Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1, 1-8: Gioan là tiếng kêu trong hoang địa. Con người đặc biệt này không sống trong cộng đoàn của ông hay với gia đình ông mà sống trong hoang địa. Ông thuộc về Chúa và ông loan báo những gì Chúa muốn...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B


NGƯỜI KITÔ HỮU LOAN BÁO NIỀM HY VỌNG


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 1: 1-8)

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.5 Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần".


Suy niệm


Tâm tình của Mùa Vọng tiếp tục mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn, canh tân bản thân và biến đổi đời sống, để đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Trong thời gian quý báu này, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm nhiều sứ điệp quan trọng của lịch sử cứu độ. Gioan là nhân vật quan trọng mà Giáo Hội muốn chúng ta hướng về hôm nay.

Gioan là tiếng kêu trong hoang địa. Con người đặc biệt này không sống trong cộng đoàn của ông hay với gia đình ông mà sống trong hoang địa. Ông thuộc về Chúa và ông loan báo những gì Chúa muốn. Ông xuất hiện với giáng vẻ bên ngoài có phần khác người: Mặc áo lông lạc đà, thắt dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng; tâm hồn ông cưu mang những sứ điệp mới lạ, đầy sự lôi cuốn và gây cảm giác tò mò, thắc mắc cho nhiều người mộ đạo. Ông cất tiếng nói: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa”, lời giới thiệu nơi đến của mình rất hợp lý và thú vị. “Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”, lời này ngay lập tức có hiệu lực, v.v. Vì sao? Vì nó là sự thật. Ông rao giảng về “Đấng là đường, là sự thật và là sự sống” sẽ đến, nên ông không nói vì mình mà nói vì Đấng đã sai mình, nhất là ông chỉ là tiếng kêu thôi, còn lời chứa đựng trong tiếng thì đã ở lại trong mỗi tâm hồn nghe nó. Chính lời đó khiến người ta biến đổi và muốn sám hối. Người ta tin ông trọn vẹn, đến nỗi ai cũng nghĩ ông là Đấng Messia. Nhưng ông can đảm từ chối mà rằng: “Có Đấng đến sau tôi, nhưng có trước tôi, mà tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. Tuy chưa xuất hiện, nhưng Đấng đến sau Gioan lại là Đấng quyết định sự thành-bại Gioan. Gioan làm phép rửa chỉ bằng nước, nhưng Đấng đến sau ấy lại làm phép rửa bằng Thánh Thần. Phải chăng niềm tin và sự thật nơi Gioan nên được hiện tại hoá trong đời sống chúng ta hôm nay. Sự thật là gì?

Sự thật là chúng ta cần canh tân đời sống, cải hoá nội tâm, để từ đó, chúng ta biết sống sự thật, tôn trọng sự thật và loan báo sự thật.

Xin thanh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cùng Chúa để chúng con biết bắt chước ngài trong việc chuẩn bị đón Chúa đến trong tâm hồn mình cách thánh thiện. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường