Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay A - Nước Hằng Sống - Biểu Tường Của Ân Sủng và Thần Khí

Tin mừng Ga 4: 5-42:  Bản văn Tin mừng hôm nay là một trong những đoạn hay nhất và đẹp nhất của Tin mừng theo Thánh Gioan. Ở đây ghi lại cách thi vị và đầy tình người cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria ở giếng Giacóp.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A

 

NƯỚC HẰNG SỐNG

 - BIỂU TƯỢNG CỦA ÂN SỦNG VÀ THẦN KHÍ

 

Tin mừng Ga 4: 5-42

Một trong những yếu tố cần thiết nhất cho đời sống con người chính là nước. Sự chết sẽ xuất hiện ở nơi khô cằn. Không có gì ngạc nhiên khi hầu như mọi nền văn hóa, văn minh đều lấy nước là biểu tượng chỉ những gì cần thiết cho cuộc sống tinh thần. Chúa Giêsu trong câu chuyện đối thoại với người phụ nữ Samaria ở giếng Giacóp cũng đi từ nước tự nhiên đến mạch nước sự sống vĩnh cửu ; từ sự khát nước tự nhiên đã khơi lên niềm khao khát thiêng liêng để làm cho người phụ nữ và cả dân làng của chị tin vào Người.

I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

1. Bài đọc I : Xh 17, 3-7

 
Nuớc từ tảng đá Horeb

Bản văn ghi lại phép lạ Môisen làm trong sa mạc Horeb. Ông theo Lời Chúa đã làm cho một mạch nước dồi dào chảy ra từ tảng đá để dân chúng được giải khát thỏa thuê.

a. Trong khoảng thời gian 40 năm vượt qua sa mạc, dân Do Thái đã phải trải qua rất nhiều thử thách. Thiếu nước là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất.

b. Chịu trách nhiệm trước nỗi bất hạnh thiếu nước và bị dân chúng đe dọa sẽ giết chết, Môisen đã khẩn cầu Chúa. Ông được Chúa sai dùng gậy đạp lên tảng đá ở Horeb, sẽ có nước cho dân.

c. Ý nghĩa của sự kiện được giải thích ngay trong tên gọi mà Môisen đặt cho nơi ấy : "Thử Thách". Dân chúng đã thách thức xem Chúa có ở với họ hay không? Mỗi thử thách, mỗi khó khăn trong cuộc sống đều có giá trị thanh luyện đức tin của con người. Giữa muôn vàn khó khăn vẫn một lòng trung thành với Chúa, vẫn phó thác vì biết rằng Chúa không bỏ rơi mình bao giờ.

2. Bài đọc II : Rm 5,1-2.5-8

 
Tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng cho niềm cậy trông

Bản văn này trích từ thư gửi tín hữu Rôma của Thánh Phaolô được gọi là "Thánh thi Vui Mừng". Tác giả ca ngợi đức cậy trông của Kitô hữu. Niềm cậy trông này hoàn toàn được đặt trên nền tảng chắc chắn nơi tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người.

a. Không phải vì có cuộc sống bình an và được bảo đảm giữa những khó khăn thử thách mà con người tin tưởng cậy trông nơi Thiên Chúa. Nhưng sự cậy trông có được khi mà chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vĩnh viễn.

b. Sự xác tín này không dựa trên những cảm nhận hay tưởng tượng mơ hồ nhưng dựa trên sự kiện : Thiên Chúa đã trao nộp Con Một Của Ngài để cứu độ chúng ta và tuôn đổ trên chúng ta Thánh Thần tình yêu của Ngài.

c. Được tràn đầy ơn Chúa, được tắm gội trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta được qui tụ để đưa đến sự sống siêu nhiên đích thực ngay từ cuộc sống tại thế này, đó chính là dấu hiệu báo trước vinh quang sau này của nhân loại chúng ta.


3. Tin mừng : Ga 4, 5-42

 
Cuộc đối thoại với người phụ nữ Samaria 

đưa đến Nước Hằng Sống

Bản văn Tin mừng hôm nay là một trong những đoạn hay nhất và đẹp nhất của Tin mừng theo Thánh Gioan. Ở đây ghi lại cách thi vị và đầy tình người cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria ở giếng Giacóp. Bản văn là một trình thuật mang tính Kitô học, qua cuộc đối thoại này Chúa Giêsu đã mạc khải cho người phụ nữ và cả dân làng của chị biết Người là Đấng Messia và tất cả đã tin vào Người.

a. Muốn hiểu được bản văn này cần phải đặt nó vào bối cảnh rộng lớn của các chương từ 2-4. Ghi lại sự tỏ mình của Chúa Giêsu qua hai dấu lạ "tiệc cưới Cana" (2,1-12) và dấu lạ "đền thờ" (2,13-22) ; đồng thời trình bày ba cuộc gặp gỡ đàm đạo với Nicôđêmô (3,1-21) ; với người phụ nữ Samaria (4,1-4) và với viên sĩ quan thành Cana (4,43-54). Tất cả các chương này đều nhằm mạc khải về chính mầu nhiệm con người Giêsu Nagiarét.

b. Câu chuyện với người phụ nữ Samaria được bố cục chặt chẽ gồm hai cuộc đối thoại chính lồng vào nhau : Nhập đề, Chúa Giêsu trở lại Galilêa băng qua Samaria ; Đối thoại với người phụ nữ ở giếng Giacóp ; chuyển đề, các môn đệ trở về, người thiếu phụ ra đi, dân thành Samaria đến với Chúa ; đối thoại với các môn đệ ; kết thúc, dân thành tin vào Người.

c. Qua cuộc đối thoại, Chúa Giêsu mời gọi niềm tin dần dần nơi người phụ nữ. Khởi đầu là một lữ khách vô danh để rồi từ từ đưa chị và cuối cùng là cả dân làng tin vào Người là Đấng Cứu Thế. Người chính là nguồn nước sự sống vĩnh hằng mà toàn thể nhân loại đang khao khát chờ mong.

II. GỢI Ý BÀI GIẢNG

1. Cuộc gặp gỡ bên bờ giếng Giacóp, một tiến trình gặp gỡ và nhận ra Chúa Giêsu : 

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria, xét bên ngoài có lẽ là một cuộc gặp gỡ bình thường không chờ đợi được kết quả gì, ngay cả đó cũng là cuộc gặp gỡ khó xảy ra vì sự đố kỵ giữa người Do Thái và người Samaria. Thế nhưng, đây là một cuộc gặp gỡ rất kỳ diệu, một cuộc gặp gỡ nảy sinh đức tin. Chúng ta thấy nơi cuộc gặp gỡ này là cả một tiến trình gặp gỡ và nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Messia. Từ một người xa lạ, thậm chí là một người Do Thái, người phụ nữ được Chúa mạc khải cho biết Người là người còn lớn hơn Tổ phụ Giacóp, rồi vị Tiên tri cuối cùng là Đấng Messia và những người Samaria cùng với người phụ nữ đã tuyên xưng Người là Đấng Cứu Độ trần gian. Từ một người đang khát nước xin nước uống, người ta đã nhận ra một Đấng có thể ban thứ nước uống vào không còn khát nữa ; từ một người đàn ông Do Thái xa lạ, người ta đã nhận ra Đấng Messia ; từ một một người bình thường ; người ta đã nhận ra Đấng Cứu Độ thế gian. Một tiến trình nhận ra Chúa Giêsu khởi đi từng những sự kiện hằng ngày.

Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha đến làm người ở giữa nhân loại, một con người với vẻ ngoài tầm thường dung dị như bao người. Con đường Người dùng để mạc khải về Người cũng là một con đường bình thường với những sự kiện của đời thường. Cho nên, muốn khám phá về Chúa Giêsu, muốn nhận ra Người phải khởi đi từ cuộc sống nhân trần này. Cho dù có muốn khám phá hiểu biết về Người trong Kinh thánh thì cũng phải là loại Kinh thánh đã được áp dụng trong cuộc sống.

2. Câu chuyện bên bờ giếng Giacóp, từ chuyện đời thường đến chân lý đức tin : 

Trong trình thuật hấp dẫn này chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dẫn dắt người đối thoại với mình đi từ những sự kiện thực tế tiến tới chân lý đức tin. Từ giếng nước đến mạch nước Hằng Sống ; từ nơi chốn thờ phượng đến việc tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý ; từ của ăn thể xác đến lương thực là thi hành ý Chúa Cha ; từ chuyện mùa màng đến sứ mạng trên cánh đồng truyền giáo. Tất cả như đã được Chúa Giêsu sắp xếp để dẫn dắt người ta đến việc chân nhận các chân lý đức tin. Đây thiết tưởng là điểm làm nên sự hấp dẫn của câu chuyện và từ đây chúng ta cũng nhận ra một phương thế để tìm hiểu, khám phá và áp dụng các chân lý đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Chúa Giêsu đến để chia sẻ kiếp người với mọi người qua đó Người mạc khải các mầu nhiệm đức tin và ban ơn cứu độ cho những ai tin Người. Người ban ơn cứu độ ngay từ trong lòng nhân loại ; Người sống và thực thi công trình của cứu độ của Người qua chính đời sống của kiếp người. Cho nên, tiến tới Chúa, đón nhận ơn cứu độ phải từ trong cuộc sống với tất cả sự hiện sinh của nó, chứ không phải bằng những gì phi thực tế, bằng những điều diễn giải cao siêu huyền hoặc. Đó cũng chính là ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể.

Với Kitô hữu hôm nay, luôn bị cám dỗ bởi óc tò mò tri thức nên dễ đi tìm kiếm và giải thích các mầu nhiệm đức tin theo nhãn giới của khoa học, của lý trí con người. Tất nhiên những giải thích đó có giá trị của nó, nhưng quan trọng hơn hết phải hiểu và cảm nghiệm mầu nhiệm đức tin trong cuộc sống của mình. Vì tin để sống ; để gặp gỡ Chúa và đón nhận sự sống, tình yêu và hạnh phúc của Người ; và để biến đổi mình nên giống Chúa Giêsu.

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Mở đầu : Anh chị em thân mến, qua câu chuyện người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết về thứ Nước Hằng Sống mà Người sẽ ban. Trong niềm tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Hội thánh là Nhiệm thể của Chúa Giêsu. Xin cho Hội thánh luôn là nơi con người và thế giới tìm được sự thỏa mãn nỗi khát khao hòa bình, công lý và tình yêu.

2. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em đang sống trong cảnh nghèo đói vật chất cũng như tinh thần và chân lý. Xin cho những anh chị em này luôn có được sự trợ giúp cần thiết để tìm kiếm và thỏa mãn sự đói khát của mình bằng những của ăn tốt lành mà mọi người chung quanh chia sẻ.

3. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta đang chung hưởng và chia sẻ biết bao ơn lành của Chúa. Xin cho mọi người luôn biết khao khát, tìm kiếm và sống các mầu nhiệm đức tin trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Lời kết : Lạy Thiên Chúa là Đấng Thiện Hảo, chúng con cảm tạ Chúa đã cho Chúa Giêsu đến chia sẻ kiếp người với chúng con để mạc khải về tình thương và thực hiện công trình cứu độ nhân loại. Xin cho mọi người chúng con biết sống đúng phẩm giá Kitô hữu trong cuộc sống hằng ngày để từ trong cuộc sống đời thường chúng con minh chứng có sự hiện diện của Chúa Giêsu Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng​