Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 3: 1-12: Gioan xuất hiện với nhiều hiện tượng lạ củng cố niềm tin vào Đấng Mesia của người Do Thái. Và quả thật, Gioan hiện diện không như là một tư tế giống Giacaria...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A

Tin mừng Mt 3: 1-12

 
1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng:2 "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông.6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."

SUY NIỆM

Sống dưới ách nô lệ của đế quốc Roma, dân Israel ngày đêm mong chờ Đấng giải phóng xuất hiện theo như lời các tiên tri đã nói. Sự trông chờ đó không là một hiện tượng tâm lý, nhưng nó đã trở thành niềm tin được chuyển giao từ thế này sang thế khác. Quả thật, Dân Do Thái luôn xác tín rằng, sẽ có một Đấng Messia xuất hiện, đó chính là Đấng Thiên sai, Đấng được Thiên Chúa xức dầu và si đến trần gian để dẫn đưa dân tộc Do Thái và toàn thể nhân loại bước vào một thời đại hoàng kim, trong đó một nền công lý toàn hảo và một hoà bình viên mãn sẽ được thực hiện do chính Đấng Thiên Sai thực hiện. Người là vị vua thuộc dòng tộc David và sẽ tiếp nối công việc của vua David, tổ tiên Người. Có nghĩa là Người sẽ khôi phục lại sự cường thịnh của vương quốc Israel, và sẽ làm cho muôn dân trên toàn cõi địa cầu được thái bình, không còn chiến tranh, không còn cảnh lưu đầy tủi nhục, các nước sẽ cầu thân với nhau.

Gioan xuất hiện với nhiều hiện tượng lạ củng cố niềm tin vào Đấng Mesia của người Do Thái. Và quả thật, Gioan hiện diện không như là một tư tế giống Giacaria, bố của Gioan , nhưng như một vị ngôn sứ, tức người được Thiên Chúa chọn và sai đến với dân để loan báo việc Chúa thực hiện điều đã hứa. Gioan đã chuẩn bị cho sứ vụ của mình một cách rất chỉnh chu, ông đã vào trong sa mạc để giữ cho tâm hồn của mình được bình an không bị xao động bởi những áp lực của xã hội, để trí lòng được tinh trong không bị chi phối bởi những tư tưởng về đường lối giải phóng. Ông chỉ ăn châu chấu và uống mật ong rừng là để cho mình hoàn toàn được tự do, không bị lôi kéo nghiêng bên hữu hay bên tả, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa, ở trong tay Chúa và chỉ loan báo điều Chúa chỉ dạy.

Bởi vậy khi thi hành sứ vụ ông đã gởi đi một thông điệp đáp ứng sự trông chờ của xã hội đương thời: loan báo về sự xuất hiện của Đấng Messia, nhưng sự xuất hiện này không theo cách nghĩ tưởng của con người: một Đấng giải phóng uy hùng trong áo giáp vũ khí trên lưng con ngựa chiến oai phong, với một đạo bình hùng hậu để đánh nam dẹp bắc, trái lại thông điệp chỉ là một lời mời gọi sám hối: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Con đường của Đấng Mesia đi qua không phải là những ngã đường dẫn về thành thánh Giêrusalem, nhưng là những con đường do chính từng người chuẩn bị, được hình thành qua việc sám hối: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi, đó là những con đường dẫn về Nước Trời.

Đó cũng chính là tâm tình mà Giáo Hội muốn nói tới để mời gọi con cái của mình thực thi trong Mùa Vọng này: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Thật vậy, Giáo Hội luôn ý thức về sự hiện hữu của mình chính là một cộng đoàn của Đức tin, điều đó cũng có nghĩa Giáo Hội là một cộng đoàn của niềm hy vọng. Đức Benêđictô XVI đã nói: “Chúng ta thấy một yếu tố đặc thù của các Kitô hữu, đó là họ có tương lai, không phải là họ biết tường tận chi tiết về những gì họ đang chờ đợi mình, nhưng họ biết cách tổng quát là cuộc sống của họ không kết thúc trong hư không. Khi tương lai được bảo đảm như một thực tại tích cực thì lúc đó hiện tại trở nên có thể sống được”. Vì thế Giáo Hội luôn nhắc nhở con cái của mình ý thức về niềm hy vọng mà mọi Kitô hữu đang hướng tới: sự sống đời đời trong Vương quốc Thiên Chúa.

Sống niềm hy vọng này, cũng có nghĩa là ý thực những thực tại trần gian không là điểm dừng của cuộc sống, chúng ta không hy vọng vào một lợi lộc trần thế, sự giàu sang hay danh vọng vọng ở nơi cộng đoàn đức tin mà chúng ta là một thành phần. Thật vậy, niềm hy vọng của chúng ta chính là Thiên Chúa, bởi chỉ có Ngài mới trao tặng cho chúng ta sự sống đích thật, nói như thánh Gioan: “sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến, là Đức Giêsu Kitô”(Ga 17, 3). “Và khi chúng ta ở trong tương quan với Đấng bất tử, Đấng chính là sự sống mà Tình yêu, thì chúng ta ở trong sự sống” (Thông điẹp Spe salvi). Đó chính là niềm hy vọng của chúng ta.

Để được ở trong mối tương quan này hầu đạt tới niềm hy vọng của chúng ta, không gì hơn là chúng ta thực thi điều mà Gioan Tẩy giả đã loan báo:Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Đó chính là con đường của yêu thương, con đường của sự vị tha và lòng bao dung, con đường của một trái tim tràn đầy  thương xót. Vì thế, sống tâm tình mùa vọng chính là loại bỏ một thái độ vô cảm, một lối sống hưởng thụ ích kỷ, và một trái tim hẹp hòi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống trọn niềm hy vọng của chúng con qua việc chúng con can đảm vượt qua được một lối sống ích kỷ để chúng con biết hướng đến tha nhân, nhờ đó chúng con kiến tạo được một con đương hoà bình dẫn đến Nước Trời. Amen

Lm Antôn Hà Văn Minh