Clock-Time

Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 35-42: Là Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi để cùng sống và bước đi trên hành trình mà Chúa đã đi qua. Chúng ta không thể sống và bước đi khi chúng ta chưa hiểu rõ và nhận thức cụ thể về chính Con Người và sứ mạng của Người.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 17/01/2021Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 35-42)

35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa".37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?"39 Người bảo họ: "Đến mà xem". Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su.41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô).42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).


Suy niệm
 

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trăm nghe không bằng mắt thấy”. Hay ngạn ngữ Anh cũng diễn tả: “Một bức tranh đáng giá hơn hàng ngàn lời nói”. Nói cách rõ ràng hơn, một bức tranh hay sự chứng kiến tận mắt sẽ cho ta nhiều nhận thức và cảm xúc hơn rất nhiều khi nghe người khác kể về nó.

Tin Mừng hôm nay trình thuật sự kiện nhiều người Do Thái nghe biết về danh tiếng của Chúa Giêsu và có một số anh em muốn bước theo Người. Chúa Giêsu không vội vàng và không nhân cơ hội này để nhận họ làm môn đệ của Người ngay. Người nói: “Hãy đến mà xem”, nghĩa là các môn đệ, những người Do Thái nghe về Người chưa hiểu rõ được bản chất, sứ mạng và phẩm tính của Người. Do vậy, các môn đệ và những ai được Thiên Chúa kêu gọi cần “sống với, ở với” “cùng bước đi” trên hành trình mà Người đang đi, thì mới hiểu rõ và nhận thức được. 

Là Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi để cùng sống và bước đi trên hành trình mà Chúa đã đi qua. Chúng ta không thể sống và bước đi khi chúng ta chưa hiểu rõ và nhận thức cụ thể về chính Con Người và sứ mạng của Người.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy đến mà xem”, nghĩa là chúng ta hãy đến với Thánh Thể Chúa, sống và cảm nghiệm sâu xa về tình yêu, sự hy sinh và sự sống mà chính Chúa Giêsu đã lấy mạng sống của Người để trao ban cho con người nhằm hướng đến hạnh phúc của ơn cứu độ. “Hãy đến mà xem” cũng là mời gọi chúng ta cùng nhau học hỏi, suy tư và sống những giá trị của Lời Chúa, đồng thời, chúng ta hãy dấn thân để loan báo Tin Mừng của ơn cứu độ cho các anh chị em khác.

Chúng ta cầu xin Thánh Thần của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta bước đi một cách sát sao hơn con đường cứu độ của Đức Giêsu.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường