Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Trong đoạn Tin Mừng này, tác giả đã giới thiệu đầy đủ về con người và sứ vụ của Gioan Tẩy Giả. Dù chỉ là đoạn ngắn, lột tả đầy đủ tính cách tiền hô của Gioan cho Đấng Cứu Thế. Ông đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế.  

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B


NGÀY 13/12/2020Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 6-8.19-28)

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không". Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?" Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người". Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa.

Suy niệm

Trong đoạn Tin Mừng này, tác giả đã giới thiệu đầy đủ về con người và sứ vụ của Gioan Tẩy Giả. Dù chỉ là đoạn ngắn, lột tả đầy đủ tính cách tiền hô của Gioan cho Đấng Cứu Thế. Ông đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế.  

Đầu tiên, Tin Mừng cho biết Gioan đến để làm chứng về ánh sáng, và để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, ông làm chứng về ánh sáng. Thế nên, ông làm chứng để mọi người không phải là tin vào ông, nhưng nhờ ông mà tin vào Đấng mà ông được sai đến để giới thiệu. Đó chính là Chúa Giêsu Cứu Thế. 

Chủ đề về làm chứng và ánh sáng, liên hệ đến chủ đề lớn trong Tin Mừng Gioan, đó là chủ đề Sự Sống. Sự sống đó chính là Chúa Giêsu - Ngôi Lời của Thiên Chúa có tự đời đời. Gioan Tẩy Giả đã đến và làm tất cả để nói cho con người thời đại biết Đức Kitô. Nhờ đó mà có sự sống đích thực.  

Trước tiên, Gioan Tẩy Giả biết mình là ai. Ngài không phải Đấng Kitô. Nhận ra mình là ai thực sự rất quan trọng không chỉ về mặt nhận thức, mà cả về mặt tu đức, cũng luôn là tiêu chuẩn quan trọng để có thế thăng tiến các giá trị thiêng liêng. Con người thường bị đánh lừa bởi ảo vọng trần thế. Khi được ca ngợi, tâng bốc hay nịnh nọt, chúng ta ảo tưởng về chính mình. Cũng giống như thế giới hôm nay thường ảo tưởng về khoa học công nghệ và sự phát triển vượt bậc của nó. Chúng ta nhận biết đích xác mình là ai chỉ để khiêm nhường. Con đường tự hạ mới mở ra chân trời ân sủng siêu nhiên mà trong thực tại của nó, chúng ta mới nhận biết sự vô biên của Thiên Chúa. Khi Gioan được hỏi về tước vị: ngài có phải Đấng Ki-tô? Ngài nói rõ, tôi không phải và nói luôn là Đấng đến sau tôi. Con người khiêm nhường thì không chạy theo hư danh hay những tước vị mà người đời gán cho. Cái cay đắng của cuộc đời là khi họ tâng bốc ta lên được thì họ hạ ta xuống cũng không hề thương tiếc. Người biết mình là ai thì biết khước từ mọi vinh quang giả tạo mà chỉ biết sống cho căn tính của mình. Thánh Gioan đã sống và làm trọn sứ mạng của ngài khi ngài biết mình là ai và đến để làm gì. 

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho chúng con biết noi gương thánh Gioan Tiền Hô: sống một cuộc đời khiêm hạ nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Chúng con cần Chúa và xin Chúa giúp sức cho chúng con mỗi ngày. Amen.    

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường