Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20:19-31: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Xin cho lời chúc phúc của Chúa hoán cải tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi các thừa tác viên thánh, nơi các bí tích và qua các dấu chỉ của cuộc sống.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH A

NGÀY 19-04-2020
 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 20:19-31)

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

SUY NIỆM


Sau khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chôn táng, các môn đệ Chúa luôn sống trong tâm trạng lo sợ và hoảng loạn: người Do Thái đã giết thầy mình, thì sẽ đến lúc họ cũng sẽ giết mình. Vì thế, các tông đồ không dám đi đâu công khai, và nếu ở nhà, thì cũng đóng kín cửa. Thế nhưng, Chúa Phục Sinh đã không để các môn đệ trong tình trạng hoảng loạn ấy mãi, nên Chúa đã hiện ra với các ông nơi nhà cửa đóng kín.

Một khi đã phục sinh, Chúa Giêsu không con bị giới hạn và lệ thuộc vào không gian lẫn thời gian. Vì thế, các môn đệ Chúa đã đóng kín cửa nhà, nhưng Chúa vẫn có thể vào và trao ban bình an cho các ông: “Bình an cho các con”. Lãnh nhận sự trao ban bình an của Chúa, các môn không chỉ ngỡ ngàng mà lòng còn tràn đầy niềm vui vì được gặp lại Chúa. Niềm vui ấy còn được nhân lên, khi Chúa trao ban cho các ông Chúa Thánh Thần và năng quyền xá giải mọi tội lỗi: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Nhờ đó, các ông có thể trở thành sứ giả của Tin Mừng phục sinh và người trao bao bình an cho những tâm hồn tội lỗi biết ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng.

Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, thông chia quyền năng phục sinh và Thánh Thần cho những người kế thừa sứ vụ của các tông đồ trong thừa tác vụ Giám mục và linh mục. Qua các thừa tác viên này, người Kitô hữu tiếp nhận ơn tha thứ và bình an của Đấng Phục Sinh. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta lại hoài nghi như Tôma - người tông đồ kém may mắn khi vắng mặt trong cuộc tỏ hiện của Chúa Giêsu Phục Sinh trong lần đầu tiên với các tông đồ. Tôma là con người cứng lòng và chỉ tin khi chính ông chạm tay vào các vết thương nơi Đấng Phục Sinh. 

“Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Xin cho lời chúc phúc của Chúa hoán cải tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi các thừa tác viên thánh, nơi các bí tích và qua các dấu chỉ của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin thêm lòng tin cho chúng con, xin cho chúng con thực sự tin vào sự hiện diện của Chúa qua Mẹ Hội Thánh, qua các thừa tác viên thánh và qua những người chúng con gặp gỡ hàng ngày. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường