Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật III TNB - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, sứ điệp Tin Mừng thuật lại cho chúng ta biết việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Đây quả là một hồng phúc lớn lao cho các môn đệ là những người được Chúa yêu thương chia sẻ và mời gọi cộng tác vào công việc loan báo tình yêu cứu độ của Chúa
SUY NIỆM CHÚA NHẬTNgày 21/01/2018

Chúa Nhật III Thường niên B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 1:14-20)

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng".

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá".18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.


Suy niệm

Hôm nay, sứ điệp Tin Mừng thuật lại cho chúng ta biết việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Đây quả là một hồng phúc lớn lao cho các môn đệ là những người được Chúa yêu thương chia sẻ và mời gọi cộng tác vào công việc loan báo tình yêu cứu độ của Chúa: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Hồng phúc quí báu ấy, hôm nay Chúa vẫn yêu thương và tín nhiệm gửi trao cho chúng ta.

Quả thế, Thiên Chúa có thể làm mọi sự chỉ nhờ một lời quyền năng của Ngài. Thế nhưng Ngài đã không chọn cách thế ấy để chinh phục con người. Thiên Chúa đã sai Con của Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, để loan báo tình yêu của Chúa cho nhân loại và mời gọi con người chuyển tải sứ điệp yêu thương ấy cho nhau. Được Thiên Chúa cứu độ và mời gọi nên nhân chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa nơi gian là một hồng ân lớn lao cho con người chúng ta hôm nay. Vậy chúng ta phải làm gì để có thể trở nên người tông đồ “chài lưới người”?

Dĩ nhiêu Chúa không đòi buộc chúng ta tất cả phải đi tu để lo việc tông đồ cho Chúa, nhưng Chúa muốn chúng ta là những người “chài lưới người” qua cuộc sống của chúng ta. Đức Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”. Đức Chân phước Phaolô VI muốn mỗi người Kitô hữu phải là người mang trong mình sứ vụ cao cả mà Đức Kitô Giêsu đang uỷ thác cho chúng ta bằng cuộc sống chúng ta. Cách cụ thể, chúng ta phải dám sống cho sự thật và công bằng, sống yêu thương nhau bằng tình yêu của người con Chúa. Có như thế, chúng ta mới đưa nhiều người đến tin nhận Chúa là  Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót.

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã yêu thương chọn gọi chúng con làm con cái Chúa. Chúa còn tín nhiệm uỷ thác cho chúng con sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa cho muôn người. Xin Chúa ban cho chúng con ơn trung thành, can đảm và nhiệt tâm để chúng con hoàn thành tốt sứ vụ Chúa trao bằng cuộc sống ngay chính và thành thiện của chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường