Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1, 1-8:  Sống tâm tình Mùa Vọng là chúng ta được lắng nghe lời Thiên Chúa sai các vị tiên tri để chuyển đến dân lời mời gọi hoán cải, bằng việc "hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 1: 1-8)

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.5 Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần".


Suy niệm


Khi chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này, Thiên Chúa đã hoạch định cho mỗi người một con đường khác nhau, nhưng tất cả con đường đều được mời gọi hướng về một điểm đến mà Thiên Chúa là cùng đích. Và hành trang mà Chúa ban cho chúng ta bước đi trên con đường ấy chính là một bản tính “nhân chi sơ, tính bổn thiện” để luôn hướng về Thiên Chúa là “chân-thiện-mỹ”. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta bỏ quên hành trang Chúa ban, để rồi lại trang bị cho mình những tính hư nết xấu, khiến cho đường chúng ta bước đi trở nên quanh co vì chúng ta cứ loay hoay mãi với những sự tham mê thế gian phù phiếm.

Chính vì thế, sống tâm tình Mùa Vọng là chúng ta được lắng nghe lời Thiên Chúa sai các vị tiên tri để chuyển đến dân lời mời gọi hoán cải, bằng việc "hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng". Với một sự sám hối ngay từ trong lòng mình, chúng ta tập sống trong sự dẫn dắt của Thần Khí Thiên Chúa hướng chúng ta về sự lành thánh. Nhờ đó mà chúng ta mới có hy vọng về sự sống vĩnh cửu. 

Xin Chúa Thánh Thần hun đúc đời sống chúng ta, để nhờ những hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, khiêm tốn, hiền hòa, tiết độ mà chúng ta có được hành trang bước đi hướng về chân-thiện- mỹ là chính Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường