Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - Lm .Alfonso

Tin mừng Mc 9: 2-10:  Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê, và Gioan được chứng kiến cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Tabor để đức tin của các ông được củng cố, trở nên như kiềng ba chân, mà sau này, chính các ông sẽ giúp cho các đồng môn thực thi lệnh truyền của Thầy mình, vác thập giá mình để theo Thầy

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B
 

 

Bài Ðọc I: St 22,1-2.9a.10-13.15-18

"Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ, con đây". Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi".

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông thưa lại: "Dạ, con đây". Người nói: "Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: "Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta". Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 115,10 và 15.16-17.18-19

Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (Tv 114,9).

Xướng: Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: "Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!" Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.

Xướng: Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.

Xướng: Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-rusalem hỡi!.

Bài Ðọc II: Rm 8,31b-34

"Thiên Chúa không dung tha chính Con mình".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta? Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 17,5

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

Phúc Âm: Mc 9:1-9

"Ðây là Con Ta rất yêu dấu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môisen hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?" Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM

Khi xem các kênh truyền hình, có lúc chúng ta bắt gặp mục quảng cáo về một loại xà bông, một chất tẩy rửa, đánh bay mọi vết bẩn tới 99,9%, đem lại sự sáng bóng như mới v.v.. Thế nhưng để làm sáng tâm hồn một con người thì chất tẩy nào đây?

Bài đọc thứ I trích sách Sáng Thế kể cho chúng ta một thử thách mà Thiên Chúa đem đến cho Apraham thật chằng dễ chịu chút nào, và độc giả thính giả khó mà chấp nhận được lòng tin của vị tổ phụ như thế. Thiên Chúa hứa ban cho ông Apraham một dòng dõi đông đúc, trong khi thực tế, vợ chồng ông già yếu mà không có con cái nối dòng. Đã vậy, khi có được mụn con trai duy nhất, đứa con cầu con khẩn là Isaác mà ông hết lòng yêu mến, thì Ngài lại biểu đem lên núi để hiến tế. Apraham buồn lắm nhưng ông vẫn tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa sẽ có cách của Ngài, nên đã làm theo mà không do dự. Tâm hồn được khai sáng nhờ lòng tin không do dự của Ápraham vào Thiên Chúa giúp ông trở nên tổ phụ của mọi dân tộc, là Cha của những kẻ tin.

Đó cũng chính là hình ảnh tiên trưng cho Người Con Một mà Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng Ngài đã trao ban để làm của lễ đền tội cho hết thảy mọi người. Người Con yêu dấu của Thiên Chúa đã tin tưởng hoàn toàn vào chương trình cứu chuộc của Cha mình. Chương trình ấy được chứng thực bởi hai nhân vật vĩ đại trong Cựu ước là Môisen tượng trưng cho “Lề luật”, vàÊlia tượng trưng cho “các tiên tri” loan báo Lời Chúa mà dân Israel coi là hai cột trụ vững chắc, qua đó Thiên Chúa không thất tín bao giờ. Trên núi Tabor này, những môn đệ thân tín được chứng kiến cảnh tượng hai vị hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu, để minh chứng Người là Đấng phải đến.

Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê, và Gioan được chứng kiến cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Tabor để đức tin của các ông được củng cố, trở nên như kiềng ba chân, mà sau này, chính các ông sẽ giúp cho các đồng môn thực thi lệnh truyền của Thầy mình, vác thập giá mình để theo Thầy, có bước vào khổ nạn mới có thể tiến tới phục sinh. Có thể nói, ba môn đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu được coi là những người vào sanh ra tử với  Người, là những người được khai sáng tâm hồn trước tiên để trong những giây phút quan trọng và quyết định, các ông vững tin và giúp cho các anh em khác cũng tin.

Câu chuyện về một vị vua triệu tập các cận thần. Vua đưa cho quan Tể Tướng một viên ngọc trai lóng lánh và hỏi :

– Ông hãy nói viên ngọc này đáng giá bao nhiêu ?

– Muôn tâu, nó đáng giá còn hơn số lượng vàng khối mà 100 con lừa có thể chở.

– Ông hãy đẫp vỡ nó ra !

– Muôn tâu Bệ Hạ, làm sao hạ thần có thể phung phá một báu vật như thế ạ !

Nhà vua thưởng cho quan Tể Tướng một chiếc áo danh dự và lấy lại viên ngọc.

Kế đó vua đưa viên ngọc cho quan Thị Vệ, cũng hỏi :

– Theo ông, nó đáng giá bao nhiêu ?

– Bằng nửa vương quốc.

– Hãy đập vỡ nó ra !

– Đập vỡ viên ngọc này ư? Muôn tâu Bệ Hạ, tay thần không thể nào làm được việc đó.

Nhà vua cũng thưởng cho ông này một chiếc áo danh dự, lại còn tăng lương cho ông.

Sau cùng nhà vua đưa viên ngọc cho một chàng lính:

– Ngươi có biết viên ngọc này đẹp đến mức nào không ?

– Muôn tâu, đẹp không thể nói được.

– Hãy đập nát nó đi.

Lập tức chàng lính ấy hai viên đá đập vỡ viên ngọc ra và nghiền nó thành bụi. Quần thần thét lên sợ hãi vì sự táo bạo của chàng lính. Họ hỏi :

– Tại sao nhà ngươi dám làm thế chứ ?

Chàng lính bình tỉnh đáp :

– Lệnh của Hoàng Thượng đáng giá hơn bất kỳ viên ngọc quý nào. Tôi tôn kính Hoàng Thượng chứ không tôn kính viên ngọc.

Nhà vua khen ngợi thái độ của chàng lính và thưởng chàng trọng hậu hơn cả hai vị quan kia.

Câu chuyện giúp chúng ta hiểu tại sao khi Đức Giêsu biến hình, tiếng Chúa Cha từ trời đã phán : “Đây là Con Ta yêu dấu. Hãy vâng lời Ngài”.

Lạy Chúa, trên đỉnh Tabor, các môn đệ được chứng kiến Thầy mình biến hình, để các ông vững tin mà vác thập giá theo Con Chúa lên đồi Golgotha. Xin cho mỗi người chúng con cũng được khai sáng tâm hồn, biết vâng nghe Lời Con của Chúa để trong mọi phút giây của cuộc đời, chúng con luôn vững tin đón nhận thập giá Chúa trao, nhờ đó Chúa biến thập giá ấy thành thánh giá cứu độ cho đời chúng con. Amen.

 

Lm . Alfonso