Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay C - Lm. Alfonso

Tin mừng Lc 9: 28-36: Nếu lúc nào đó trong cuộc sống, sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa xem ra là một thập giá nặng nề, chúng ta hãy học nơi mẫu gương tổ phụ Abraham, ngài đã hoàn toàn đặt lòng tin tưởng vào Chúa hoàn toàn.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C
 

NGÀY 17/03/2019Tin Mừng Lc 9: 28-36

 (St 15,5-12.17-18; Pl 3,17- 4,1; Lc 9,28-36)
 

Bài đọc 1: St 15, 5-12. 17-18

"Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: "Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao". Rồi Chúa nói tiếp: "Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế". Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.

Và Chúa lại nói: "Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp". Abram thưa rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?" Chúa đáp: "Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non". Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông.

Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: "Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai Cập cho đến sông Euphrát".
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 26,1.7-8a.8b-9abc.13-14


Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a)

Xướng: Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Xướng: Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: "Hãy tìm ra mắt Ta".

Xướng: Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là Ðấng phù trợ, xin đừng hất hủi con. 

Xướng: Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! 

Bài Ðọc II: Pl 3,17-4,1

"Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người".

Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.

Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.
Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 17, 5

Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,28b-36)

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môisen và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

Những nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh rằng vẻ bề ngoài có thể là yếu tố giúp người khác đánh giá tính cách và mức độ đáng tin cậy của bạn.

Thực ra ông bà ta cũng nhìn nhận “Trông mặt mà bắt hình dong”, khuôn mặt có nhiều khả năng là sự định giá của người khác dành cho bạn chỉ sau vài giây gặp gỡ. Ai cũng muốn mình có khuôn mặt tươi sáng, khả ái. Và người ta sẵn sàng chi nhiều tiền thẩm mỹ cho khuôn mặt mình, đặt mua nhiều loại sữa rửa mặt làm trắng da… chỉ vì muốn người khác có cái nhìn tốt đẹp về họ. Thế nhưng, khuôn mặt cũng phản ánh nét đẹp đời sống nội tâm của con người mà chúng ta cần nhắm tới.

Trong trang Tin Mừng Chúa Nhật thứ II Mùa Chay năm C hôm nay, Hội thánh mời chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt ngời sáng của Chúa Giêsu trên núi Tabor khi Người biến hình. Chỉ mình thánh Luca nói rõ chi tiết Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Kết quả của lời cầu nguyện đó là: "Ðang khi Ngài cầu nguyện, thì khuôn mặt Ngài biến đổi". Việc gặp gỡ Thiên Chúa làm biến đổi con người, biến đổi từ nội tâm đến thân xác, khuôn mặt, thậm chí "y phục Ngài nên trắng ngời".

Và rồi khi chứng kiến việc biến hình của Chúa Giêsu, có sự hiện ra của Môisen và Êlia, các môn đệ lúc này chỉ muốn ở mãi trên núi để tận hưởng vinh quang hiển dung. Họ xin sẵn sàng làm ba lều cho Chúa Giêsu Thầy mình, cho Môisen là người đại diện cho Lề Luật và cho Êlia đại diện cho người loan báo lời ngôn sứ của Thiên Chúa.

Lúc này đây, Chúa Giêsu đang ở trong một khúc quanh quan trọng của sứ mạng Chúa Cha trao phó. Điều tất yếu của sứ mạng cứu chuộc nhân loại không thể nào thiếu chặng đường thập giá. Trước đó, Chúa Giêsu đã loan báo cho các tông đồ về cuộc khổ nạn sắp tới và việc Người sẽ chịu chết. Người hoàn toàn ý thức mình đang tiến về cái chết được biểu hiện bằng việc tiến về Giêrusalem. Người không phải là một thủ lãnh giải phóng chính trị oai phong hiển hách mà người đương thời mơ tưởng, nhưng là Đấng Messia, Người Tôi Trung chịu đau khổ. Và để đáp trả lời vâng phục đầy tự nguyện vì tình yêu của Con, Chúa Cha mặc cho Người Con ánh sáng và vinh quang trên núi cao, một hình ảnh tiên báo hoa trái của cuộc khổ nạn sẽ dẫn Người đến sự phục sinh. Có ba môn đệ thân tín là Phêrô, Gioan và Giacôbê được chiêm ngưỡng việc tỏ mình của “Người Con Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha” để các ông được động viên tinh thần khỏi sa sút, thất vọng với những gì sẽ diễn ra trong đêm Vườn Dầu.

Trong đời sống nhân loại, ai mà không muốn mình được vinh quang, an nhàn, mãn nguyện và hạnh phúc. Chẳng ai dạy gì tìm kiếm khổ cực truân chuyên. Nhưng những nhà tu đức đã dạy các Kitô hữu rằng con đường Chúa đi không thể nào thiếu vắng thập giá. Vì thế, các Kitô hữu của Chúa cũng cần phải được thập giá thanh luyện, như “lửa thử vàng” vậy.

Nếu lúc nào đó trong cuộc sống, sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa xem ra là một thập giá nặng nề, chúng ta hãy học nơi mẫu gương tổ phụ Abraham, ngài đã hoàn toàn đặt lòng tin tưởng vào Chúa hoàn toàn. Ngay chính lúc tuyệt vọng khiến không còn lý do để tin tưởng, nhưng nhờ có đức tin vững mạnh, Abraham đã được toại nguyện như lời Chúa hứa. Và cao cả hơn, nhìn lên gương vâng phục của Thầy Chí Thánh trên thập giá, chúng ta sẽ được ủi an vì Chúa Giêsu sẽ biến thập giá khổ nạn thành Thánh giá cứu đời. Chính khi chịu treo như một kẻ tử tội bị chế nhạo thì lúc đó Người được vinh thắng vì Chúa Cha sẽ phục sinh Con Ngài trong ánh sáng và vinh quang. 

Vậy phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin của mình vào Chúa Kitô để biết biến đổi đời sống mình: những tính mê nết xấu, những lời gièm pha châm chọc, việc thiếu sống công bằng, sự thiếu sót trong các mối tương quan... Sẽ có những lúc Thiên Chúa ban cho chúng ta niếm chút vinh quang như một chớp sáng mau qua để an ủi đời sống thiêng liêng, vừa sáng đủ để củng cố cho đức tin, vừa ngắn ngủi để khỏi xâm phạm tự do đáp lại. Nhờ đó mà chúng ta luôn sống trong hy vọng cần phải hoán cải đời sống mình mỗi ngày để cũng xứng đáng được Chúa gọi là “con yêu dấu”. Khi chúng ta sắt son trong đức tin, muốn nên sống tốt và chân thành thay đổi, Chúa sẽ ban cho chúng ta hoa quả của lòng tin là một cuộc sống của người con Chúa.

Lạy Chúa, con cũng sẽ được gọi là “Con yêu dấu” của Chúa chỉ khi con biết sống và đi con đường như Chúa Giêsu, Con Dấu Ái của Ngài, con đường thập giá đi đến vinh quang. Xin cho con đừng mỏi mệt mà nản lòng và cần luôn ý thức rằng “Nếu con tìm Chúa Giêsu mà không với Thánh giá thì con chỉ gặp được thập giá mà không có Chúa Giêsu”. Amen.

Lm. Alfonso