Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 24: 13 – 35: Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thuật lại việc hai trong số các môn đệ của Chúa Giêsu quay trở về làng quê của mình với tâm hồn não nề, thất vọng.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A


NGÀY 30-04-2017
 
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 24: 13 – 35)

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."19 Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy? " Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? "33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.34 Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn."35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

SUY NIỆM

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thuật lại việc hai trong số các môn đệ của Chúa Giêsu quay trở về làng quê của mình với tâm hồn não nề, thất vọng. Họ có lý do cho hành động của mình, bởi lẽ người mà họ đã từ bỏ mọi sự để bước theo, người mà họ đã từng tin rằng chính là Đấng Messia đến để giải thoát Israel, thì giờ đây đã bị đóng đinh vào thập giá và chết như một tên tội phạm.

Nhưng Chúa Giêsu đã đến và bước đi cùng với họ. Người đã không để cho họ chìm sâu trong tuyệt vọng. Quả thật, Chúa Giêsu đã dùng Thánh Kinh để giải thích cho họ về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Và sau cùng, qua hành động bẻ bánh của Người, Chúa đã cho họ nhận ra Người một cách tỏ tường và thúc bách họ trở nên những chứng nhân nhiệt thành cho Tin Mừng Phục Sinh.

Đời sống đức tin của chúng ta đôi lúc cũng gặp những khoảnh khắc thử thách, tuyệt vọng. Chính những lúc như thế, chúng ta hãy lấy Lời Chúa làm đèn soi bước, làm kim chỉ nam để dẫn lối chúng ta đi; và cũng như hai môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa khi chúng ta biết để cho Mầu niệm Thánh Thể là trung tâm của cuộc đời mình. Một khi đã xác tín rằng: Chúa luôn thật sự hiện diện kề bên, chúng ta mới có thể nhiệt thành và nỗ lực giúp cho người nhận biết Người hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin luôn đồng hành và giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhất là khi chúng con cùng nhau cử hành Mầu nhiệm Thánh Thể. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường