Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 21:1-14: Bài Tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại môi trường đánh cá của người môn đệ để cho chúng thấy công cuộc Phục Sinh được thực hiện giữa đời thường.
SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C

 

 
 (Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-9)
 
Bài Ðọc I:  Cv 5, 27b-32. 40b-41

"Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: "Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?" Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đã cho Ðức Giêsu sống lại, Ðấng mà các ông đã giết khi treo Người trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Ðấng Cứu Ðộ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người!" Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Ðức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Ðức Giêsu.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 29, 2 và 4. 5 và 6. 11 và 12a và 13b

Ðáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. 

Xướng: Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ. 

Xướng: Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con; lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời. 

Bài Ðọc II: Kh 5, 11-14

"Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, ...vinh quang và lời chúc tụng".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão; số họ đông hằng ngàn hằng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: "Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng". Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển, tung hô rằng: "Chúc Ðấng ngự trên ngai và chúc Chiên Con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời". Bốn sinh vật thưa: "Amen", và hai mươi bốn vị kỳ lão sấp mặt xuống và thờ lạy Ðấng hằng sống muôn đời. Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 21,1-14) {hoặc 1-19}

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.
Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.
[Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy". 
Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

   Bài Tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại môi trường đánh cá của người môn đệ để cho chúng thấy công cuộc Phục Sinh được thực hiện giữa đời thường. Khi khởi sự công việc rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đến bờ hồ Tibêria tuyển chọn những môn đệ đầu tiên để huấn luyện các ông. Bây giờ, sau khi phục sinh, Chúa Giêsu lại hiện đến với các ông cũng ở tại biển hồ Tibêria này để trao sứ mạng loan báo Tin mừng cho các thị chứng nhân, những người gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh hiện ra thật sự.

  Bảy người tiếp tục đánh cá ở Biển hồ Tibêria theo đề nghị của Phêrô. “Bảy” là biểu tượng của sự hoàn thiện, sự đầy đủ, nên Phêrô và các anh em tượng trưng tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu. tất cả đều đã sống dưới sự chỉ dạy của Thầy Giêsu, người trao cho Phêrô nhiệm vụ đứng đầu trong nhóm anh em. Nên Phêrô là hình ảnh của người đứng đầu Giáo hội, và hành động mang nghĩa biểu tượng, các môn đệ cùng đi theo Phêrô, diễn tả sự hiệp nhất.

   Các môn đệ hoạt động với nghề đánh cá, một nghề cực nhọc đòi hỏi nhiều công sức, nhưng thành quả thế nào thì không thể do mình quyết định được. Các môn đệ đi ra biển đánh cá trầy trật suốt đêm, nhưng các ông không bắt được gì cả. Chỉ sau khi các môn đệ vâng nghe lời Chúa Giêsu chỉ dẫn chính xác, thả lưới bên phải mạn thuyền mới thu được một mẻ cá phong phú. Kinh nghiệm cho thấy “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”, chúng ta làm công kia việc nọ đạt được kết quả thế nào, không nhờ những vất vả mệt nhọc của chính mình, nhưng nhờ vào lòng tin và vâng phục Thiên Chúa.

   Chúa Giêsu Phục Sinh không ở trên thuyền, nhưng lại hướng dẫn con thuyền Giáo hội, và con thuyền cần phải nhắm vào Chúa mà đi vào. Con thuyền Giáo hội có lúc gặp phong ba, có lúc việc loan báo Tin mừng với sức lực con người dường như vô vọng. Nhưng rồi Thiên Chúa luôn đồng hành với con người trong nỗi thất vọng của con người. Chúa vẫn liên kết với con người bằng một lòng thương mến, để ân cần săn sóc và hướng dẫn con người.

   Đấng Phục Sinh chờ các môn đệ vào tới bờ, và Người đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho các môn đệ với than hồng và cá nướng. Người mời tất cả các môn đệ ăn điểm tâm với Người, nhưng Người cũng cho họ cơ hội họ đóng góp phần mình với lời mời “đem cá mới đánh bắt được lại đây”. Chúa Giêsu cũng lặp lại cử chỉ quen thuộc “cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy”. Cử chỉ thân thuộc này duy nhất Thầy mới thực hiện giúp các môn đệ nhận ra sự gần gũi của Chúa Phục Sinh đang hiện diện giữa họ. Người là Đấng đã sống lại, tiếp tục hướng dẫn, bày tỏ cử chỉ yêu thương, cho các ông được hiệp thông với Người và ban cho các ông sự sống viên mãn.

   Có thể coi nhóm môn đệ trên là hình ảnh của Hội Thánh.

   Hội Thánh hiệp nhất ngay giữa những khác biệt. Trong đó có hai môn đệ không được nêu tên mà cần điền vào là tên của tất cả chúng ta, những người cũng được mời gọi trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Vâng, những người loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu phục sinh không phải là những siêu nhân, nhưng là những người rất bình thường như bao người. Vì thế, ngay trong cuộc sống rất đỗi thường ngày, chúng ta cũng được mời gọi thực thi sứ vụ ấy. 

   Hội Thánh là một nhóm nhỏ được sai vào thế giới, được Chúa Giêsu trao cho Phêrô quyền lãnh đạo “Hãy săn sóc chiên của Thầy”. Tất cả chúng ta những tín hữu sống dưới sự điều hành của người đứng đầu Giáo hội là đức Giáo hoàng, diễn tả sự hiệp nhất trong cùng một Hội Thánh để có thể hiệp thông trong cùng một Thánh lễ, hân hoan loan báo Tin mừng Chúa phục sinh, theo gương các tông đồ, dầu bị chất vấn, các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Ðức Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho con luôn hãnh diện vì được loan báo Tin mừng của Chúa vì nhận ra Chúa luôn đồng hanh với con. Amen.

Lm. Alfonso