách là: “phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,32).

Các môn đệ khi nhìn thấy vinh quang Chúa, Phêrô đại diện cho hai anh em còn lại muốn xin Chúa dựng ba lều, một cho Chúa, một cho Môsê và một cho Êlia. Qua sự việc này, các môn đệ rất muốn tận hưởng vinh quang phục sinh của Chúa luôn mãi, nhờ đó mà các ông sẽ được chìm ngập trong hạnh phúc với Chúa.

Những gì mà các môn đệ xin thì Chúa sẽ ban, nhưng với điều kiện trước khi các ông được hưởng trọn vẹn vinh quang của Thiên Chúa thì Chúa muốn các ông phải xuống núi để sống đức tin vào mầu nhiệm Phục sinh. Nghĩa là Chúa muốn các môn đệ phải đồng hành với Chúa trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng; phải có những quan niệm về ơn cứu độ được thực hiện như Chúa; phải biết từ bỏ ý riêng để biết vâng phục ý Chúa Cha như Chúa; phải biết từ bỏ mình mà vác thập giá theo Chúa; phải cùng chịu đóng đinh và cùng chết như Chúa. Nếu các môn đệ biết chấp nhận cách sống đức tin như thế, các ngài sẽ nhìn thấy và được đón nhận vinh quang phục sinh như Chúa.

Mùa Chay là thời gian dẫn đưa chúng ta đến mục đích cuối cùng của kiếp người, là được hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô Phục Sinh. Chúng ta sẽ được phục sinh trong Chúa khi chúng ta biết tận dụng mỗi giây phút hiện tại của Mùa Chay để thực hành đức tin bằng đời sống từ bỏ: từ bỏ ý riêng để theo sự hướng dẫn của lời Chúa, từ bỏ những ham muốn bất chính để ao ước sống đời ngay chính, từ bỏ thái độ ích kỷ hẹp hòi để biết sống quảng đại với tha nhân, từ bỏ thời gian vô ích để biết làm giàu đời sống thiêng liêng cho bản thân bằng thời gian hữu ích trong kinh nguyện.

Có như thế, đức tin của chúng ta sẽ trở nên phong phú và ý nghĩa. Và cũng chính đức tin vững mạnh này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta được chìm ngập trong vinh quang của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cũng nâng đỡ chúng con trong cách sống đức tin hằng ngày. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường