Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 3: 1-12 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 3: 1-12)

1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng:2 "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông.6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."

SUY NIỆM

 

Gioan Tẩy Giả xuất hiện, là dấu chỉ cho niềm hy vọng về ngày cứu độ. Thực ra, trải dài theo dòng lịch sử, Gioan hay các ngôn sứ khác đã từng xuất hiện, thông điệp chung mà họ mang đến cũng đều mời gọi dân Chúa quay về với lối đường của Chúa và tiên báo về ngày mà nước Chúa đến gần.

Thông điệp của Gioan lúc này cấp bách hơn, cách sống của ông cũng lôi cuốn và đánh động nhiều người Do Thái. Niềm hy vọng nước Thiên Chúa không chỉ là một hướng vọng lên và tiếp tục chờ đợi, mà thực ra nó nằm ngay bên, vì Gioan là người đã ứng nghiệm lời Isaia loan báo trước, ông là người đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Cuộc sám hối của những người Do Thái sau khi nghe Gioan kêu gọi “hãy sửa đường Chúa” gợi nhớ cho chúng ta nhiều cuộc sám hối trong lịch sử dân riêng, với lời kêu gọi của Môsê, của Êlia, của Giêrêmia hay Isaia trong quá khứ, để tránh sự trừng phạt và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cái khác của cuộc sám hối lần này đó là không nhấn mạnh đến sự trừng phạt, mặc dù Gioan cũng có nói đến, khi ông nói: Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham… Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa… Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”. Không nhấn mạnh đến sự trừng phạt, mà ngược lại loan báo về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Đây là dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót, chứ không đơn thuần là sự trừng phạt. Ngày Đấng Cứu Thế xuất hiện, và sắp xảy ra đây là ngày mà Thiên Chúa ban bố lòng thương xót của Ngài.

Nhiều người đã tìm đến để mục kích bằng được cách sống của Gioan và lời rao giảng của ông. Cách sống của ông thật giản dị, và lời rao giảng của ông cũng đầy mạnh mẽ nhưng chất chứa nhiều hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân. Lối sống giản dị của Gioan như dẫn ta về tình trạnh nguyên thuỷ của nguyên tổ khi chưa phạm tội: ăn châu chấu, uống mật ông rừng, mặc áo lông, thắt dây lưng bằng da, v.v. Lối sống ấy thuyết phục dân chúng hơn những lời rao giảng của giới kinh sư. Điều ngạc nhiên là cả giới kinh sư cũng tìm đến với Gioan để nghe lời ông giảng. Phải chăng cách sống của Gioan đã thuyết phục họ hơn!

Đã đến thời mà chúng ta phải chỉnh đốn lại cuộc sống chúng ta. Đó là sửa lại đường sống chúng ta cho ngay thẳng. Đã đến thời chúng ta coi lại cách sống của chúng ta, cách sống thuyết phục hơn muôn lời nói. Hãy nghe thật kỹ và nhìn thật sâu vào đời sống của chúng ta để sửa đổi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tình yêu. Chúa muốn chúng con nên trọn lành. Chúa muốn chúng con được hưởng ơn cứu độ. Xin cho chúng con biết sửa lại đường lối sống của chúng con cho ngay ngắn, đường hoàng, phù hợp với giáo huấn của Chúa. Amen. 

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường