Clock-Time

Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 1: 35-42:  Mỗi người là một kiệt tác vô cùng độc đáo mà Thiên Chúa dựng nên. Ngài đã kêu gọi mỗi người làm môn đệ Ngài theo những cách khác nhau. 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B 

Bài đọc 1: 1Sm 3,3b-10.19

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: ‘Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'”. Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: “Samuel, Samuel!” Và Samuel thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 39,2 và 4ab.7-8a. 8b-9.10

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

Xướng:

1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.– Đáp.

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”. – Đáp.

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. – Đáp.

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. – Đáp.

Bài đọc II: 1Cr 6,13c-15a,17-20

“Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại. Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em. Đó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia (Mt 11,23) – Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng chúc tụng, vì đã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1: 35-42)


Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, anh ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon em mình trước hết và nói với em: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”. Và ông dẫn em mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Mỗi người là một kiệt tác vô cùng độc đáo mà Thiên Chúa dựng nên. Ngài đã kêu gọi mỗi người làm môn đệ Ngài theo những cách khác nhau. Người được Chúa gọi lập gia đình để cộng tác với Chúa tiếp tục trong công trình tạo dựng, người sống đời độc thân vui tính để loan báo Tin mừng giữa đời, người thì lo cho nước Chúa lớn mạnh trong ơn gọi dâng hiến. Mỗi người đều được Chúa ưu ái chọn gọi để chia sẻ đức tin của mình cho anh chị em.

Bài đọc I trích sách Samuel thuật lại việc cậu bé Samuel sống trong đền thờ với lời hứa của bà Anna mẹ người trước Chúa, vì bà liên lỉ xin Chúa cho bà sanh được một đứa con, bà sẵn sàng dâng đứa duy nhất của mình cho Chúa. Chúa đã đáp lời bà. Đang đêm ngủ trong đền thờ, cậu bé Samuel đã nghe tiếng gọi, mơ mơ màng màng không biết từ đâu, cậu nhanh nhẹn đáp lại bằng cách chạy đến bên thầy cả Hêli. Sau ba lần, thầy cả Hêli giúp cậu nhận ra tiếng Chúa, để rồi cậu đáp lại: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Mỗi người chúng ta được mời gọi hãy tập cho mình có một kinh nghiệm gặp gỡ và lắng nghe tiếng Chúa. Muốn thế, chúng ta hãy theo lời dạy của Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Côrintô. Ngài đã chia sẻ đức tin của mình rằng thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô, là đền thờ Chúa Thánh Thần. Vậy chúng ta hãy biết gìn giữ thân xác mình được sạch trong, thanh thoát mới có thể dễ dàng đến được với Chúa. Một kinh nghiệm có thể gặp gỡ Chúa mà  bài học Gioan Tẩy Giả hôm nay trong đoạn Tin mừng, ngài sẵn sàng chia sẻ đức tin của mình, giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ, chấp nhận việc thất thoát thua thiệt, mất học trò để họ đi tìm chân lý. Sở dĩ Chúa quay lại hỏi họ: Các ông tìm gì? vì ngày nay có những người tìm kiếm theo đuổi những mục tiêu khác nhau nào là tiền tài, danh vọng, địa vị, thú vui, đam mê… chứ không phải đức tin, không phải chân lý cứu độ.

Với lời giới thiệu của Gioan, hai môn đệ đã tin, nên đã lên đường đến với Chúa Giêsu. “Họ đã đến và ở lại với Chúa Giêsu ngày hôm đó”, điều này khiến họ đáng được trở nên những tông đồ tiên khởi. Câu nói “Ở lại với Chúa Giêsu”, đồng nghĩa với việc mong muốn tham dự vào sự sống, vào nguồn hạnh phúc, muốn chia vui sẻ buồn với Chúa. Như lời bài hát “Em ơi ở lại” với ca từ “Em ơi em ở lại, ở lại với anh đi em ở lại…”, Chúa Giêsu cũng tha thiết mời gọi chúng ta như thế để có thể khám phá niềm vui kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu đã khiến Anrê, một tâm hồn quảng đại sẵn sàng chia sẻ đức tin của mình với người này người khác. Chính những điều Anrê và các môn đệ nhìn thấy đã thay đổi cuộc đời các ông, và cũng đã làm cho cuộc đời các ông hoàn toàn mới, đã can đảm từ bỏ tất cả để bước theo Đấng mà mình đã có kinh ghiệm về Người, thậm chí dám dùng chính mạng sống minh chứng điều mình đã rao giảng. Ngày nay không thiếu những người chính vì có kinh nghiệm thực sự về Chúa Giêsu đã sẵn sàng loan báo Tin mừng. Ngày 30/12/2020, hãng tin Fides của Thánh Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc đã công bố báo cáo thường niên về con số 20 nhà truyền giáo bị sát hại trên toàn thế giới trong năm 2020. Họ là tất cả những người đã được rửa tội, vì “nhờ Bí tích Rửa tội, mỗi thành phần Dân Chúa đều trở thành môn đệ truyền giáo. Thậm chí ngày nay nhiều vị tử đạo hơn trong những thế kỷ đầu tiên.

Như ngạn ngữ có câu: “Hãy cho tôi biết anh tiếp xúc với ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào”. Xin Chúa Giêsu cho mỗi người chúng con thường xuyên tiếp xúc với Chúa, ở lại lâu giờ với Chúa bên Nhà Chầu trong cầu nguyện, sống trong tình thân mật với Người qua lời kinh nguyện ngắm. Nhờ đó, chúng con sẽ dần dần chúng con sẽ được biến đổi, trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Lm. Alfonso