Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A - Niềm vui trong Chúa

Tin mừng Mt 11: 2-11: Chúa nhật III mùa vọng gọi là “Chúa nhật vui mừng”. Tại sao hôm nay gọi là chúa nhật vui mừng? Bởi vì tâm tình mùa vọng không phải mang màu sắc bi quan, ảm đạm...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A


NIỀM VUI TRONG CHÚA 
Tin mừng Mt 11: 2-11

 
1. Chúa nhật III mùa vọng gọi là “Chúa nhật vui mừng”. Tại sao hôm nay gọi là chúa nhật vui mừng? Bởi vì tâm tình mùa vọng không phải mang màu sắc bi quan, ảm đạm, u sầu, nhưng tâm tình của mùa vọng luôn mang niềm lạc quan, vui tươi, với niềm mọng đợi Chúa đến đang trở thành hiện thực. Vì Chúa đang đến nên niềm vui mong đợi Chúa phải được rạng rỡ trong ánh mắt, khuôn mặt, tiếng cười, cũng như trong những việc làm ngay chính của con người.

2. Niềm vui của chúa nhật hôm nay không phải bắt nguồn từ những cảnh sắc bên ngoài, nhưng niềm vui của ngày này được bắt nguồn từ nơi Chúa. Chúa chính là Niềm Vui của con người, Chúa chính là Đấng đem đến niềm vui cho con người. Nơi nào có Chúa, nơi đó có niềm vui hoan lạc, có bình an, có sự sống. Nơi nào có Chúa ở đó sẽ không còn tủi nhục, than khóc, khổ đau và cái chết.

3. Bài đọc I trích trong sách Tiên tri Isaia đó là lời tiên báo ngày Giêrusalem sẽ được toàn thắng: “Bấy giờ những bàn tay rã rời sẽ nên mạnh mẽ, những đầu gối bủn rủn sẽ được vững vàng. Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai. Miệng lưỡi người câm sẽ reo hò” (Is 35, 3.5.6).

Như vậy ai là người sẽ làm cho Giêrusalem toàn thắng? Ai sẽ đem đến sự thịnh vượng cho dân Israel? Chính Chúa là Đấng đem niềm vui vĩ đại đến cho dân của Ngài và là Đấng đem lại hoà bình cho xứ sở Israel. Bởi vì Chúa là Đấng Cứu Độ, Đấng đem ơn giải thoát cho con người.

4. Trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu còn nói đến niềm vui trong thời Messia, khi Chúa trả lời cho môn đệ của Gioan tẩy giả về vai trò của Chúa. Trong thời của Đấng Messia thì “người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin mừng” (Mt 11, 5). Cách nào đó Chúa Giêsu cho thấy rằng trong thời Đấng Cứu Độ thì con người sẽ được tự do, được giải thoát ra khỏi gông cùm của khổ đau. Lúc này mọi người sẽ biết Chúa là Đấng đem lại niềm vui đích thực cho họ.

5. Niềm vui là nét đặc trưng của người Kitô hữu. Bởi vì niềm vui của người Kitô hữu hoàn toàn đối lập với niềm vui theo kiểu thế gian. Niềm vui của người Kitô hữu là niềm vui có Chúa, niềm vui sống trong Chúa, niềm vui được trao ban ơn thánh dạt dào từ sức mạnh quyền năng của Chúa. Như vậy bí quyết để con người được giải thoát ra khỏi gông cùm sự dữ , là trông cậy vào sức mạnh và tình thương của Chúa. Bí quyết để mỗi người luôn được sống lạc quan trong mọi nơi mọi lúc, là biết phó thác tương lai của mình vào lòng thương xót vô tận của Chúa.

Trong  ánh sang các bài đọc Lời Chúa hôm nay là lời động viên cho đức tin chúng ta. Qua đó đưa dẫn chúng ta đến niềm xác tín là: chúng ta chỉ có niềm vui trọn vẹn khi chúng ta sống với Chúa và sống trong Chúa. Bởi vì Chúa chính là Nguồn Vui vô tận của con người.
 
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con luôn tin vững vàng rằng: “Chúa chính là Nguồn Vui của con”. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh