Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 29-34 “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”, đó chính là Tin Mừng mà Gio-an giới thiệu cho dân Do Thái - những người đang nghe ông giảng dạy. 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Gio-an (Ga 1: 29-34)

29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước."32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."


SUY NIỆM

 “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”, đó chính là Tin Mừng mà Gio-an giới thiệu cho dân Do Thái - những người đang nghe ông giảng dạy. Có lẽ, ngoài Đức Trinh nữ Ma-ri-a - Mẹ Chúa Giê-su - thì chỉ có Gio-an là người nhận ra dung mạo của Tin Mừng mà Thiên Chúa gởi đến cho nhân loại. Tin Mừng này không như sự mong đợi của dân Do Thái. Người Do Thái mong đợi Tin Mừng do chính họ tạo nên, một Tin Mừng được dệt lên bởi tham vọng ích kỷ, nhỏ nhen của con người, một Tin Mừng được đúc kết bởi sự phù vinh chóng qua. Xét cho cùng điều mà dân Do Thái mong đợi cũng không hơn những gì mà nguyên tổ mong chờ khi “ăn trái cấm”, những điều mà con rắn xảo quyệt đã trình bày:  cứ ăn đi, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ trở nên như những vị thần  biết điều thiện điều ác. Đó chính là tham vọng quyền bính và vinh quang hão huyền.


Ngược lại với Tin Mừng mà dân Do Thái và có thể có cả chúng đang chờ đợi, Gio-an chỉ cho chúng ta thấy dung mạo của Tin Mừng Thiên Chúa đã hứa ban: một con chiên. Có thể đây là một sự thất vọng lớn lao cho chúng ta khi tin vào Thiên Chúa! Sẽ là thất vọng cho chúng ta nếu chúng ta xây dựng đức tin của mình vào những chờ đợi như người Do Thái. Vì Tin Mừng không thể và không bao giờ là sản phẩm của con người nhào nặn nên, Tin Mừng không nhằm mục đích đáp ứng những nhu cầu thỏa mãn tham vọng của trần thế. Tin Mừng chỉ là “lời yêu thương” của Thiên Chúa - Lời cứu độ. Tin Mừng của Thiên Chúa đến với con người không như một người đầy tớ an phận chiều theo sở thích của ông chủ, nhưng như một con chiên gánh tội thay cho nhân loại hầu giải thoát con người khỏi sự chết vì tội. Con chiên sẵn sàng hiến dâng mạng sống cho nhân loại để cho nhân loại được ơn cứu độ. “Đây Chiên Thiên Chúa”, đây chính là lời yêu thương của Thiên Chúa - Đấng yêu thương, yêu thương cho đến chết và chết trên thập giá để cứu độ nhân loại.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, xin cho chúng con luôn biết khám phá ra dung mạo của Chúa, để chúng con cũng biết yêu như Chúa đã yêu. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường