Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 4: 5-42: Ai uống nước này, sẽ lại khát.14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A
 

NGÀY 19-03-2016
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 4: 5-42)

5 Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se.6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống! "8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao? " Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.10 Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống."11 Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống?12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."13 Đức Giê-su trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát.14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước."16 Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây."17 Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giê-su bảo: "Chị nói: "Tôi không có chồng" là phải,18 vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng."19 Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. ..20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa."21 Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."25 Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự."26 Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy? " Hoặc "Thầy nói gì với chị ấy? "28 Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta:29 "Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao? "30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: "Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa."32 Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết."33 Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng? "34 Đức Giê-su nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.35 Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái!36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng.37 Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng!38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ."39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày.41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa.42 Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."
 
SUY NIỆM

 
“Chị cho tôi xin chút nước!”.

Người khát mới xin nước uống. Một câu chuyện tưởng vô tình, tự nhiên: Chúa Giêsu xin người thiếu phụ Samaria nước uống, vào giữa trưa, sau khi đã đi đường mỏi mệt. chúa Giêsu đã gợi chuyện với thiếu phụ Samaria. Và cũng chính Chúa Giêsu là người khởi xướng câu chuyện về Nước Hằng Sống để biểu lộ ý nghĩa Thiên Chúa là người khởi xướng ban ơn cứu độ cho nhân loại. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa thực thi chương trình này: Chính Chúa Giêsu là Đấng ban Nước Hằng Sống.

“Chị cho tôi xin chút nước!”. Hằng ngày Chúa cũng dùng những sự vật, những biến cố, những công việc… tự nhiên để mời gọi chúng ta khám phá ra Chúa là ai? Nếu mỗi ngày, mỗi biến cố, mỗi sự việc chúng ta nhận ra ơn Chúa ban cho chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ tha thiết và gắn bó với Chúa hơn. Muốn gắn bó với Chúa thì chúng ta phải nhận biết mình bằng kiểm điểm, xét mình và gặp gỡ Chúa. Chúa nói với thiếu phụ Samria: “Này chị, hãy tin tôi”. Chúa cũng đòi hỏi chúng ta khi đón nghe giáo huấn của Chúa thì phải tin vào Người trước đã. Hãy biết “tôn thờ Chúa trong tinh thần và chân lý”. Tôn thờ bằng ý thức nội tâm, bằng lòng tin, cậy, mến, chứ không phải chỉ bằng nghi thức bên ngoài.

Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta bằng tinh thần yêu mến và vâng phúc thánh ý Chúa Cha: “Của ăn Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy”. Chúng ta phải sống lời Chúa, thực thi lời Chúa cũng như luật Giáo Hội và tim thánh ý Chúa để thực hiện, như một nhu cầu cần thiết của lương thực nuôi phần xác vậy.

Sự cố gắng của chúng ta sẽ có những kết quả tốt đẹp trong thánh ý Chúa. Việc tông đồ luôn là việc chung của mọi người, mỗi người chung góp theo phận vụ mình, đừng riêng tư, xé lẻ, và cũng đừng tự mãn nhìn thành công như của riêng mình.

Lạy Chúa, xin làm cho chúng con biết nhiệt thành trong công việc tông đồ, và cũng xin thánh hóa gia đình của chúng con bằng tình yêu của Ngài, xin cũng hằng ban cho chúng con Nước Hằng Sống, để “chúng con sống nhưng không phải chúng con, mà là Chúa sống trong chúng con”. Amen 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường