Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 9: 1-41: Thiên Chúa muốn chúng ta mở mắt để nhìn thấy rộng hơn về hành động của Ngài. Ngài muốn chúng ta luôn khám phá thánh ý trong mọi biến cố trong cuộc sống, mà đôi khi hành động của thánh ý đi ngược lại với sự trông mong của chúng ta.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A
 

NGÀY 22-03-2020
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 9: 1-41)


1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? "3 Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được.5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian."6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù,7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? "9 Có người nói: "Chính hắn đó! " Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi! " Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây! "10 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? "11 Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy."12 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu? " Anh ta đáp: "Tôi không biết."13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu.14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát.15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy."16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? " Thế là họ đâm ra chia rẽ.17 Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? " Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ! "18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến.19 Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? "20 Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh.21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được."22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó."24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi."25 Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được! "26 Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? "27 Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? "28 Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê.29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến."30 Anh đáp: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi!31 Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy.32 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh.33 Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì."34 Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? " Rồi họ trục xuất anh.35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không? "36 Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin? "37 Đức Giê-su trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây."38 Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.39 Đức Giê-su nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! "40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao? "41 Đức Giê-su bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: "Chúng tôi thấy", nên tội các ông vẫn còn! "

SUY NIỆM

Đức Kitô nhổ nước bọt xuống đất, Người hòa lẫn nước miếng với đất, đoạn Người xức lên mắt người mù. Việc khẩn cầu chữa cho được sáng mắt của người mù không được bày tỏ bằng lời, nhưng bằng chính đức tin thầm lặng. Vâng, đức tin là điều kiện tiên quyết để được chữa lành. Ở đây chính Đức Kitô là người khởi xướng. Người chữa trị không phải bằng lời, nhưng qua cử chỉ hành động bằng tay, và như thế Người đã “vi phạm” luật buộc của ngày Sabat. Nhưng điều quan trọng chính là Người “phá vỡ” cái định kiến cho rằng nguyên nhân gây ra bệnh tật của bệnh nhân chính là do tội của họ. Bởi đó các môn đệ đã hỏi về nguyên nhân bị mù của người mù trong mối tương quan với tội “của anh ta hay của cha mẹ anh ta”.

Các môn đệ thì hỏi “tại sao”, còn Đức Kitô thì hỏi “để làm gì”. Các môn đệ hỏi đến nguyên nhân, còn Đức Kitô trả lời về mục đích: “để công trình Thiên Chúa được tỏ hiện”. Vì quả thật nhân loại đang bị mù không nhìn thấy công trình yêu thương của Chúa. Nhưng để phá tan sự mù lòa tăm tối, Thiên Chúa đã gởi Chúa Giêsu đến trần gian như là ánh sáng của soi sáng cho mọi người nhìn thấy Thiên Chúa yêu thương. Đức Kitô chữa trị cho người mù thấy được, và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhìn thấy ánh sáng. Người cũng chữa trị chúng ta, những con người đang sống trong sự mù lòa chân lý. Người ban tặng cho chúng ta đôi mắt mới để nhìn thấy thánh ý của Thiên Chúa. 

Những người Pharisiêu đã không thể tượng tưởng được tại sao thế. Tại sao lại có thể thế được, mở mắt cho người mù bằng cách thế vi phạm luật Sabat! Giêsu không thể là người của Thiên Chúa được, vì Người đã phá luật Sabat, luật cha ông truyền lại và họ đang chăm chút giữ gìn và tuân thủ không dám sơ sẩy. Quả thật, Đức Kitô không tương hợp với sơ đồ suy tư của thế giới, và ngay cả với những tính toán của chúng ta, bao lâu chúng ta còn muốn áp đặt Tin Mừng theo những suy tư của chúng ta. Thiên Chúa hành động theo sự khôn ngoan của Ngài, nhưng nhiều lúc chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta hờn trách Chúa khi một biến cố xảy đến ngược với lòng mong muốn của chúng ta, mặc dầu chúng ta đã hết sức nỗ lực hành động theo tập tục đạo đức tốt lành. Thiên Chúa muốn chúng ta mở mắt để nhìn thấy rộng hơn về hành động của Ngài. Ngài muốn chúng ta luôn khám phá thánh ý trong mọi biến cố trong cuộc sống, mà đôi khi hành động của thánh ý đi ngược lại với sự trông mong của chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm nổ tung những định kiến của chúng con. Xin hãy giúp chúng con luôn sẵn sàng cùng với Chúa khám phá những điều mới lạ của thánh ý trong cuộc sống. Xin cho chúng con đừng bao giờ lấy làm đủ những gì chúng con đã học, đã được nghe về Tin Mừng, nhưng luôn khám phá kho tàng Tin Mừng trong mọi biến cố của cuộc sống. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường